Spoločnosť Continental mení svoju štruktúru

30 júla 2018, 11:49

Predstavenstvo spoločnosti Continental sa rozhodlo pre jednu z najväčších organizačných prestavieb svojej podnikovej histórie. V novej holdingovej štruktúre budú tri podnikové piliere pod strechou Continental AG.

Rozhodnutie predpokladá vytvorenie holdingovej štruktúry spoločnosti Continental AG pod jednou zastrešujúcou značkou „Continental Group“. Bude podopieraná tromi obchodnými piliermi s označením „obchodné oblasti“. K tomu patria oblasti „Continental Rubber“, „Continental Automotive“ a „Powertrain“.

Centrála spoločnosti Continental

Spomínaná štruktúra a nové názvy by sa mali začať používať od roku 2020. Obchodné oblasti sa budú budovať postupne, resp. prispôsobovať tam, kde to bude potrebné. Tieto zmeny podliehajú súhlasu dozornej rady spoločnosti Continental AG. Rovnako dôjde aj k osamostatneniu súčasnej divízie Powertrain vo forme novej firmy a pod novým vedením do začiatku roka 2019. Jej čiastočný vstup na burzu bude možný pravdepodobne od polovice roka 2019.

Okrem toho sa do začiatku roka 2020 nanovo sformujú doterajšie divízie Chassis & Safety a Interior. Z nich sa vytvoria dve obchodné polia s novými názvami „Autonomous Driving Technologies“ a „Vehicle Networking Technologies“. Ich obchodné procesy budú spadať do budúcej obchodnej oblasti „Continental Automotive“. Obe budú podporované novovytvoreným centrálnym oddelením automobilového výskumu a vývoja.

Obe súčasné divízie Pneumatiky (budúci názov „Tire Technologies“) a ContiTech zostávajú zachované vo svojich samostatných organizačných formách. Ich obchodné procesy budú spadať do budúcej obchodnej oblasti „Continental Rubber“.

Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental

„Dnes je pre spoločnosť Continental historický deň. Náš nový začiatok do budúcnosti mobility. Naša veľká pripravenosť uskutočňovať zmeny prináša významnú konkurenčnú výhodu, ktorú plánujeme plne využiť. Naša nová organizačná štruktúra totižto umožňuje najvyššiu mieru flexibility a agility. V rámci úspešného združenia „Werte- und Wertverbund“ Continental rastú naše požiadavky a zostávame trvalo konkurencieschopní. To si vyžaduje ďalšie smer udávajúce a inovatívne špičkové výkony. Tým otvárame nové a sľubné perspektívy pre našich zákazníkov, zamestnancov, investorov a všetky ostatné skupiny, ktorých sa zmeny týkajú,“ povedal v stredu v Hannoveri Dr. Elmar Degenhart, predseda predstavenstva spoločnosti Continental.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!