POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

I. Údaje o Prevádzkovateľovi Osobných údajov

Informujeme, že správcom vašich osobných údajov je spoločnosť „MotoFocus Alfred i Małgorzata Franke Spółka Komandytowa“ so sídlom na adrese: ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, Poľsko, zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0001044742, NIP (DIČ): 9522234983, REGON (IČO): 523832141, kontakt so Správcom – e-mailová adresa: ado@motofocus.pl, ďalej len „Správca“.

Správca sprístupňuje internetový servis, ktorý je dostupný na adrese: https://motofocus.sk/ (ďalej len: „Servis”) a spravuje ho.

II. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov používateľov Sídlo

Účel spracúvania Rozsah údajov Právny základ
Používanie Sídla
 • IP adresa;
 • história návštev Sídla;
 • údaje o používanom webovom prehliadači.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. b GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Prihlasovanie účasti na školeniach
 • meno a priezvisko;
 • názov podnikateľskej činnosti alebo názov zamestnávateľa;
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. b GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Vyplnenie testu zručností („Vedomostné tréningy”). Osoby do 16 rokov nie sú oprávnené vyplňovať testy zručností. 
 • emailová adresa;
 • meno a priezvisko, ak boli poskytnuté.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. b GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Získanie osobného potvrdenia zručností
 • meno a priezvisko;
 • emailová adresa.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. b GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Posielanie push notifikácií
 • identifikátor používateľa.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. a GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať na základe dobrovoľne vyjadreného súhlasu (pri prvej návšteve sídla požiadame vás o odpoveď, či súhlasíte s posielaním push notifikácií).
Posielanie newslettera (údajov o zaujímavých odborných udalostiach, prieskumoch trhu,  novinkách, a aj o akciách našich obchodných partnerov z motorizačného odvetvia). Osoby do 16 rokov sa nemôžu prihlásiť do newslettera. 
 • emailová adresa;
 • meno.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú v tomto prípade naše marketingové účely. 
Poskytovanie obchodných informácií
 • emailová adresa;
 • meno.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. a GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať na základe dobrovoľne vyjadreného súhlasu (svoj súhlas vyjadríte pri prihlasení sa na náš newsletter).
Realizácia súťaží
 • meno a priezvisko;
 • emailová adresa;
 • ďalšie údaje vždy uvedené v podmienkach súťaže, predovšetkým adresa na doručovanie písomností (v prípade výhercov).
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú v tomto prípade naše marketingové účely a ich realizácia.
Odosielanie komentárov
 • IP adresa;
 • nick.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. a GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať na základe dobrovoľne vyjadreného súhlasu (svoj súhlas vyjadríte odoslaním komentára).
Kontakt s vami
 • meno a priezvisko;
 • emailová adresa;
 • popis veci, ohľadom ktorej nás kontaktujete.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú v tomto prípade zabezpečenie vhodnej a efektívnej komunikácie medzi Prevádzkovateľom osobných údajov a Používateľmi.
Riešenie reklamácie
 • emailová adresa;
 • meno a priezvisko, ak boli poskytnuté.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí po prvé čl. 6 ods. 1 písm. b GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, po druhé čl. 6 ods. 1 písm. c GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné, aby mohol Prevádzkovateľ osobných údajov plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. 
Poskytovanie personalizovaných reklám
 • údaje hromadené s pomocou analytických nástrojov
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov (v tomto prípade oprávneným záujmom Prevádzkovateľa sú marketingové účely).
Používanie súborov cookie
 • údaje hromadené s pomocou súborov cookie.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. a GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať na základe dobrovoľne vyjadreného súhlasu (pri prvej návšteve sídla sa vám zobrazí žiadosť o súhlas na používanie súborov cookie).
Analytický účel 
 • dátum a čas návštevy sídla,
 • druh operačného systému,
 • IP adresa,
 • druh webového prehliadača, ktorý sa používa na prehliadanie sídla,
 • doba návštevy sídla,
 • navštívené podstránky,  používanie navigačného menu sídla a zdroje odkazov.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov (v tomto prípade oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je získať vedomosti o aktívnosti používateľov Sídla).
Splnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov
 • meno a priezvisko, ak boli poskytnuté;
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • IP adresa;
 • história návštev Sídla.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí po prvé čl. 6 ods. 1 písm. c GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné, aby mohol Prevádzkovateľ osobných údajov plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona; po druhé čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa Osobných údajov (v tomto prípade oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je byť informovaným o osobách, ktoré napr. realizujú svoje práva vyplývajúce z GPDR).
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 
 • meno a priezvisko, ak boli poskytnuté;
 • emailová adresa;
 • IP adresa;
 • história návštev Sídla.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa Osobných údajov (v tomto prípade oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je mať k dispozícii osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov pred nárokmi  Používateľov a tretích osôb).
Archivačný a dôkazový účel
 • meno a priezvisko, ak boli poskytnuté;
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • IP adresa;
 • história návštev Sídla.
Právny základ spracúvania údajov v tomto prípade tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f GPDR, podľa ktorého sa osobné údaje môžu spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov (v tomto prípade oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je mať k dispozícii osobné údaje, ktoré umožnia dokázať skutočnosti spojené s používaním Sídla).

