ZAP: Štatistika registrácii nových vozidiel 12/2021

18 januára 2022, 8:58

V decembri 2021 zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 5.510  vozidiel. Medziročne predstavujú registrácie nových osobných vozidiel  pokles o 22,21 %.

Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v decembri 2021 počet 956 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 547 predstavuje pokles 74,77 %.

Zatiaľ čo celkový trend registrácií všetkých nových vozidiel mal na Slovensku v roku 2021 rastúci charakter, v kategórii  nových osobných vozidiel M1 tomu tak nebolo. Tu došlo k poklesu o 0,79 percenta na počet 75.700 vozidiel.

Z pohľadu registráciu podľa segmentov k poklesu registrácií došlo pri kategórii malé vozidlá (4,13 percent), ako aj pri vozidlách nižšej strednej triedy (0,77 percent). Naopak nárast bol opätovne zaznamenaný pri vozidlách SUV (6,93 percent).

Pri štatistike registrácií podľa vlastníkov, došlo k poklesu pri fyzických osobách, naopak k nárastu pri právnických subjektoch. Tu sa prejavuje fakt, že aj fyzické osoby začínajú stále viac na nákup vozidla využívať finančné produkty ako úver alebo lízing.

Zaujímavá je porovnanie registrácie nových a individuálne dovezených vozidiel. Individuálne dovezené vozidlá zaznamenali nárast o 3 846 vozidiel v porovnaní s rokom 2020. Stále neuspokojivá je situácia pri veku individuálne dovezených automobilov, kde pretrváva vysoký počet automobilov starších ako 5 rokov, ktoré predstavujú viac ako 60 percent zo všetkých individuálne dovezených vozidiel v roku 2021. Sú to vozidlá s emisnou normou EURO 5 a nižšou. Takéto vozidlá sú postupne vylučované z významných európskych miest a obmedzenia pribúdajú.

Podobne je to aj so štruktúrou paliva pri nových osobných vozidlách.

Slovensko zaostáva oproti Európe v počte zaregistrovaných vozidiel s nízkymi alebo nulovými emisiami (BEV+PHEV). Je to dôsledok neexistencie podpory. Na druhej strane sa nám zvýšila vekovosť individuálne dovezených vozidiel, kde segment vozidiel starších ako 15 rokov zaznamenal nárast trhového podielu a bolo dovezených až 8 508 takýchto vozidiel. Je zarážajúce, že počet individuálne dovezených vozidiel s vekom nad 5 rokov a s emisnou normou horšou ako EURO6 predstavoval až 49 percent z počtu predaných nových vozidiel. Viac ako 37 tisíc osobných vozidiel, ktoré sú v ostatných častiach EÚ vytláčané z ciest sme na Slovensku privítali aj so zvýhodnenými registračnými poplatkami.“, uzavrel svoje hodnotenie aktuálneho vývoja vozidlového parku na Slovensku Pavol Prepiak, výkonný viceprezident a predseda Divízie dovozcov automobilov ZAP SR.

Kompletná tlačová správa na pozeranie alebo stiahnutie vo formáte PDF. 

Kompletný prehľad k stiahnutiu vo formáte XLS.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Anonym, 7 februára 2022, 17:46 0 0

Chýbaju mi kompetne predaje za 2021 tak ako po 11-tom mesiaci

Odpoveď

AnM, 8 februára 2022, 10:48 0 0

Dobrý den, zveřejnili jsme kompletní materiály, které nám ZAP zaslali. Daří se Vám otevřít excel soubor?

Odpoveď

Anonym, 27 februára 2022, 19:58 0 0

vsetko ok dopracoval som sa dakujem

Odpoveď

Anonym, 11 februára 2022, 15:46 0 0

Po 11 tom mesiaci su predaje uverejnene podla značiek aj modelov aut

Odpoveď