Inter Cars: Elektronické tlmiče Sachs

3 augusta 2015, 9:10

Elektronické tlmiče pre všetky kategórie vozidiel. Sachs zo skupiny ZF prezentuje novú koncepciu CDC.

Spoločnosť Sachs skupiny ZF optimalizovala osvedčený a dôveryhodný program kontinuálneho elektronického riadenia tlmičov – Continuous Damping Control [CDC] v jeho už štvrtej generácii: pohyby karosérie vozidla určované snímačmi zrýchlenia namontovanými na vonkajšej časti vozidla sú teraz určované senzormi, ktoré sú integrované v riadiacej jednotke. Tak sa znížil počet komponentov, hmotnosť vozidla, rozsah montážnych prác a požiadavky na priestor pre inštaláciu systému CDC. Pre výrobcov vozidiel to znamená podstatne menší rozsah kabeláže. To robí technológiu CDC ešte efektívnejšou. S integráciou jednotlivých senzorov do jediného klastra preukazuje ZF svoje odborné znalosti elektroniky v oblasti podvozku.

Výhody systému CDC v porovnaní s klasickými tlmičmi sú jasné: CDC prispôsobuje tlmenie podvozku plynulo a presne podľa príslušnej jazdnej situácie, čím dokáže vyriešiť konflikty medzi mäkkým komfortným nastavením a dynamicky tuhým vyladením tlmenia. Riadenie možno teda vykonať podľa stratégie "Advanced Skyhook" a udržať tak karosériu vozidla čo najstabilnejšiu bez ohľadu na jazdné podmienky a stav cesty, ako keby bolo vozidlo spustené na lane a plávalo rovnobežne s oblohou.

Senzory v CDC napríklad môžu zaznamenávať údaje týkajúce sa stavu cesty, rýchlosti vozidla, akcií vodiča a odovzdávajú ich riadiacej jednotke. Z týchto dát vypočítava elektronika tlmiace sily potrebné na príslušné jazdné situácie v zlomkoch sekundy. Proporcionálne ventily v tlmičoch nastavia toto tlmenie jednotlivo pre každé koleso.

Zatiaľ bol systém CDC používaný prevažne vo vyšších kategóriách vozidiel. Aktívny tlmiaci systém je však obzvlášť dôležitý aj pre dvojdverové vozidlá a dodávky, pretože tieto vozidlá majú kratší rázvor a zadná náprava môže byť zaťažená len vlastnou hmotnosťou vozidla alebo aj nákladom. To vedie k extrémnym variáciám.

Kontinuálne variabilné a presné
Ak je v aute iba vodič, je predná náprava oveľa viac zaťažená ako zadná. Rozloženie zaťaženia sa ale značne zmení s plným zaťažením – zadná náprava je zaťažená až dvoma tretinami hmotnosti nákladu. Pasívne tlmiče na zadnej náprave sú vždy kompromisom medzi znížením bezpečnosti (tvrdé tlmenie) a negatívnym dopadom na komfort jazdy (mäkké tlmenie). Pre špeciálne požiadavky v týchto segmentoch teraz Sachs skupiny ZF vyvinula systém čisto zadnej nápravy CDC 1XL (teda: "jedna náprava"). Ako aktívny tlmiaci systém môže reagovať na účinky silného kolísania zaťaženia zadnej nápravy a ďalej zlepšiť jazdnú dynamiku aj pohodlie. Systém CDC 1XL využíva známu a osvedčenú technológiu tlmenia a pracuje na báze klastra integrovaných senzorov.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!