III. Súbory cookie

 1. Prevádzkovateľ w rámci Webového sídla, podobne ako aj iné organizácie, používa tzv. súbory cookie, čiže krátke textové informácie, ktoré sa ukladajú na počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate. Tieto informácie môže čítať systém Prevádzkovateľa, a aj systémy, ktoré prevádzkujú iné organizácie, poskytujúce nám svoje služby (napr. Google, Facebook). Okrem toho Prevádzkovateľ v obmedzenom rozsahu používa aj iné technológie na trvalé ukladanie dát, ako napr. localStorage, ktoré, podobne ako súbory cookie, ukladajú krátke textové dáta na zariadení Používateľa. LocalStorage v podstate ukladá dáta trvale, až do momentu ich odstránenia Používateľom.
 2. Súbory cookie a localStorage plnia v rámci Webového sídla viacero väčšinou užitočných funkcií, ktoré sa tu snažíme objasniť (v prípade, že sú uvedené údaje pre vás nepostačujúce, neváhajte nás kontaktovať):
  • zaistenie bezpečnosti — súbory cookie, ktoré sa používajú ochranu osobných údajov Používateľa pred neoprávneným prístupom. Na tento účel používame nasledujúce súbory cookie:
   • bp_user-role – používa sa na obmedzenie prístupu používateľa k niektorým stránkam, ako napr. back office, stránka s kontom a pod.
   • bp_user-registered – používa sa na určenie, ktorí používatelia môžu získať prístup na súkromné stránky sídla, je to funkčný súbor cookie.
   • bp_ut_session – používa sa na obmedzenie prístupu používateľa k niektorým stránkam, ako napr. back office, stránka s kontom a pod.
  • vplyv na procesy a účinné používanie Sídla — súbory cookie a ostatné technológie sa používajú na to, aby Sídlo riadne fungovalo a aby tiež sa mohli používať funkcie, ktoré sú dostupné na Sídle, čo je možné okrem iného aj po uložení nastavení medzi jednotlivými návštevami Sídla. Vďaka tomu bude návšteva Sídla a jednotlivých podstránok jednoduchšia. Na tento účel používame nasledujúce súbory cookie:
   • _gat – inštalovaný Google Universal Analytics na obmedzenie počtu žiadostí a tým obmedzenie hromadenia údajov na stránkach s podstatnou intenzitou návštev.
   • Gdyn – Gemius ukladá tento súbor cookie, aby sa tým obmedzilo časté zobrazovanie dotazníka na prieskum používateľom Internetu.
  • Stav relácie — v súboroch cookie a v prípade ostatných technológií sú ukladané informácie o tom, ako návštevníci používajú Sídlo, napr. ktoré podstránky najčastejšie zobrazujú. Umožňujú aj identifikáciu chýb zobrazovaných na niektorých podstránkach. Súbory cookie, ktoré sa používajú na ukladanie tzv. „stavu relácie”, čiže pomáhajú skvalitniť služby a zvýšiť komfort používania Sídla. Na tento účel používame nasledujúce súbory cookie:
   • PHPSESSID – sa používa na uchovávanie a identifikáciu jedinečného identifikátora relácie používateľa na účely riadenia relácie používateľa na webovej stránke. Tento súbor sa vzťahuje na reláciu a bude odstránený po zatvorení všetkých okien prehliadača.
