Legislatíva / združenia

Aftermarket a legislatíva

Sdružení SISA informuje: Problém kybernetické bezpečnosti pro automobilový sektor Stojí za prečítanie

Sdružení SISA informuje: Problém kybernetické bezpečnosti pro automobilový sektor

S nárůstem propojených vozidel a autonomních systémů řízení na jedné straně a kybernetických útoků a hrozeb na straně druhé pociťují zákonodárci potřebu zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti vozidel. FIGIEFA nepochybuje o tom, že je to ve prospěch a v zájmu ochrany motoristů a uvolnění potenciálu trhu tím, že zajistí důvěru v nové technologie. Je skutečně zásadní […]

SISA informuje: Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

Po více než deset let stanoví nařízení o blokové výjimce pro opravy a servis motorových vozidel (MV-BER) právní rámec, který umožňuje distribučním a opravárenským společnostem v této oblasti poskytovat konkurenční služby na trhu, a to v přímém konkurenčním prostředí s výrobci vozidel a jejich zástupci. Tento rozhodující právní předpis však v květnu 2023 vyprší.

Manifest za rovné digitální příležitosti Stojí za prečítanie

Manifest za rovné digitální příležitosti

Široká koalice vyzývá odpovědné zástupce EU k předložení legislativy do roku 2020 a zajištění skutečně spravedlivého digitálního prostoru pro vzdálený přístup k datum a funkcím vozidel.

Štyri roky po schválení zákona a zákaze, patria manipulácie s odometrami stále medzi obľúbené praktiky ako navýšiť cenu jazdenky

Na tuzemskom trhu ojazdených automobilov, je ešte stále možné ľahko dosiahnuť úpravu najazdených kilometrov na odometri. Okrem návodov na internete, ako si s tým poradiť svojpomocne, ponúkajú túto možnosť aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú napríklad tunningom automobilov či klasické autoservisy, kde si zájdete na bežnú opravu alebo výmenu pneumatík. Zákon, ktorý zakazuje stáčanie odometrov pod […]

Nerovnoměrné šance aftermarketu v digitální budoucnosti Stojí za prečítanie

Nerovnoměrné šance aftermarketu v digitální budoucnosti

Dnes využívá autorizované servisy zhruba 10 % řidičů. Tato situace se však může dramaticky změnit a v příštích několika letech se tento podíl může v důsledku možné monopolizace trhu zvýšit až na 80 %. Inteligentní vozidla a „mluvící“ díly nemusí chtít „mluvit“ s Aftermarketem. Nebo prostě nebudou moci.

Lídri európskeho automobilového priemyslu sa spájajú, aby povedali „nie“ brexitu „bez dohody“

Mesiac a niekoľko dní pred tým, ako má Spojené kráľovstvo opustiť EÚ, európsky automobilový priemysel spoločne predložil výzvu, aby sa Spojené kráľovstvo a EÚ vyhli brexitu „bez dohody“.

Predložené novely Zákonníka práce sú nesystémové a nepremyslené

Poslanci vládnej koalície preložili na rokovanie parlamentu dva návrhy na novelu Zákonníka práce. Prvý chce zaviesť 5-týždňovú dovolenku pre zamestnanca, ktorý má dieťa v trvalej starostlivosti. Druhý návrh rieši mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy, v prípade, že sociálni partneri nedôjdu v tejto téme k dohode. Oba tieto návrhy považuje Zväz automobilového priemyslu SR za nepripravené a […]

Vyhlásenie ZAP SR k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zväz automobilového priemyslu SR v rámci komunikácie s vládou SR dlhodobo upozorňuje na neustále zvyšovanie nákladov zamestnávateľov, ktoré už nie je kryté zvyšovaním produktivity práce, čo zhoršuje pozície Slovenska pri rozhodovaní investorov o umiestňovaní nových projektov.

Opravárenská doložka: Prichádza revolúcia? Odporúčame

Opravárenská doložka: Prichádza revolúcia?

Naši západní susedia pracujú na zavedenie právnych zmien súvisiacich s trhom viditeľných autodielov. Vo Francúzsku a Nemecku sú už viditeľné prvé známky liberalizácie tohto segmentu trhu náhradných dielov. Už čoskoro môžeme byť svedkami zmien, ktoré zrejme ovplyvní i činnosť našich firiem.

CLEPA organizuje 10. konferenciu aftermarketu

K 60. výročiu založenia usporiada CLEPA v Bruseli v dňoch 27. a 28. marca 2019 konferenciu k aftermarketu. Hlavnou témou bude digitalizácia. Sú pozvaní zástupcovia z priemyslu, európskych inštitúcií a poskytovateľov služieb.