Štatistiky trhu vozidiel

Registrácie a predaje vozidiel

Štatistika registrácii nových vozidiel za február 2019

Vo februári 2019 boli zaznamenané registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 7.579 vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 7.743 pokles -2,12 %.

Registrácia osobných vozidiel: -2,9 % za prvé dva mesiace 2019; -1,0 % vo februári

Vo februári 2019 došlo k zníženiu na trhu osobných automobilov v EÚ o 1,0% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, aj keď niektoré významné trhy EÚ vykazovali mierne oživenie.

Štatistika registrácii nových vozidiel za január 2019

V januári 2019 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 7.096 vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 8.050 pokles -11,85 %.

Registrácia osobných automobilov: -4,6 % v januári 2019

V januári 2019 došlo na európskom trhu osobných automobilov k pomalému štartu do roku. Došlo k poklesu o 4,6 % oproti predchádzajúcemu roku.

Registrácia osobných automobilov: + 0,1 % v roku 2018; 8,4 % v decembri

V decembri 2018 trh osobných automobilov v EÚ klesal už štvrtý mesiac po sebe. Registrácia v minulom mesiaci klesla o 8,4% a pokračovala v klesajúcom trende, ktorý začal v septembri.

Štatistika registrácii nových vozidiel 12/2018

V decembri 2018 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 5.965 vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 8.029 pokles -25,71%.

Štatistika registrácii nových vozidiel 11/2018

V novembri 2018 boli zaznamenane registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 8.323 vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných  vozidiel 8.275  nárast o 0,58 %.

Registrácia osobných automobilov v novembri 2018

V novembri 2018 poklesl dopyt po osobných vozidlách o 8,0 %. 

Štatistika registrácie nových osobných automobilov za mesiac október

V októbri 2018 zaznamenal Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 8.071 vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 8.446 pokles o 4,44 %.

Predaj osobných automobilov v EÚ stále klesá

V októbri 2018 zaznamenali registrácie nových osobných automobilov v Európskej únii pokles (-7,3%), ktorý bol ale miernejší ako v septembri.