  • Zostavovanie štatistických údajov — súbory cookie a ostatné technológie používané na analyzovanie, akým spôsobom Používatelia používajú Sídlo (koľkí si otvoria Sídlo, koľko trvá ich návšteva, ktoré prvky Sídla sa tešia najväčším záujmom a pod.). Vďaka tomu môžeme neustále skvalitňovať a prispôsobovať fungovanie Sídla požiadavkám používateľov. Na sledovanie aktivity a zostavovanie štatistických údajov používame nástroje Google, ako napr. Google Analytics, o čom píšeme viac v V. časti. Na tento účel používame nasledujúce súbory cookie:
   • _ga – súbor inštalovaný Google Analytics, vypočítavá údaje ohľadom návštev, relácií a kampaní, a tiež sleduje používanie sídla na účely analytickej správy o sídle. Súbor cookie uchováva dáta anonymným spôsobom a priraďuje im náhodne vytvorené číslo pre určenie jedinečných používateľov.
   • _gid – súbor cookie _gid inštalovaný Google Analytics uchováva dáta o tom, ako návštevníci používajú sídlo a súčasne vytvára analytickú správu ohľadom výkonnosti sídla. Dáta, ktoré sú hromadené, sú napr. počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré navštevujú anonymne.
  • spojené s reklamou – na tento účel používame nasledujúce súbory cookie:
   • Gtest – súbor cookie Gtest je súčasťou platformy prieskumu trhu Gemius, ktorej úlohou je vytvárať štatistiky o používaní sídla. 
   • GAD – súbor od AdOcean, ktorý sa používa na riadenie reklamných kampaní.
  • Zobrazovanie videí z YouTube s Vimeo — na umiestnenie na Sídle videí z YouTube a Vimeo používame súbory cookie, ktoré posielajú tieto organizácie. Súbory cookies sa načítavajú v momente spustenia videa. Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, nezapínajte umiestený na Sídle videoprehrávač.
 3. Váš webový prehliadač predvolene povoľuje používanie súborov cookie na vašom zariadení, preto počas prvej návštevy vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookie. Ak si však neželáte, aby boli súbory cookie používané pri používaní Sídla, môžete zmeniť nastavenia webového prehliadača — úplne zablokovať automatické používanie súborov cookie alebo požiadať o notifikáciu o každom umiestnení súborov cookie na zariadení. Nastavenia môžete zmeniť v každom momente.
 4. Vážime si autonómiu všetkých osôb, ktoré používajú Sídlo, ale súčasne sme povinní vás upozorniť na fakt, že vypnutie alebo obmedzenie používania súborov cookie a odstránenie údajov spojených s localStorage môže vážne sťažiť používanie Sídla, napr. predlžiť čas načítavania sa Sídla, obmedziť možnosť používať rôzne funkcie Sídla a pod.

IV. Technológia Web Push

 1. Za účelom informovať vás o dôležitých veciach a udalostiach Prevádzkovateľ používa  technológiu Web Push.
 2. WebPush je technológia, ktorá umožňuje jednostrannú komunikáciu s vami v reálnom čase prostredníctvom webového prehliadača, ktorý používate. Webový prehliadač bude vám posielať krátke textové notifikácie zobrazované na displeji zariadenia, ktoré používate.
 3. Počas prvej návštevy Sídla požiadame vás o súhlas s používaním technológie Web Push (push notifikácie). Ak vyjadríte súhlas s posielaním notifikácií webový prehliadač vám priradí jedinečný identifikátor, vďaka ktorému budú vám tieto notifikácie posielané. 
 4. Push notifikácie môžete zablokovať v dôsledku zmeny nastavení vo vašom prehliadači.

