Dá sa zarábať na opravách a servise hybridov alebo elektromobilov?

4 septembra 2023, 9:03

Hybridní automobily se na evropských silnicích objevují stále častěji. Přestože je mnoho těchto vozidel poměrně nových, na některá z nich se již nevztahuje záruka a jejich majitelé vyhledávají nezávislé autoservisy. Opravují však autoservisy vozy vybavené vysokonapěťovými systémy?

Oprava hybridního nebo elektrického vozu představuje nemalou výzvu pro servisy, které se již léta zabývají vozy s tradičním spalovacím pohonem. K bezpečnému provedení opravy takového vozidla je třeba získat velké množství znalostí a také příslušnou kvalifikaci. Pro mnohé automechaniky, kteří si na nedostatek zákazníků nestěžují, je taková kvalifikace tak trochu překážkou a nemusí se jim v dostatečně krátké době vyplatit. Je tomu skutečně tak? Kolik autoservisů v Evropě pravidelně provádí servis hybridních nebo plně elektrických vozů? Podívejte se na výsledky studie provedené ve střední a východní Evropě a v západní Evropě.

Jak často opravují autoservisy hybridní nebo čistě elektrické vozy?

Prodeje hybridních a elektrických automobilů v Evropě neustále rostou, což je nejlépe patrné při porovnání často prezentovaných údajů procentuálního nárůstu prodejů v meziročním srovnání. Navzdory této skutečnosti však elektromobily stále tvoří jen zlomek procenta všech vozů na evropských silnicích a hybridů je stále méně než dieselů nebo benzinových vozů. Na otázku, zda provádějí opravy hybridních nebo elektrických vozů, odpovídá kladně jen malé procento nezávislých autoservisů. Na druhou stranu více než polovina z nich se těchto vozů raději ani nedotkne a u třetiny z nich se jedná o příležitostnou záležitost jednou za několik měsíců. Jedná se o nezávislé autoservisy působící ve střední a východní Evropě (SVE). Odlišné výsledky přinesl průzkum mezi zástupci západoevropských autoservisů, zastoupených Itálií a Velkou Británií. V tomto případě je pouze 20 % autoservisů, které se hybridním a elektrickým vozům vyhýbají.

Jsou opravy hybridních a elektrických vozů pro majitele autoservisů životaschopným podnikáním?

Zástupci více než 36 % servisů dotazovaných ve střední a východní Evropě (SVE) se domnívají, že opravy hybridních nebo čistě elektrických vozů jsou nebo v budoucnu budou ziskové. Největšími pesimisty jsou v této otázce Slováci, z nichž pouze každý sedmý vidí v opravách těchto vozů zisk.

Zde je však třeba dodat, že téměř polovina zástupců nezávislých autoservisů (CEE) se k lukrativnosti oprav těchto vozidel nedokáže vyjádřit. Stejně jako v případě četnosti oprav mají zástupci italských a britských autoservisů odlišný názor než zástupci působící ve střední a východní Evropě.

„Vyplatí se dnes nezávislému autoservisu spustit služby pro elektromobily a hybridní vozy? Z pohledu autoservisu by bylo triviální v této souvislosti podrobně rozvíjet argumenty o nutnosti být ekologický, zvyšovat příjmy získáváním nových zákazníků a zvyšováním jejich loajality, nabízet širší škálu – dražších – služeb, vytvářet moderní image…,“ říká Wit Wyborski, generální ředitel Alliance Automotive Group v Polsku. „Je jistě důležité, že nutnost (znovu)investovat do vybavení a nářadí, školení elektromechaniků a diagnostiků, přístupu k datům a vhodnému sortimentu dílů a technologií přesahuje možnosti většiny nezávislých autoservisů.Na komplexní posouzení reálné přidané hodnoty včetně matematické rentability servisu elektromobilů je zatím příliš brzy, ale podle našeho názoru se vyplatí před těmito výzvami neutíkat, ale rozumně jim čelit,“ dodává zástupce Alliance Automotive Group.

Jak odpovídá současné zacházení s hybridními a elektrickými automobily vizi nákladové efektivity?

Porovnáme-li oba předložené grafy mezi sebou, můžeme dojít k několika zajímavým závěrům. Vše nasvědčuje tomu, že i přes malé procento firem opravujících hybridní a elektrické vozy vidí zástupci autoservisů v opravách těchto vozů výdělečný potenciál. Těch, kteří tvrdí, že opravy hybridních nebo elektrických vozů jsou ziskové, je minimálně dvakrát více než autoservisů, které již takové opravy pravidelně provádějí.
Pokud se na výsledky průzkumu podíváme trochu šířeji, potvrdí se tento trend i u autoservisů, které takové opravy provádějí často nebo o něco méně často. Podobně je to u těch, kteří se domnívají, že opravy hybridů a elektromobilů jsou nebo v blízké budoucnosti budou ziskové.

Mezi značným procentem těch, kteří tyto vozy neopravují nebo tak činí jen velmi sporadicky, převládá názor, že se nejedná o ziskovou činnost, nebo přiznávají, že to v současné době nejsou schopni posoudit.
Metodika výzkumu

Výzkum, z něhož tento článek vychází, provedl MotoFocus.eu formou online šetření mezi zástupci autoservisů působících v evropských zemích (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo celkem 1.134 osob zastupujících nezávislé autoservisy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!