MEWA Textil-Service SR s.r.o.

MEWA Textil-Service SR s.r.o.

  • Varšavská 29
    831 02 Bratislava
  • www.mewa.sk
  • +421 2 446 360 97

Pre každé odvetvie a každú požiadavku ponúkame vhodné, opakovateľne použiteľné utierky – vysoko savé, mimoriadne odolné, tvarovo stále. V závislosti od potrieb a účelu použitia Vám poskytneme utierky presne v takom množstve a textilnej kvalite, akú vo Vašom podniku potrebujete na odborné čistenie strojov a zariadení.

Naše utierky dostanete v štyroch rôznych kvalitatívnych vyhotoveniach – prispôsobené požiadavkám v priemysle, remeselnej oblasti a servisoch či dielňach. MEWATEX® je robustná univerzálna čistiaca utierka pre oleje, farby, rozpúšťadlá a tuky, MEWATEX® PLUS je jemná čistiaca utierka pre citlivé povrchy, MEWATEX® ULTRA je jemná čistiaca utierka pre všetko citlivé a PROTEX® je mimoriadna utierka pre maximálne nároky.

Čistiace utierky MEWA sú výlučne na prenájom. Znamená to, že sa postaráme aj o vyzdvihnutie, dovezenie a vypratie utierok. Presne a spoľahlivo. Opotrebované utierky budú automaticky vymenené za nové.

V systéme čistiacich utierok MEWA vždy dostanete také množstvo čistých čistiacich utierok, aké potrebujete. Tým ušetríte v porovnaní so spotrebou veľkého množstva jednorazových materiálov, ako aj ušetríte vysoké náklady na skladovanie a likvidáciu. Vďaka opakovanému používaniu súčasne urobíte niečo dobré aj pre životné prostredie. Opakované používanie je totiž lepší spôsob ako z ekologického, tak aj z ekonomického hľadiska.

Spoľahnite sa na malé utierka s veľkým účinkom. Spoľahnite sa na MEWA.

  • MEWATEX® – Robustná čistiaca utierka pre všetky prípady

  • MEWATEX PLUS® – Silná utierka pre všetko citlivé

  • MEWATEX ULTRA® – Odstraňuje prach a drobné čiastočky mihnutím oka

  • PROTEX – Ideálne riešenie pre čistotu prakticky bez vlákien

Články o spoločnosti:

Čistiace utierky MEWA v systéme opakovaného použitia: eliminácia odpadkov a zdieľané využívanie

Trend textilného sharingu je veľmi obľúbenou témou nielen v domácnostiach. Princíp opakovaného použitia od spoločnosti MEWA však ukazuje, ako tento praktický systém možno dobre implementovať tiež vo výrobných spoločnostiach a firmách. Behom okamihu tak môžete továreň alebo dielňu premeniť na ekologicky šetrnú prevádzku.

MEWA: Čištění součástek pomocí ekologických mycích stolů se štětcem

V dílnách nebo výrobnách je biologické čištění nástrojů a kovových dílů nejlepší alternativou k běžným studeným čističům. Ty jsou silně cítit a obsahují nebezpečné látky, které bývají zdravotně i ekologicky závadné. Společnost MEWA zde jako poskytovatel služeb nabízí řešení v podobě mnohostranně využitelných mycích stolů MEWA Bio-Circle.

MEWA: Opakovane použiteľné čistiace utierky aj v čase pandémie

Požiadavky na hygienu a čistotu získali počas koronavírusovej krízy nový rozmer aj v priemyselných podnikoch alebo u remeselníkov. Odklon od jednorazových výrobkov sa však prejavoval už pred pandémiou. Stále väčšiu podporu si získavajú systémy opätovného využívania a obehového hospodárstva. Sú to výrobky s dlhou životnosťou, energetická účinnosť, optimalizácia spotreby vody, používanie ekologicky šetrných pracích a […]

Spoločnosť RS Kunststoff sa stala súčasťou skupiny MEWA

Výrobca plastových produktov RS Kunststoff GmbH je teraz stopercentnou dcérskou spoločnosťou skupiny MEWA. Oba podniky spája viac ako 20 rokov úspešnej obchodnej spolupráce.

Priemysel 4.0: Čistiace utierky MEWA v centre kompletne prepojeného systému

„Priemysel 4.0“ má budúci mesiac výročie. Presadzovanie tejto vízie síce ešte stále prebieha, ale pred desiatimi rokmi bol na hannoverskom veľtrhu predstavený tento nový pojem, ktorý sa stal od roku 2011 celosvetovým programom. „Internet vecí“ je výzvou pre malé i veľké priemyselné podniky po celom svete. Štvrtá revolúcia je v plnom prúde. A čistiaca utierka […]

Viac