Výkup olověných odpadů

24 augusta 2009, 0:00

Firma Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. zvyšuje od 10.08.2009 ceny za výkup olověných baterií a jiných olověných odpadů.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou zpracovatelem olověných odpadů v ČR. Osmdesát procent vykupovaných olověných odpadů tvoří olověné baterie. Jsou přijímány i další druhy odpadů, například kusové olovo, staniční a trakční baterie i prachové materiály s obsahem olova. Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. poskytují významnou ekologickou službu pro celou republiku. Od poloviny roku 1997 je výkup olověných baterií již s ohledem na novou technologii zaměřen výhradně na baterie celé s kyselinou. Tento způsob umožňuje soustředění všech baterií do jednoho místa v republice. Odpadá tím potřeba jejich třídění a zbavování se kyseliny ve více lokalitách tak, jak tomu bylo v minulosti.

Hlavními dodavateli starých baterií jsou výrobci, dovozci a firmy zabývající se sběrem odpadů s tím, že účinnost sběru v roce 2001 byla 75,13%. V reálném vyjádření to je cca 24.000 tun baterií ročně zpracovaných na technologických zařízeních v Kovohutích Příbram nástupnická, a. s. Pro srovnání v zemích EU se tato účinnost pohybuje mezi 85 a 95%, což bychom chtěli dosáhnout v nejbližších 5 letech.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. usilují o vytváření motivačních cenových podmínek pro dodavatele baterií jako hnací síly fungování sběrové sítě v ČR. Výkupní ceny jsou srovnatelné s cenami zahraničními a jsou schopny pokrýt náklady spojené se sběrem a přepravou baterií (kontejnery, nákladní vozidla apod.) včetně přiměřeného zisku pro zúčastněné firmy.

S případnými dodávkami je možné se obrátit přímo na Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Nákup je realizován na základě Cenových a dodacích podmínek pro aktuální rok (viz ceník).
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!