Bezpečné automatizované riadenie od spoločnosti Bosch: Záleží na každom centimetri

, 3 decembra 2018, 11:54

Spoločnosť Bosch venuje toľko úsilia pri dosahovaní prelomu v automatizovanom riadení ako takmer žiaden iný globálny dodávateľ technológií a služieb v automobilovom priemysle. Automaticky riadené vozidlá môžu bezpečne jazdiť len vtedy, keď budú v každom okamihu na centimeter presne vedieť, kde sa nachádzajú.

Bosch preto ponúka celosvetovo bezkonkurenčný lokalizačný balík. Spoločne jeho hardvér, softvér a služby slúžia ako redundantný systém na presné určenie polohy vozidla.

Bezpečné automatizované riadenie od spoločnosti Bosch:

Hardvér: Bosch vyvinul vlastný pohybový a polohový senzor

Spoločnosť Bosch vyvinula senzor, ktorý umožňuje automatizovaným vozidlám presne určiť ich polohu: pohybový a polohový senzor. Ten disponuje aj vysokovýkonnou prijímacou jednotkou pre signály Globálneho satelitného navigačného systému (GNSS = Global Navigation Satellite System). Je to nevyhnutné na určenie absolútnej polohy automatizovaného automobilu. Výzva určovania polohy pomocou satelitov spočíva v nepresnosti dát. Bosch preto siaha po korekčných dátach rôznych poskytovateľov a v roku 2017 na tento účel s partnermi založil joint venture Sapcorda. Pomocou siete presne vymeraných referenčných staníc na Zemi, môžu títo poskytovatelia korigovať nepresnosti informácií o polohe GNSS. Do automobilu sa dáta korekcie dostanú cez cloud alebo geostacionárne satelity. Okrem signálov GNSS získava pohybový a polohový senzor ďalšie informácie: vďaka senzorom počtu otáčok kolesa a senzora uhla natočenia, ktoré sú podobné ľudskému hmatovému zmyslu, rozpozná, kam a akou rýchlosťou auto ide. .

Softvér: inteligentné algoritmy Bosch zisťujú polohu vozidla

Signály GNSS o polohe, korekčné údaje a informácie z inerciálnej senzoriky, ako aj zo senzorov počtu otáčok kolies a senzora uhlu natočenia, sa spájajú v pohybovom a polohovom senzore. Na presnú lokalizáciu automatizovaných vozidiel však samotné informácie nestačia. Až ich spracovanie pomocou inteligentného softvéru umožní vysoko presné určenie polohy, na ktoré sa automatizované vozidlo môže spoľahnúť dokonca v okolí niekoľkých metrov a na základe ktorých môže prijímať rozhodnutia o svojich jazdných manévroch. Automatizované vozidlo je primárne lokalizované na základe korigovaných signálov GNSS. Ak by satelitné spojenie vypadlo, napríklad pri vjazde auta do tunela, dokáže pohybový a polohový senzor na niekoľko sekúnd zachovať určenie polohy automatizovaného vozidla.

Služby: radarový cestný odtlačok Bosch je založený na senzoroch okolitého prostredia

Radarový cestný odtlačok Bosch je lokalizačná služba na báze máp, založená na senzorike okolitého prostredia súčasných a budúcich vozidiel. Službu ponúka Bosch zároveň s riešením lokalizácie pomocou pohybového a polohového senzora. Kombináciou satelitne podporovanej zostavy prostredníctvom pohybového a polohového senzora s lokalizačnou službou radarového cestného odtlačku na báze máp spĺňa spoločnosť Bosch vysoké bezpečnostné požiadavky. V prípade radarového cestného odtlačku Bosch, zachytávajú videosenzory a radarové senzory na palube idúceho vozidla stacionárne znaky na cestách a vedľa nich, ako napríklad značenie jazdných pruhov, dopravné značky a zvodidlá. Radarové senzory pritom majú veľkú výhodu. Na rozdiel od kamery dokážu zachytiť prvky na ceste aj v tme alebo za zlej viditeľnosti.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!