Bosch koncentruje kompetencie v oblasti softvéru a elektroniky do divízie Cross-Domain Computing Solutions

27 júla 2020, 16:09

Auto sa v súčasnej dobe mení predovšetkým z hľadiska softvéru a elektroniky. Očakáva sa, že do roku 2030 trh softvérovo intenzívnych elektronických systémov porastie približne o 15 percent ročne. Spoločnosť Bosch chce ďalej rozširovať svoje popredné postavenie na tomto trhu, a preto zakladá novú divíziu „Cross-Domain Computing Solutions“.

Divize Bosch Cross-Domain Computing Solutions

„Už teraz obsahujú vozidlá okolo 100 miliónov riadkov softvérového kódu. Len spoločnosť s rozsiahlymi znalosťami v oblasti elektroniky a softvéru bude schopná formovať budúcnosť mobility“, hovorí Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH a riaditeľ obchodnej oblasti Mobility Solutions.

Cieľom novej divízie je zredukovať túto komplexitu pomocou komplexných softvérových a elektronických riešení. Nové funkcie vozidla by sa navyše mali v budúcnosti oveľa rýchlejšie dostať na cestu. Na tento účel spoločnosť do novej jednotky združuje pracovníkov z vývoja softvéru, elektriny a elektroniky z oblastí asistencie vodiča a automatizovanej jazdy, Car Multimedia a elektroniky pohonov a Body Electronics.

Softvér hrá v aute budúcnosti kľúčovú úlohu

Pred desiatimi rokmi malo auto cca desať miliónov riadkov softvérového kódu. Softvér automatizovaných vozidiel ale bude mať medzi 300 a 500 miliónmi riadkov kódu. Pre predstavu: Jeden milión riadkov kódu zodpovedá približne 18.000 tlačeným stránkam textu.

„V budúcnosti bude softvér rozhodujúcim spôsobom určovať schopnosti a vlastnosti vozidiel. Vďaka nemu sú autá čoraz inteligentnejšie a softvér poskytuje vodičom hmatateľnú pridanú hodnotu“, hovorí Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Bosch ako technologická a servisná spoločnosť identifikovala veľmi skoro strategický význam softvéru vozidiel a sama ho vyvíja už asi štyri desaťročia – s aktuálnymi investíciami vo výške 3 miliárd EUR ročne. Tradičný vývoj softvéru v jednotlivých nezávislých oblastiach však stále viac naráža na svoje limity. Preto spoločnosť Bosch združuje svoje silné stránky vo vývoji automobilového softvéru do riešenia Cross-Domain Computing Solutions.

„Dodanie softvéru z jedného zdroja je našou odpoveďou na obrovskú výzvu stále väčšej digitalizácie automobilov“, hovorí Kröger.

Ten je zodpovedný za novú divíziu, v ktorej bude v budúcnosti vyvíjaný ako základný softvér pre počítače a riadiace jednotky vozidiel, tak aj softvér pre funkcie vozidla – od parkovacieho asistenta a systému varovania pred vybočením z jazdného pruhu až po streamovanie hudby. Vďaka tomu budú nové funkcie v budúcnosti používateľom dostupné oveľa rýchlejšie a prostredníctvom aktualizácie softvéru. Výrobcovia vozidiel tak môžu svojim zákazníkom ponúknuť presvedčivý zážitok z vozidla z jedného zdroja.

Aktívne utváranie zmien v elektronike vozidla

Súbežne s komplexným vývojom softvéru Bosch intenzívne pracuje na tom, aby bola elektrická a elektronická (E/E) architektúra vozidiel pripravená na budúcnosť. Spoločnosť preto združuje vývoj počítačov vozidiel, riadiacich jednotiek a senzorov do svojej novej jednotky. Ich hladká interakcia bude v budúcnosti rozhodujúca.

„Hlavnou úlohou Cross-Domain Computing Solutions bude zvládnuť komplexitu a čo najvyššiu bezpečnosť elektronických systémov“, hovorí Kröger.

Spoločnosť Bosch kladie veľký dôraz na vysoko výkonné počítače ako technický základ pre digitalizáciu moderných vozidiel. Združujú stále komplexnejšie funkcie vo všetkých oblastiach vozidla a preberajú úlohy jednotlivých riadiacich jednotiek.

„V súčasných prémiových vozidlách je inštalovaných viac ako 100 jednotlivých riadiacich jednotiek, a v malých vozidlách je ich dnes 30 až 50. Pomocou vysoko výkonných počítačov je možné tento počet v budúcnosti výrazne znížiť“, vysvetľuje Kröger.

Vďaka tomu, že sa tieto počítače vozidiel pre funkciu kokpitu a prepojenia, asistenčné systémy vodiča a automatizovanej jazdy a pohon teraz vyvíjajú v jednej divízii, vzniká konzistentná IT architektúra pre celé vozidlo. Tá zaisťuje bezproblémovú súhru elektrických a elektronických súčiastok. Okrem toho Bosch realizuje cenné synergie.

Bližšie k trhu a zákazníkom

Vďaka Cross-Domain Computing Solutions bude spoločnosť Bosch v budúcnosti ponúkať zákazníkom elektroniku a softvér vozidiel z jedného zdroja.

„Dynamická zmena smerom k stále rozsiahlejšej digitalizácii vozidiel bude zásadným spôsobom utvárať novú divíziu. Vďaka našej novej štruktúre sme teraz lepšie schopní splniť meniace sa požiadavky trhu a našich zákazníkov“, vysvetľuje Kröger.

Od začiatku roku 2021 sa celá divízia Car Multimedia a ďalšie produktové jednotky divízií Powertrain Solutions, Chassis Systems Control a Automotive Electronics, ktoré vyvíjajú komplexné softvérovo náročné elektronické systémy, spoja pod jednu strechu v Cross-Domain Computing Solutions. Nová divízia bude zamestnávať približne 17.000 ľudí vo viac ako 40 závodoch a vo viac ako 20 krajinách. Detaily budúcej organizácie budú vypracované za účasti zodpovedných zástupcov zamestnancov.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!