Prečo je dôležité pravidelne meniť olej?

, 27 januára 2022, 15:30

Že je nutné v motore vozidla pravidelne meniť olej, vie asi takmer každý. Prečo na tom tak záleží a čo sa môže stať, ak sa olejový servis nevykonáva, už každému jasné nie je.

Servis oleja v moderných spaľovacích motoroch je do značnej miery orientovaný na ekologické hľadisko. Pri jeho vykonávaní je preto potrebné splniť tieto dôležité faktory:

  1. interval definovaný počtom najazdených kilometrov
  2. špecifikácia oleja

V prípade prvého kritéria ho definuje výrobca vozu v servisných odporúčaniach. Znateľnou zmenou je v tomto prípade výrazné predĺženie tohto intervalu pri moderných pohonných jednotkách oproti motorom staršej konštrukcie. V súčasnej dobe sú štandardom intervaly 30.000 a 40.000 km, čo pri prepočte na čas znamená priemerný interval 1,5-2 roky.

Výmena olejového filtra febi

Dôležitou informáciou, ktorej by mal užívateľ vozu venovať pozornosť, je údaj výrobcu, že odporúčaný interval môže byť skrátený, a to aj na polovicu. Dôvodom tohto odporúčania sú prevádzkové podmienky vozu, často označované ako ťažké alebo náročné. Vo vzťahu k užívateľovi, ktorý je priamo zodpovedný za prevádzku, treba výklad týchto podmienok považovať za čisto subjektívny. V praxi sa často používa odporúčanie pre tzv. normálne prevádzkové podmienky, t. j. maximálny servisný interval pre olej vyjadrený v kilometroch. Nie bez významu je v tomto prípade ekonomické hľadisko, ktoré užívateľ zohľadňuje.

Druhé kritérium, ktoré je rozhodujúce pre správne vykonaný olejový servis, priamo súvisí s vlastnosťami oleja. Oleje ako prevádzkové médiá v olejových systémoch motorov musia plniť tri základné úlohy:

  1. znižovať trenie medzi spolupracujúcimi dielmi,
  2. odvádzať teplo,
  3. čistiť olejové rozvody a predchádzať korózii.

Tieto úlohy sa týkajú všetkých typov olejov. Motorové oleje používané s ohľadom na typ motora (zážihový alebo vznetový) sú výrobky, ktorých kvalita je prísne definovaná podľa použitých tried a musí spadať do týchto klasifikácií.

Motorový olej febi 5W-30Základnou zásadou, ktorú treba mať vždy na pamäti, je výber správneho oleja podľa odporúčania výrobcu a jeho výmena pri údržbe olejového systému podľa servisných odporúčaní. Pri výbere motorového oleja treba zohľadniť kvalitatívnu a viskozitnú klasifikáciu. Používajú sa dve klasifikácie kvality:

  1. API (americká klasifikácia, American Petroleum Institute – Americký ropný inštitút)
  2. ACEA (európska klasifikácia, Association des Constructeurs Europeens d´Automobiles – Asociácia európskych konštruktérov vozidiel).

Klasifikácia viskozity olejov sa skrátene označuje ako SAE J300 (Society of Automotive Engineers). Špecifikácie kvality a viskozity olejov sú uvedené na etiketách obalov.

Ďalším dôležitým kritériom pre správny výber oleja pre konkrétne verzie motora je špecifikácia výrobcu automobilu, ktorá je tiež uvedená na etiketách obalov. Špecifikácia vo forme katalógového čísla sa používa pri výbere oleja, napr.: špecifikácia viskozity oleja SAE 5W-20 HC E-FO, (febi 108350), zodpovedá nasledujúcim špecifikáciám kvality ACEA A1/B1, C5, API SN a špecifikáciám výrobcov automobilov: Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C948-B, Chrysler MS 6395, Jaguar STJLR.03.500.

Dodržovanie odporúčaní na údržbu oleja vyplýva predovšetkým zo špecifickej konštrukcie moderných spaľovacích motorov. Okrem zmienených základných funkcií sa olej používa k riadeniu chodu rozvodového systému.

Jednou z príčin nefunkčnosti tohto systému je preto starý olej alebo olej s nesprávne zvolenou špecifikáciou. Starnutie oleja sa priamo premieta do zrýchleného opotrebovania spolupracujúcich častí v podobe zníženého alebo žiadneho mazania, obmedzenej antikoróznej funkcie alebo usadzovania nečistôt v olejových kanálikoch, čo vedie k poklesu prietoku. Nesprávna špecifikácia oleja znamená predovšetkým zlú voľbu parametrov oleja, hlavne jeho viskozity, ktorá sa mení v závislosti od teplotného zaťaženia. Viskozita je jedným z dôležitých parametrov uvádzaných v technických listoch olejov.

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov motora spoločnosti bilstein group a viac technických informácií  nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácii je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!