MEWA Textil-Service SR s.r.o.

MEWA Textil-Service SR s.r.o.

  • Varšavská 29
    831 02 Bratislava
  • www.mewa.sk
  • +421 2 446 360 97

Pre každé odvetvie a každú požiadavku ponúkame vhodné, opakovateľne použiteľné utierky – vysoko savé, mimoriadne odolné, tvarovo stále. V závislosti od potrieb a účelu použitia Vám poskytneme utierky presne v takom množstve a textilnej kvalite, akú vo Vašom podniku potrebujete na odborné čistenie strojov a zariadení.

Naše utierky dostanete v štyroch rôznych kvalitatívnych vyhotoveniach – prispôsobené požiadavkám v priemysle, remeselnej oblasti a servisoch či dielňach. MEWATEX® je robustná univerzálna čistiaca utierka pre oleje, farby, rozpúšťadlá a tuky, MEWATEX® PLUS je jemná čistiaca utierka pre citlivé povrchy, MEWATEX® ULTRA je jemná čistiaca utierka pre všetko citlivé a PROTEX® je mimoriadna utierka pre maximálne nároky.

Čistiace utierky MEWA sú výlučne na prenájom. Znamená to, že sa postaráme aj o vyzdvihnutie, dovezenie a vypratie utierok. Presne a spoľahlivo. Opotrebované utierky budú automaticky vymenené za nové.

V systéme čistiacich utierok MEWA vždy dostanete také množstvo čistých čistiacich utierok, aké potrebujete. Tým ušetríte v porovnaní so spotrebou veľkého množstva jednorazových materiálov, ako aj ušetríte vysoké náklady na skladovanie a likvidáciu. Vďaka opakovanému používaniu súčasne urobíte niečo dobré aj pre životné prostredie. Opakované používanie je totiž lepší spôsob ako z ekologického, tak aj z ekonomického hľadiska.

Spoľahnite sa na malé utierka s veľkým účinkom. Spoľahnite sa na MEWA.

  • MEWATEX® – Robustná čistiaca utierka pre všetky prípady

  • MEWATEX PLUS® – Silná utierka pre všetko citlivé

  • MEWATEX ULTRA® – Odstraňuje prach a drobné čiastočky mihnutím oka

  • PROTEX – Ideálne riešenie pre čistotu prakticky bez vlákien

Články o spoločnosti:

MEWA: Udržateľnosť a ochrana životného prostredia ako firemná filozofia

MEWA ako poskytovateľ textilných služieb ponúka čistiace utierky v systéme na opakované použitie už 113 rokov. Ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi sú prioritou už viac ako 30 rokov. To sa týka výrobných procesov, ako aj samotných produktov a služieb. Pre podnik je jednou z najdôležitejších úloh neustály vývoj environmentálnej techniky. Nie je […]

Opakovane využiteľné čistiace utierky MEWA: praktická pomoc pri každodennej práci

Spoločnosť MEWA smeruje dopredu digitálne. Servisní vodiči sú v pobočkách aj na cestách prepojení so zákazníkmi vďaka mobilným zariadeniam. Týmto spôsobom možno priamo riešiť rôzne otázky, objednávky alebo vrátenie tovaru. Zhromaždené informácie sú odosielané do centrálnej databázy spoločnosti MEWA v reálnom čase, čo umožňuje ekologicky a ekonomicky vyhovujúcu logistiku.

Čistiace utierky MEWA v systéme opakovaného použitia: eliminácia odpadkov a zdieľané využívanie

Trend textilného sharingu je veľmi obľúbenou témou nielen v domácnostiach. Princíp opakovaného použitia od spoločnosti MEWA však ukazuje, ako tento praktický systém možno dobre implementovať tiež vo výrobných spoločnostiach a firmách. Behom okamihu tak môžete továreň alebo dielňu premeniť na ekologicky šetrnú prevádzku.

MEWA: Čištění součástek pomocí ekologických mycích stolů se štětcem

V dílnách nebo výrobnách je biologické čištění nástrojů a kovových dílů nejlepší alternativou k běžným studeným čističům. Ty jsou silně cítit a obsahují nebezpečné látky, které bývají zdravotně i ekologicky závadné. Společnost MEWA zde jako poskytovatel služeb nabízí řešení v podobě mnohostranně využitelných mycích stolů MEWA Bio-Circle.

MEWA: Opakovane použiteľné čistiace utierky aj v čase pandémie

Požiadavky na hygienu a čistotu získali počas koronavírusovej krízy nový rozmer aj v priemyselných podnikoch alebo u remeselníkov. Odklon od jednorazových výrobkov sa však prejavoval už pred pandémiou. Stále väčšiu podporu si získavajú systémy opätovného využívania a obehového hospodárstva. Sú to výrobky s dlhou životnosťou, energetická účinnosť, optimalizácia spotreby vody, používanie ekologicky šetrných pracích a […]

Viac