Legislatíva / združenia

Aftermarket a legislatíva

Povinnosti a riziká pre členov štatutárnych orgánov v dobe koronavírusu: část prvá – Starostlivosť riadneho hospodára

Každodenná činnosť a s tým úzko spätá ekonomická kondícia podnikateľských entít je v súčasnosti zásadne ovplyvnená mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu. Obchodné vedenie podnikateľov sa musí na dennej báze adaptovať na dynamicky sa rozvíjajúcu situáciu a pripraviť sa na nové výzvy, ktoré do života daného podnikateľa v budúcnosti ešte len prídu. Pri tomto vedení sa členovia […]

Nedávne preventívne opatrenia vlády postavili možnosti elektronickej komunikácie do nového svetla

V súvislosti s šírením koronavírusu sa na Slovensku zaviedli viaceré preventívne opatrenia. Základným odporúčaním je obmedzenie osobného kontaktu na minimum a hoci bol zákon o e-Governmente na Slovensku prijatý už v roku  2013, až nedávne preventívne opatrenia vlády postavili doposiaľ opomínané možnosti elektronickej komunikácie do nového svetla. Uzatvoriť zmluvu, či realizovať iné právne úkony sa pritom dá plnohodnotne aj […]

Automobilový průmysl přemýšlí jak z koronakrize

Automobilový průmysl je jedním z průmyslových odvětví, který byl zvláště těžce zasažen pandemickou konavírovou krizí. Proto je nyní důležité přemýšlet o koordinovaných opatřeních, která umožní společnostem z celého dodavatelského řetězce překonat stávající obtíže.

EU by měla pozdržet legislativu ke snižování CO2 v automotiv

V době pandemie COVID19 a následné ekonomické krizi by Evropská komise měla pozdržet plány na snižování CO2 v automobilovém průmyslu – jinak hrozí naprostý kolaps této oblasti hospodářství a bankrot většiny automobilek.

Uzatvorenie obchodov a iných prevádzok… Aké to má dopady na zamestnávateľa?

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Úrad verejného zdravotníctva SR vydal niekoľko opatrení týkajúcich sa zákazu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, obmedzení na hraničných prechodoch SR hromadnej dopravy a zákazu prevádzok rôznych zariadení ako sú kúpaliská, kiná, lyžiarske strediská a pod. a v obchodných domoch je […]

Vplyv mimoriadnej situácie v SR na odberaľsko – dodávateľské vzťahy

Koronavírus je teraz najväčšou témou, ktoré hýbe celou našou spoločnosťou. Dotýka sa nielen všetkých oblastí nášho života, ale tiež všetkých oblastí práva. Teraz by sme Vám radi pomohli sa zorientovať v právnych dopadoch na Vaše dodávateľsko-odberateľské zmluvné vzťahy.

Zväz automobilového priemyslu založil špeciálnu Divíziu subdodávateľov

Subdodávatelia sú významnou súčasťou automobilového priemyslu na Slovensku. V súčasnosti tvoria takmer 60 percent tržieb automotive sektoru a rovnako 60‐timi percentami sa podieľajú na exporte automobilového priemyslu.

Zelená dohoda, neboli co dál s automobilovým průmyslem? Stojí za prečítanie

Zelená dohoda, neboli co dál s automobilovým průmyslem?

Koncem roku 2019 Evropské komise oznámila, že bude rázně realizovat jeden z nejambicióznějších projektů v historii Unie. Evropská zelená dohoda (Green Deal) stanoví mimořádně obtížné cíle pro mnoho různých odvětví. Jak na tom bude automobilový průmysl?

Stručný prehľad nedávno prijatých zmien v oblasti pracovného práva

Je dôležité byť v obraze, či už ako zamestnávateľ, alebo ako zamestnanec. Preto prinášame stručný prehľad nedávno prijatých zmien v oblasti pracovného práva, a to konkrétne zmien zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinných ku dňu 1. 1. 2020 a plánované zmeny zákonníka práce s účinnosťou k 30. 7. 2020.

Křišťálovou kouli nebrat: Uhlíkovou stopou, hlubokou… Stojí za prečítanie

Křišťálovou kouli nebrat: Uhlíkovou stopou, hlubokou…

Než se rozepíšu o uhlíkové stopě, chci krátce připomenout, jaký je můj postoj k ekologii. Všichni, kteří čtete Auto Expert a Motofocus.cz, víte, že se několik let věnuji vozidlům s poškozenými filtry pevných částic. Už jsem si za ta léta vypěstoval slušnou averzi na všechna kouřící vozidla. Věci se daly za poslední dobu do pohybu. Policie měří […]