Automatizované riadenie v meste: Bosch a Daimler stavajú na AI platformu od Nvidia

20 júla 2018, 11:24

Automatizované vozidlá sú komplexné jazdiace počítače. Tento výrok platí najmä vtedy, keď sa majú samostatne pohybovať taktiež v mestskej premávke a využíva sa veľké množstvo rôznych senzorov prostredia.

Automatizované riadenie v meste: Bosch a Daimler stavajú na AI platformu od Nvidia

Pri svojej spolupráci teraz spoločnosti Bosch a Daimler definovali nevyhnutnú výpočtovú silu pre svoj riadiaci systém. K tomu si títo partneri vybrali ako dodávateľa potrebnej platformy umelej inteligencie americkú spoločnosť Nvidia, zameriavajúcu sa na výpočtové technológie. Umelá inteligencia (artificial inteligence = AI) je dôležitým stavebným prvkom pre súbor niekoľkých riadiacich jednotiek pre úplne automatizované vozidlá bez vodiča. K objemu dodávky od Nvidia patrí okrem takzvanej platformy Drive Pegasus s výkonnými AI procesormi taktiež operačný softvér. V ňom sa pomocou strojového učenia spracovávajú algoritmy pre pohyb vozidla vytvorené spoločnosťami Bosch a Daimler. Súbor riadiacich jednotiek dosahuje celkovú výpočtovú kapacitu v ráde stoviek biliónov výpočtových operácií za sekundu. To zodpovedá výkonu minimálne šiestich prepojených, vysoko moderných počítačových pracovísk.

Vyhodnotenie údajov zo senzorov prebieha v zlomkoch sekundy

Automatizované riadenie v meste si vyžaduje všestrannú, redundantnú systémovú architektúru a maximálnu úroveň funkčného zabezpečenia. Tieto požiadavky musí spĺňať aj súbor riadiacich jednotiek, na ktorý pri automatizovanom riadení v meste pripadá veľké množstvo práce. Tu sa napríklad spájajú informácie z rôznych senzorov prostredí s radarovou, video, lidarovou a ultrazvukovou technikou. Jeden video senzor, ako napríklad stereo videokamera Bosch, vytvorí napríklad len za jeden prejdený kilometer 100 gigabajtov dát. Súbor riadiacich jednotiek spája dáta zo všetkých senzorov prostredí – taktiež sa tomu hovorí fúzia senzorových dát – v zlomkoch sekundy ich vyhodnotí a v nadväznosti na to naplánuje dráhu vozidla. To je porovnateľné s rýchlosťou bolestivého podnetu u človeka, ktorý potrebuje približne 20 až 500 milisekúnd na to, aby sa dostal do mozgu. Bosch a Daimler prinášajú do vývoja funkčne zabezpečených systémov dlhoročné skúsenosti. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti sa vykonávajú nevyhnutné výpočtové operácie paralelne v rôznych spínacích obvodoch. V nepravdepodobnom prípade poruchy je tak možné bleskovo využiť tieto paralelné výsledky výpočtov.

Integrácia súboru riadiacich jednotiek do chladiaceho okruhu batérii

Kvôli vysokej výpočtovej kapacite a veľkému množstvu vykonávaných výpočtových operácií sa musí súbor riadiacich jednotiek chladiť. Bosch a Daimler preto vytvorili efektívny koncept chladenia, založený na chladení kvapalinou. Ako cieľové vozidlá pre spoločne vyvíjaný systém riadenia pre vysoko automatizované riadenie bez vodiča v mestskom prostredí plánuje Mercedes-Benz vozidlá poháňané elektrickými batériami. Tie už majú integrovaný chladiaci systém, čo pre inžinierov znamená, že vďaka zabudovaniu súboru riadiacich jednotiek do pokročilých chladiacich okruhov batérii, môžu využívať túto technológiu naplno.

Metropola v Kalifornii sa stane pilotným mestom pre automatizovanú testovaciu flotilu

Súbor riadiacich jednotiek bude taktiež použitý vo flotilových vozidlách, s ktorými Bosch a Daimler vyjdú v druhom polroku 2019 na kalifornské cesty. A ešte viac: obaja partneri budú zákazníkom na vybraných trasách v metropole San Francisco Bay v Silicon Valley ponúkať automatizovanú linkovú dopravu. Skúšobná prevádzka poskytne informácie o tom, ako sa dajú úplne automatizované vozidlá bez vodiča integrovať do multimodálnej dopravnej siete. Mnohé mestá stoja pred početnými výzvami, ktoré stále viac zaťažujú súčasný dopravný systém. Tento test má ukázať, ako by táto nová technológia mohla slúžiť ako možné riešenie tejto výzvy.

Riadenie bez vodiča zatraktívňuje mestskú mobilitu

Pomocou svojej spolupráce pri vývoji úplne automatizovaného riadenia bez vodiča v mestskom prostredí, ktorá bola zahájená v apríli 2017, chcú Bosch a Daimler zlepšiť dopravnú premávku v mestách, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a poskytnúť dôležitý stavebný prvok pre dopravu budúcnosti. Táto technológia zvyšuje okrem iného atraktívnosť car-sharingu. Navyše ľuďom umožní čo najlepšie využiť čas strávený vo vozidle a otvára napríklad aj pre osoby bez vodičského preukazu nové možnosti mobility.

Vozidlo príde k vodičovi, nie vodič k vozidlu. V rámci stanoveného mestského územia si budú môcť používatelia smartfónom pohodlne objednať auto car-sharingu alebo vozidlo, ktoré okolo nich bez vodiča práve prechádza. Projekt zjednocuje najmä expertízu v celkovej oblasti vozidiel a mobility jedného zo svetovo vedúcich prémiových výrobcov so systémovými a hardvérovými kompetenciami jedného z celosvetovo najväčších dodávateľov. Takto vznikajúce synergie pritom cielia na čo možno najrýchlejšie a zabezpečené zavedenie technológie do výroby.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!