MEWA Textil-Service SR s.r.o.

MEWA Textil-Service SR s.r.o.

  • Varšavská 29
    831 02 Bratislava
  • www.mewa.sk
  • +421 2 446 360 97

Pre každé odvetvie a každú požiadavku ponúkame vhodné, opakovateľne použiteľné utierky – vysoko savé, mimoriadne odolné, tvarovo stále. V závislosti od potrieb a účelu použitia Vám poskytneme utierky presne v takom množstve a textilnej kvalite, akú vo Vašom podniku potrebujete na odborné čistenie strojov a zariadení.

Naše utierky dostanete v štyroch rôznych kvalitatívnych vyhotoveniach – prispôsobené požiadavkám v priemysle, remeselnej oblasti a servisoch či dielňach. MEWATEX® je robustná univerzálna čistiaca utierka pre oleje, farby, rozpúšťadlá a tuky, MEWATEX® PLUS je jemná čistiaca utierka pre citlivé povrchy, MEWATEX® ULTRA je jemná čistiaca utierka pre všetko citlivé a PROTEX® je mimoriadna utierka pre maximálne nároky.

Čistiace utierky MEWA sú výlučne na prenájom. Znamená to, že sa postaráme aj o vyzdvihnutie, dovezenie a vypratie utierok. Presne a spoľahlivo. Opotrebované utierky budú automaticky vymenené za nové.

V systéme čistiacich utierok MEWA vždy dostanete také množstvo čistých čistiacich utierok, aké potrebujete. Tým ušetríte v porovnaní so spotrebou veľkého množstva jednorazových materiálov, ako aj ušetríte vysoké náklady na skladovanie a likvidáciu. Vďaka opakovanému používaniu súčasne urobíte niečo dobré aj pre životné prostredie. Opakované používanie je totiž lepší spôsob ako z ekologického, tak aj z ekonomického hľadiska.

Spoľahnite sa na malé utierka s veľkým účinkom. Spoľahnite sa na MEWA.

  • MEWATEX® – Robustná čistiaca utierka pre všetky prípady

  • MEWATEX PLUS® – Silná utierka pre všetko citlivé

  • MEWATEX ULTRA® – Odstraňuje prach a drobné čiastočky mihnutím oka

  • PROTEX – Ideálne riešenie pre čistotu prakticky bez vlákien

Články o spoločnosti:

Priemysel 4.0: Čistiace utierky MEWA v centre kompletne prepojeného systému

„Priemysel 4.0“ má budúci mesiac výročie. Presadzovanie tejto vízie síce ešte stále prebieha, ale pred desiatimi rokmi bol na hannoverskom veľtrhu predstavený tento nový pojem, ktorý sa stal od roku 2011 celosvetovým programom. „Internet vecí“ je výzvou pre malé i veľké priemyselné podniky po celom svete. Štvrtá revolúcia je v plnom prúde. A čistiaca utierka […]

Systém čistiacich utierok MEWA: S digitalizáciou narastá kvalita a spokojnosť zákazníkov

Poskytovateľ textilných služieb MEWA so svojimi 45 pobočkami a vlastným vozovým parkom dodáva viac ako 190.000 spoločnostiam po celej Európe priemyselné textílie s možnosťou opakovaného použitia. Kompletný servis zahŕňa okrem čistiacich utierok z vlastnej tkáčovne tiež pracovné alebo ochranné odevy a doplnky. Inovatívny rodinný podnik začal s digitalizáciou výrobných procesov už pred 10 rokmi. 

MEWA: Udržateľnosť majú v génoch viac ako 100 rokov

Poskytovateľ textilných služieb MEWA stavil na udržateľnosť už viac ako pred 100 rokmi. Obľuba priemyselných čistiacich utierok pre dielne a výrobné podniky odvtedy stále rastie. Sú jednoduché, čisté, kvalitné, ekologické, malé, vysoko účinné, a okrem toho aj mimoriadne hospodárne vďaka svojej vysokej životnosti. Môžu byť dokonca až 50-krát opätovne použité.

Viac