Henkel dosiahol silné výsledky za finančný rok 2017

2 apríla 2018, 19:36

Spoločnosť Henkel má za sebou úspešný rok 2017. Napriek náročným a volatilným podmienkam na trhu dosiahli rekordné úrovne obratu aj výnosov a splnili finančné ciele, ktoré si na tento rok stanovili. 

Henkel dosiahol rekordný obrat aj výnosy„Zamerali sme sa na implementáciu našich strategických priorít, pričom sa nám podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v mnohých z našich kľúčových iniciatív a projektov. V priebehu roka sa nám podarilo uskutočniť niekoľko atraktívnych akvizícií, ktoré doplnia a ďalej posilnia naše portfólio,“povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

Výhľad na rok 2018

Na základe silných výsledkov z roku 2017 podporených výrazným pokrokom, ktorý spoločnosť dosiahla v rámci implementácie svojich strategických priorít, Henkel opätovne potvrdil svoj ambiciózny cieľ na rok 2020 – t.j., organický rast obratu o 2 až 4 percentá, pokračujúci rast upravenej marže EBIT, rast upraveného zisku na prioritnú akciu (EPS) v rozsahu 7 až 9 percent – a predstavil svoj výhľad na rok 2018.

V roku 2018 Henkel očakáva organický rast obratu od 2 do 4 percent v každej zo svojich obchodných divízií. V prípade upravenej výnosnosti predaja (EBIT) spoločnosť Henkel očakáva jej rast nad hodnotu 17,5 %, na ktorom by sa mali opäť podieľať všetky tri divízie. Pri zohľadnení neistoty na devízových trhoch, predovšetkým v súvislosti s US dolárom, Henkel očakáva, že upravené výnosy na prioritnú akciu budú rásť v intervale 5 až 8 percent.

Obrat a zisk za rok 2017

Vo finančnom roku 2017 obrat prvýkrát prekonal hranicu 20 mld. eur, keď sa zvýšil o 7,0 % na konečnú hodnotu 20 029 mil. eur. Celkový negatívny vplyv kurzových pohybov na obrat predstavoval 2,0 %. Akvizície a odpredaje tvorili 5,9 % z rastu obratu. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal presvedčivý nárast o 3,1 %. Toto zlepšenie zodpovedá celoročnému výhľadu, ktorý predpokladal dvoj- až štvorpercentný organický rast obratu.

Divízia Adhesive Technologies vykázala silný organický rast obratu na úrovni 5,0 %. V divízii Beauty Care organický obrat vykázal pozitívny nárast o 0,5 %. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala kladný organický rast obratu na úrovni 2,0 %. Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali veľmi silný rast organického obratu na úrovni 5,3 %. Organický rast obratu na vyspelých trhoch dosiahol úroveň 1,5 %.

Organický rast obratu bol zaznamenaný vo všetkých regiónoch. V západnej Európe sa organický obrat vyvíjal pozitívne. Vo východnej Európe sa obrat organicky zvýšil o 6,0 %, v Afrike a na Strednom východe o 1,7 % a v Severnej Amerike o 3,0 %. Organický rast obratu v Latinskej Amerike dosiahol 4,4 % a v ázijsko-pacifickom regióne úroveň 5,9 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zlepšil o 9,1 % z 3 172 mil. eur na 3 461 mil. eur, k čomu prispeli všetky tri obchodné divízie.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 17,3 %, v súlade s celoročným výhľadom, ktorý očakával zvýšenie na viac ako 17 percent.

Finančný výsledok predstavoval -51 mil. eur v porovnaní s -33 mil. eur vo finančnom roku 2016 z dôvodu finančných nákladov na akvizície, ktoré boli uzavreté v rokoch 2016 a 2017.

Upravený čistý ročný zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 9,1 % na 2 534 mil. eur (z 2 323 mil. eur v roku 2016).

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšili o 9,1 % z 5,36 eur na 5,85 eur. Výsledok zodpovedá zlepšenému výhľadu na rok 2017, ktorý predpokladal rast EPS okolo úrovne 9 percent.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov predložia výročnému valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať 9. apríla 2018, návrh na zvýšenie dividendy na prioritnú akciu o 10,5 % na hodnotu 1,79 eur (1,62 eur v predchádzajúcom roku).

Navrhovaná dividenda na kmeňovú akciu je vo výške 1,77 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 10,6 % (z 1,60 eur). Išlo by o najvyššiu dividendu v doterajšej histórii spoločnosti, ktorá predstavuje pomer vyplácaných dividend na úrovni 30,7 %, čo je plne v súlade s cieľovým pomerom, ktorý spoločnosť Henkel stanovila v rozmedzí 25 až 35 percent.

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla vo finančnom roku 2017 veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,0 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 4,8 % na 9.387 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 6,4 % na 1.734 mil. eur. Vďaka svojmu solídnemu rastu upravená výnosnosť predaja zaznamenala novú rekordnú úroveň 18,5 %.

Divízia Beauty Care zaznamenala v roku 2017 pozitívny organický rast obratu o 0,5 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 0,8 % na 3.868 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 2,7 % a dosiahol hodnotu 665 mil. eur. Divízia zaznamenala solídne zvýšenie v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 17,2 %.

Divízia Laundry & Home Care vyprodukovala vo finančnom roku 2017 organický rast obratu na úrovni 2,0 %. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 14,8 % na 6.651 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 17,0 % a dosiahol hodnotu
1.170 mil. eur. Solídne zvýšenie divízia zaznamenala v upravenej výnosnosti predaja, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň 17,6 %. K zvýšeniu obratu aj prevádzkového zisku výrazne prispela akvizícia spoločnosti The Sun Products Corporation.

Henkel 2020+: Výrazný pokrok v roku 2017

„Na obdobie do roku 2020 a ďalej sme si stanovili ambiciózny cieľ. Chceme, aby naša spoločnosť generovala udržateľný profitabilný rast a aby sa viac orientovala na zákazníka, bola inovatívnejšia, agilnejšia a vo väčšej miere využívala digitálne technológie,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov si spoločnosť Henkel definovala štyri strategické priority: podporovať rast, zrýchliť digitalizáciu, zvýšiť agilitu a financovať rast. Vo finančnom roku 2017 sa spoločnosti podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v implementácii uvedených priorít.

Na podporu rastu spoločnosť Henkel úspešne zintenzívnila svoju interakciu so zákazníkmi a spotrebiteľmi vo všetkých segmentoch. V rámci divízie Adhesive Technologies Henkel implementuje ambiciózne cestovné mapy pre top 100 zákazníkov s cieľom akcelerovať rast prostredníctvom riešení na mieru. V spotrebiteľskom segmente spoločnosť rozšírila svoj digitálny program „Connect2Consumer“, ktorý má prispieť k informovanému rozvoju inovácií a služieb.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!