Typy paliv u nových automobilů: elektrické 10,5 %, hybridní 11,9 %, benzinové 47,5 % v roce 2020

15 februára 2021, 16:04

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 byl téměř každý šestý osobní automobil registrovaný v Evropské unii elektricky nabíjený (16,5 %). Stimulační balíčky zavedené vládami za účelem zvýšení poptávky se po bezprecedentním dopadu COVID-19 na prodej automobilů snažily stimulovat zejména vozidla s alternativním pohonem, což dále zvyšuje poptávku po automobilech s nízkými a nulovými emisemi.

Typ paliv nových vozů 2020

Celkově v roce 2020 tvořily hybridní elektrická vozidla 11,9 % z celkového prodeje osobních automobilů v celé EU, což představuje nárůst z 5,7 % v roce 2019. Podobně prudký nárůst poptávky zaznamenaly v loňském roce elektricky nabíjená vozidla – 10,5% všech registrací nových automobilů v porovnání s 3,0 % podílem v předchozím roce. Přestože celkový pokles registrací automobilů o 3 miliony jednotek v důsledku COVID-19 nejvíce zasáhl vozidla s naftovým a benzinovým pohonem, v roce 2020 v prodeji automobilů v EU stále dominovaly konvenční typy paliv s podílem na trhu 75,5 %.

Auta na benzín a naftu

V období od října do prosince 2020 došlo k výrazným ztrátám v prodeji vznětových i zážehových automobilů. Počet vozidel s naftovým motorem registrovaných v EU poklesl o 23,0 % na 730.837 jednotek, přičemž většina trhů v EU zaznamenala pokles. Výsledkem je, že se podíl nafty na automobilovém trhu snížil z 30,5 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 na 25,4 % ve stejném období roku 2020 – čímž se celoroční podíl nafty na trhu snížil na 28 %.

Poptávka po benzínových automobilech zaznamenala ještě větší pokles (-33,7 %), kdy se snížila z více než 1,7 milionu jednotek v roce 2019 na 1,2 milionu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020. To mělo za následek podíl na trhu v celé EU 40,6 %, což je pokles z 56,6% v posledním čtvrtletí roku 2019. S výjimkou Irska zaznamenaly všechny trhy EU během tohoto tříměsíčního období pokles registrací benzínových automobilů, včetně čtyř hlavních. Celkově však v roce 2020 tvořil benzín téměř polovinu (47,5 %) celkového prodeje osobních automobilů v EU.

Alternativně poháněná vozidla

Během čtvrtého čtvrtletí počet registrací elektricky nabíjených vozidel (ECV) v EU vyskočil ze 130.992 jednotek v roce 2019 na téměř půl milionu (+ 262,8 %), čímž poprvé překonal objem prodeje hybridních elektrických automobilů. Tento silný nárůst poptávky po bateriových elektrických vozidlech (BEV) a plug-in hybridech (PHEV) – s registracemi o 216,9 % a 331,0 % – byl do značné míry způsoben vládními stimuly pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi. Některé z největších zisků byly skutečně zaznamenány v zemích s nejštědřejšími pobídkami. Například v Německu se registrace BEV v posledním čtvrtletí roku 2020 zvýšila o více než 500 %.

Hybridní elektrická vozidla (HEV) zaznamenala během čtvrtého čtvrtletí stejně působivý nárůst, kdy se prodej zdvojnásobil (+ 104,7 %) z 212.612 jednotek v roce 2019 na 435.260 v loňském roce, což představuje 15,1 % trhu s automobily v EU. Vůbec poprvé se v EU od ledna do prosince 2020 prodalo více než milion jednotek hybridních elektrických (1.182.792) a elektricky nabíjitelných (1.045.831) osobních automobilů.

Registrace automobilů na alternativní paliva – ethanol (E85), kapalný ropný plyn (LPG) a zemní plyn (NGV) – se ve čtvrtém čtvrtletí v EU zvýšily o 19,6 % na 69.877 jednotek. Důvodem byl zejména výrazný nárůst prodeje automobilů na LPG (+ 69,5 %), zatímco registrace vozidel na zemní plyn ve stejném období klesly (-35,3 %).

Všechna vozidla s alternativním pohonem dohromady představovala ve čtvrtém čtvrtletí 34,0 % trhu s automobily v EU, přičemž je registrován celkem téměř milion jednotek (nárůst o 143,9 % ve srovnání s rokem 2019). S výjimkou Kypru vzrostly registrace APV v celé EU od října do prosince 2020. Při pohledu na největší automobilové trhy zaznamenaly hlavní zisky Německo (+ 236,6 %), Francie (+ 156,7 %) a Itálie (+ 108,9 %); to vše podpořeno výjimečným růstem prodeje bateriových elektrických a plug-in hybridních automobilů na konci roku.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!