Tohtoročný ProfiAuto Racing Cup cielil na prijímacích technikov. O školenia bol zo strany autoservisov záujem

21 mája 2018, 12:44

Vzdelávací projekt ProfiAuto Racing Cup pre majiteľov a automechanikov partnerských servisov z Českej republiky a zo Slovenska má za sebou už druhý ročník. Organizátorom je sieť profesionálnych autoservisov ProfiAuto.

Cieľom školení je snaha pravidelne informovať partnerské autoservisy o novinkách v oblasti servisu a opráv motorových vozidiel, aby sa naučili jednoduchšie a rýchlejšie prispôsobiť meniacim sa trhovým podmienkam. „Majiteľov servisov učíme aplikovať marketingové a obchodné nástroje v ich podnikaní, aby dokázali rozlíšiť, čo je výhodné, a čo naopak nie je. Technikov, okrem iného, pripravujeme na rôzne situácie, ktoré môžu nastať pri komunikácii so zákazníkom,“ vysvetľuje riaditeľ pre značku ProfiAuto ČR a SR Jindřich Krejčí.

Tohtoročné školenie obsahovalo ako technickú, tak aj obchodnú časť. „Zamerali sme sa na činnosti, ktoré realizuje prijímací mechanik. Na konkrétnych situáciách sme si ukázali, že pri príjme a výdaji vozidla sa najlepšie buduje dôvera medzi zákazníkom a poskytovateľom servisných služieb,“ povedal Ján Barica a doplnil: „Pracujeme na tom, aby príjem a výdaj vozidla mali v našich autoservisoch vždy profesionálnu úroveň.“

ProfiAuto Racing Cup prispel, okrem získania odborných znalostí, aj k výmene skúseností medzi účastníkmi. Takmer všetci aktéri skonštatovali, že školenie bolo pre nich užitočné predovšetkým v technickej a obchodnej oblasti. Práve technická, interaktívna oblasť zaujímala účastníkov najviac.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!