Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů

29 apríla 2013, 19:52

Jak jsme Vám v minulých týdnech informovali, vzrůstá intenzita lživých reklam, reportáží na segment nezávislých servisů. V následujících řádcích Vám přinášíme společné prohlášení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA).

„Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam či reportáží, které se snaží očernit a zdiskreditovat práci a služby nezávislých autoservisů v České republice. Autoři a producenti těchto programů zřejmě vůbec nechápou význam konkurenčního prostředí a hospodářské soutěže v oblasti servisu a oprav motorových vozidel, jakož i v distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla. Připomínáme, že v České republice máme více jak 6.000 nezávislých autoservisů, které autoři těchto neobjektivních reklam a reportáží zatracují.

V této souvislosti považujeme za nutné se k této záležitosti vyjádřit.

1. V České republice stejně jako v Evropě existují autorizované autoservisy, které svoji činnost vykonávají mimo jiné na základě smlouvy s výrobci či importéry vozidel, a autoservisy nezávislé. Mnohé z nich jsou ale zapojeny (i smluvně) do některého autoservisního konceptu, takže v jejich případě se také jedná o určitý smluvní vztah. Rozlišení na „značkové“ a „neznačkové“ autoservisy, byť je zažité, není přesné, ani správné a navíc je poněkud zavádějící.

2. Je nesporné, že jak autorizované, tak nezávislé autoservisy, mají určitá specifika ve své činnosti, své přednosti a slabší stránky. Zásadně to ale nelze paušalizovat a už vůbec to není možné a priori spojovat s kvalitou jejich služeb. Pokud už budeme chtít uvedené autoservisy nějak rozlišovat, pak z pohledu zákazníka nikoli na autorizované a nezávislé, nerozlišujme je ani na velké a malé,  ale chcete-li jen na „dobré“ a „méně dobré“. Budiž jasně uvedeno, že kvalitní služby je schopen poskytovat jak autorizovaný, tak nezávislý autoservis, jak autoservis velký, tak ten malý. Nezávislé autoservisy zakládali často ti nejlepší odborníci, nezávislé autoservisy v mnoha případech vedou vynikající odborníci, pracují tam kvalitní a zodpovědní mechanici, kvalitní nezávislé autoservisy jsou dobře vybavené, mají požadované know-how a mnohdy bližší vztah ke svým zákazníkům. Autorizované autoservisy mají vesměs určitou úroveň založenou na laťce nastavené od výrobce nebo importéra, mají povinné technické vybavení, zajištěná odborná školení a jsou daleko více v hledáčku nejrůznějších kontrolních orgánů. Také některé ceny (např. dílů, servisních paketů apod.) v autorizovaných autoservisech se v posledních letech snížily.

3. Kvalita práce a celkové úrovně služeb autorizovaných i nezávislých autoservisů – to je lapidárně řečeno vždy v závislosti na konkrétních lidech, na jejich přístupu k práci i k zákazníkům, na elementárním pořádku, na smyslu pro odpovědnost a snad i trochu na určité stavovské/řemeslnické cti atd., a neodvíjí se od toho či onoho vývěsního štítu provozovny. O úspěšnosti či neúspěšnosti konkrétního autoservisu rozhoduje zákazník. Zákazníci už dnes většinou mají „své“ autoservisy, kde jsou spokojení a volí je bez ohledu na „značkovost“ nebo „neznačkovost“. Regionálně se o dobrých autoservisech ví. O prosperitě autoservisu a jeho budoucnosti rozhodují zákazníci, ne kupříkladu masmédia.

4. „Fungující hospodářská soutěž je vlastním zájmem všech soutěžitelů, profitují z ní ale především spotřebitelé.“

A tak by to mělo být i nadále. Jistě, vyskytují se i problematické autoservisy v oblasti nezávislých stejně jako těch autorizovaných, ale nelze paušalizovat a zatracovat jednu či druhou skupinu. Obě mají a musejí mít své místo na trhu oprav motorových vozidel.
Majitel vozidla musí mít svobodnou volbu vybrat pro své vozidlo ten správný autoservis. Pokud se splete a není spokojen se službami a odvedenou prací autoservisu, tak do takového servisu již příště nepojede.“

Za Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky – Jiří Sýkora
Za Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR – Josef Lhoták

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!