V. Prieskum aktivity používateľov Sídla

 1. Na analytické účely a aj cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb Prevádzkovateľ používa informačné nástroje, ktoré mu dodávajú externí dodávatelia, čiže používa nasledujúce nástroje:
  • Google Analytics — na hromadenie údajov o používateľoch Sídla;
  • AdOcean — na prieskum odberateľov reklám na Sídle;
  • Facebook Pixel — na zobrazovanie personalizovaných reklám na Facebook na základe aktivít používateľov počas návštevy Sídla;
  • HotJar — na hromadenie analytických dát o používateľoch Sídla.
 2. Používanie uvedených nástrojov je možné len na základe vášho súhlasu vyjadreného pri prvej návšteve Sídla.
 3. Údaje zhromaždené s pomocou uvedených nástrojov sa používajú napr. na monitorovanie aktivít používateľov na sídle, určenie cieľových skupín odberateľov reklám alebo na meranie účinnosti reklamy. Vďaka týmto nástrojom používatelia môžu napr. pozerať personalizované reklamy.
 4. Údaje zhromaždené v dôsledku používania Facebook Pixel sú anonymné. Avšak týmto vám oznamujeme, že Facebook môže spájať údaje zhromaždené na Sídle s inými údajmi o vás, ktoré boli zhromaždené pri používaní Facebook a používať zhromaždené údaje na marketingové účely (viac o tom nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Prevádzkovateľ nemá vplyv na prípadné opatrenia Facebook v tejto oblasti.
 5. Ak podľa vás by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje s pomocou uvedených nástrojov, vždy môžete odvolať svoj súhlas a zablokovať zhromažďovanie údajov na tieto účely.
 6. Na zablokovanie Google Analytics stiahnite a nainštalujte vhodný doplnok do prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU .
 7. V každom momente môžete prinavrátiť funkcie uvedených nástrojov opakovaným vyjadrením súhlasu s ich používaním.

VI. Právo odvolať súhlas

 1. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete tento súhlas odvolať v každom momente — podľa vlastného uváženia.
 2. Ak chcete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, stačí ak pošlete mail priamo na adresu Prevádzkovateľa — ado@motofocus.pl .
 3. Ak vaše osobné údaje boli spracúvané na základe súhlasu, jeho odvolanie nemá za následok, že spracúvanie osobných údajov do odvolania súhlasu bolo nezákonné. Inak povedané, do momentu odvolania súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť doterajšieho spracúvania vašich osobných údajov. 

VII. Požiadavka poskytnúť osobné údaje

 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a vyplýva z vášho rozhodnutia. Avšak poskytnutie určitých osobných údajov je nevyhnutné, aby sme splnili vaše požiadavky v oblasti používania Sídla.
 2. Ak pridáte komentár, vyplníte prihlasovací formulár spojený so školením alebo kurzom, urobíte test zručností alebo prihlásite ochotu získať potvrdenie vašich zručností  — poskytnutie vašich údajov je nevyhnutné, aby sme mohli riešiť vašu požiadavku, ktorá vyplýva z nami poskytovaných služieb. 
 3. Ak kontaktujete nás ohľadom prípadnej otázky spojenej so Sídlom alebo službami, ktoré poskytujeme, uvedenie vašich kontaktných údajov môže byť nevyhnutné, aby sme mohli vám poskytnúť odpoveď. 
 4. Ak požiadavka poskytnúť vaše osobné údaje vyplýva zo zákona — je poskytnutie osobných údajov vašou povinnosťou.

VIII. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívame vaše údaje na automatizované individuálne rozhodovanie, ktoré by mohlo ovplyvniť vašu právnu situáciu alebo vyvolať voči vám iné významné následky. 

