Mají auta na vodík šanci konkurovat elektromobilům?

7 augusta 2023, 16:16

Dnešní trh s klimaticky neutrálními automobily je založen téměř výhradně na bateriových elektromobilech. Automobily s palivovými články tvoří okrajovou část trhu. Existují však náznaky, že éra vodíkových automobilů není tak vzdálenou budoucností, jak by se mohlo zdát.

Alternativní zdroj energie budoucnosti?

Zájem o vodík jako alternativní zdroj energie v posledních letech celosvětově roste. V současné době probíhá na celém světě více než 1 000 projektů souvisejících s jeho využitím. Jen v roce 2022 bylo oznámeno více než 300 nových iniciativ v této oblasti.

Tento vývoj je dále stimulován Evropskou unií, která v současné době vydává dokument s názvem „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“, v němž je stanoven ambiciózní cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2055. Evropská unie zpracovává návrh novely energetického zákona a některých dalších zákonů. Podniky také berou věci do svých rukou a reagují nabídkami na probíhající změny. K plnému využití potenciálu vodíku jako zdroje energie jsou však nutné investice do technologií a infrastruktury.

Vodík jako alternativa k nedokonalým bateriím v elektromobilech

Vodík má potenciál vyřešit dvě klíčové výzvy, kterým čelí světové hospodářství – energetickou nezávislost a potřebu energetického přechodu, tj. přechodu na dekarbonizované zdroje energie. V důsledku toho jsme svědky silného odhodlání vlád velkých světových zemí – Číny, Japonska, USA nebo Evropy – podporovat rozvoj vodíkové technologie. Vodík se skutečně stal klíčovým prvkem dekarbonizace ekonomiky.

Doposud však byla vodíková auta spíše technologickou kuriozitou než praktickým řešením. V roce 2021 jezdilo v sousedním Polsku pouze 78 vozidel na vodíkový pohon a první vodíkové stanice byly zřízeny až v roce 2022. V současné době jsou vodíkové čerpací stanice v provozu v několika městech, včetně Varšavy, Gdaňsku a Krakova. Přesto můžeme hovořit o milníku a dokonce o revoluci, která nás s největší pravděpodobností čeká v příštích letech.

Překážky univerzálnosti vodíkových článků

Aby byla tato změna možná, je nezbytná spolupráce mnoha účastníků z různých oblastí. Zavedení vodíkové technologie vyžaduje integraci know-how a spojení úsilí v různých fázích řetězce – od výroby, skladování a distribuce až po konečné využití.

„V současné době tvoří celosvětová spotřeba vodíku méně než 2 % světové energie, ale podle Rady pro vodík by se v roce 2050 mohla zvýšit až na 25 %. To znamená, že již v roce 2030 by se vodík mohl stát palivem, které bude pohánět 10 až 15 milionů osobních a 500 000 nákladních automobilů,“ vysvětluje Yves Dumoulin, senior viceprezident Hydrogen Solutions FORVIA a dodává: „Ve společnosti FORVIA jsme již pokročili v naší práci, abychom na tuto výzvu reagovali a zpřístupnili nízkouhlíkové palivo a vozidla všem.“

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!