IX. Príjemcovia osobných údajov

 1. Tak isto ako väčšina podnikateľov vo svojej činnosti využívame pomoc iných organizácií, čo sa často spája s nevyhnutným postúpením osobných údajov. Vzhľadom na uvedené v prípade potreby môžeme postúpiť vaše osobné údaje našim subdodávateľom, hostingovej spoločnosti, spoločnosti, ktorá sa zaoberá e-mailingom, právnikom, majiteľom sociálnych sietí, dodávateľom IT služieb a softvéru a aj iným organizáciám, ktorých tovary a služby sú pre nás nevyhnutné, aby sme mohli poskytovať služby spojené so Sídlom.
 2. Môže sa tiež vyskytnúť situácia, že napr. na základe príslušného právneho ustanovenia alebo rozhodnutia príslušného orgánu budeme musieť postúpiť vaše osobné údaje aj iným organizáciám, verejným alebo súkromným. Preto je nám veľmi ťažko predvídať, kto sa môže prihlásiť so žiadosťou o postúpenie osobných údajov. Napriek tomu chceme vás ubezpečiť, že každú žiadosť o postúpenie osobných údajov riadne a detailne analyzujeme, aby sme ich náhodou nepostúpili neoprávnenej osobe. 

X. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Tak isto ako väčšina podnikateľov využívame rôzne známe služby a technológie, ktoré ponúkajú spoločnosti ako napr. Microsoft alebo Google. Tieto spoločnosti  majú svoje sídla mimo Európskej únie, preto v súlade s ustanoveniami GPDR sa považujú za tretie krajiny. 
 2. GPDR ustanovuje určité obmedzenia pri prenose osobných údajov do tretích krajín, kvôli tomu, že neplatia tam vo všeobecnosti európske predpisy a ochrana osobných údajov občanov Európskej únie môže byť nepostačujúca. Preto každý prevádzkovateľ osobných údajov je povinný určiť právny základ takéhoto prenosu. 
 3. Týmto vás chceme ubezpečiť, že pri používaní služieb a technológií postupujeme osobné údaje len organizáciám zo Spojených štátov a len tým, ktoré sa prihlásili k programu Privacy Shield, v súlade s vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie   z 12. júla 2016 — viac o tom môžete prečítať na stránke Európskej komisie na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Organizácie, ktoré sa zapojili do programu Privacy Shield, zaručujú, že budú dodržiavať vysoké štandardy v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré platia v Európskej únii, preto využívanie ich služieb a ponúkaných technológií pri spracúvaní osobných údajov je v súlade s platnou legislatívou. 
 4. V každom momente vám môžeme poskytnúť ďalšie informácie ohľadom prenosu osobných údajov, najmä ak táto otázka vyvoláva vaše obavy.

XI. Doba spracúvania údajov

 1. V súlade s platnou legislatívou nespracúvame vaše osobné údaje „donekonečna”, ale po dobu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme dosiahli určený cieľ. Po tejto dobe vaše osobné údaje budú nezvratne odstránené alebo zničené.
 2. Vzhľadom na jednotlivé lehoty spracúvania osobných údajov, týmto vám oznamujeme, že osobné údaje spracúvame po dobu:
  • používania Sídla — ohľadom osobných údajov spracúvaných na účely používania funkcií Sídla;
  • 3-6 rokov + 1 rok — ohľadom osobných údajov spracúvaných na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby nárokov; rozdiel medzi 3 a 6 rokov vyplýva z toho, či sú obidve strany podnikateľmi alebo nie;
  • premlčania nárokov — ohľadom údajov spracúvaných na tento účel;
  • trvania súťaže — ohľadom údajov spracúvaných na potreby súťaží;
  • fungovania newsletteru — ohľadom údajov spracúvaných na potreby posielania newsletteru;
  • zverejnenia komentára — ohľadom údajov spracúvaných na potreby zverejnenia komentára na Sídle;
  • ukončenia školenia alebo kurzu a vyúčtovania medzi Prevádzkovateľom a organizátorom školenia alebo kurzu — ohľadom údajov spracúvaných na potrebu postúpenia osobných údajov organizátorom školení alebo kurzov;
  • 1 roka od momentu vyplnenia testu zručností — ohľadom údajov spracúvaných na potreby vyplnenia testu zručností Používateľom na účely opakovaného vydania potvrdenia zručností  na žiadosť Používateľa;
  • do momentu účinného podania námietky alebo realizácie účelu spracúvania — ohľadom osobných údajov spracúvaných na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov;
  • do momentu straty aktuálnosti alebo použiteľnosti, avšak maximálne po dobu 2 rokov — ohľadom osobných údajov spracúvaných predovšetkým na účely správy webovej stránky.
 3. Dobu v rokoch počítame od konca roka, v ktorom sme začali spracúvanie osobných údajov, aby sme zjednodušili postup pri odstraňovaní a ničení osobných údajov. Osobitné počítanie lehoty pre každú službu by spôsobilo vážne organizačné a technické ťažkosti a aj podstatné finančné náklady, preto určenie jedného termínu na odstránenie alebo zničenie osobných údajov nám umožňuje lepšie riadenie tohto postupu. 
 4. Samozrejme v prípade napr. uplatnenia práva na zabudnutie, vydania určitého správneho rozhodnutia alebo požiadavky, ktorá vyplýva priamo z právnych predpisov, môže byť odstránenie osobných údajov zrealizované v kratšej lehote ako podľa ods. 2. Každý takýto prípad bude riešený Prevádzkovateľom osobných údajov individuálne.
 5. Dodatočný rok spojený so spracúvaním osobných údajov zhromaždených na účely plnenia zmluvy vyplýva z toho, že by ste mohli hypoteticky prihlásiť nárok tesne pred uplynutím premlčacej doby, vaša žiadosť by mohla byť nám doručená s podstatným oneskorením alebo by ste mohli chybne určiť termín premlčania svojho nároku.  

XII. Práva dotknutej osoby

 1. Týmto vám oznamujeme, že máte právo:
  • na prístup k svojim osobným údajom;
  • na opravu osobných údajov;
  • na vymazanie osobných údajov;
  • obmedziť spracúvanie osobných údajov;
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
  • na prenos osobných údajov.
 2. Vážime si vaše práva, ktoré vyplývajú z ustanovení o ochrane osobných údajov a snažíme sa zjednodušiť ich realizáciu do maximálnej miery.
 3. Uvádzame, že uvedené práva nie sú neobmedzené, preto v niektorých situáciách môžeme v súlade so zákonom odmietnuť ich realizáciu. Avšak prípadne odmietnutie vašej žiadosti predchádza riadna analýza a je možné len v prípade, ak je odmietnutie vašej žiadosti nevyhnutné. 
 4. Ohľadom práva na podanie námietky uvádzame, že v každom momente máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov vzhľadom na vašu výnimočnú situáciu. Avšak upozorňujeme vás na to, že v súlade so zákonom môžeme odmietnuť zohľadniť vašu námietku, ak dokážeme, že:
  • existujú oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami, právami a slobodami alebo
  • existujú dôvody na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov.
 5. Ukončenie používania Sídla, odvolanie súhlasu, podanie námietky alebo žiadosti o bezodkladné odstránenie osobných údajov neznamená automatické prerušenie spracúvania vašich osobných údajov od tohto momentu na všetky účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Môže sa však ukázať, že ukončíme spracúvanie údajov na jeden účel, ale budeme pokračovať ich spracúvanie na ostatné účely, ktoré sme vám predstavili v III. časti. 

XIII. Právo podať sťažnosť

Ak sú podľa vás vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnou legislatívou, môžete podať sťažnosť dozornému organu na ochranu osobných údajov.

XIV. Konečné ustanovenia

 1. Vo veciach, ktoré táto Politika ochrany osobných údajov a súkromia neupravuje, platia príslušné platné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia.
 2. Táto politika nadobúda účinnosť 30. júna 2023.