Nová verzia ESI[tronic] 2.0 Online vyhľadáva informácie počas niekoľkých sekúnd

4 septembra 2018, 14:19

Dielenský softvér ESI[tronic] spoločnosti Bosch patrí už veľa rokov do štandardného vybavenia najmä autoservisov pracujúcich pre viacero značiek vozidiel. V Európe
používa tento výkonný a osvedčený softvér každý tretí nezávislý autoservis.

Bezplatné vyhľadávanie textu a kontextové menu týkajúce sa údržby a oprávDoterajšia aktuálna verzia ESI[tronic] 2.0 ponúka autoservisom rozsiahly súbor dát pre efektívne a profesionálne opravy takmer všetkých vozidiel na európskom trhu. Tento komplexný balík dát sa skladá z diagnostických dát, návodov na opravy, harmonogramov údržby a schém zapojenia. Obsahuje ale aj modul EBR „Opravy založené na skúsenostiach – známe chyby“.

Vzhľadom na to, že objem dát systému ESI[tronic] neustále stúpa v dôsledku rastúceho počtu elektronických riadiacich jednotiek a komponentov pre komfortnú a bezpečnostnú elektroniku a pre moderné asistenčné systémy, ponúka teraz spoločnosť Bosch nový ESI[tronic] 2.0 Online, paralelne použiteľnú on-line verziu. Tá uľahčuje vyhľadávanie a poskytuje kontextové informácie. Vďaka plnému vyhľadávaniu textu a náhľadu dokumentov nájde používateľ požadované informácie jednoducho a rýchlo.

Bezplatné vyhľadávanie textu a kontextové menu týkajúce sa údržby a opráv

– Používatelia dostávajú novú verziu ESI[tronic] 2.0 Online ako bezplatnú aktualizáciu
– Kontextové menu zobrazujú všetky prídavné informácie o jednotlivých komponentoch vozidla
– Modul EBR (Opravy založené na skúsenostiach – známe chyby) ponúka on-line odborné znalosti spoločnosti Bosch

Prístup ku všetkým informáciám počas niekoľkých sekúnd

Od aktualizácie ESI[tronic] 2018/2 dostanú všetci používatelia aj novú verziu ESI[tronic] 2.0 Online ako bezplatný upgrade. S ňou budú schopní jednoduchým kliknutím myši, pri zabezpečenom pripojení k internetu, prepínať medzi súčasnou a novou on-line verziou.
Obidve verzie, teda off-line a on-line, môžu byť na rovnakom zariadení používané paralelne.

Ako je väčšina používateľov privyknutá z vyhľadávania pomocou „Google“, bude priamy prístup ku všetkým relevantným informáciám zaistený prostredníctvom plného
textového vyhľadávania v rámci ESI[tronic] 2.0 Online.

Bezplatné vyhľadávanie textu a kontextové menu týkajúce sa údržby a oprávHľadané môžu byť napríklad prejavy nedostatkov, určité chyby alebo konkrétne komponenty vozidla. Hneď ako používateľ zadá prvé písmená hľadaného výrazu,
získa ihneď návrhy príslušných hľadaných termínov. Po nájdení hľadaného výrazu sú výsledky vyhľadávania zoradené podľa ich relevancie a zobrazené s krátkymi zhrnutiami. Kliknutím na výsledok sa zobrazí náhľad dokumentu. Pomocou ďalších hľadaných výrazov, ako je výrobca, typ motora alebo diel, možno výsledky vyhľadávania filtrovať ešte presnejšie. Používatelia môžu dokonca prepínať medzi rôznymi typmi informácií ESI[tronic]. Týmto spôsobom možno všetky požadované informácie nájsť počas niekoľkých sekúnd. Okrem kontextových menu týkajúcich sa jednotlivých komponentov vozidla dostane používateľ takisto zodpovedajúce doplnkové informácie, ako je montážna poloha,
schémy zapojenia alebo požadované hodnoty. ESI[tronic] 2.0 Online obsahuje aj modul EBR „Opravy založené na skúsenostiach – známe chyby“. Ten ponúka znalosti odborníkov spoločnosti Bosch a opis aktuálnych problémových prípadov.

Rýchle časy načítania aj pri pripojení k internetu s malou rýchlosťou

Vývojári systému ESI[tronic] optimalizovali časy prenosu dát využitím inteligentných stratégií ukladania a použitím mimoriadne rýchlych serverov tak, aby boli hľadané informácie rýchlo k dispozícii bez čakania. Dokumenty sú načítavané počas okamihu. To umožňuje používať ESI[tronic] 2.0 pohodlne aj používateľom s nízkou prenosovou rýchlosťou internetu. Nová verzia ESI[tronic] 2.0 Online ponúka aj intuitívny nový vzhľad
informácií typu Návody na vyhľadávanie nedostatkov (SIS), Plány údržby (M), Schémy zapojenia komfortnej elektroniky (P), Technické servisné informácie (TSB)
a Opravy založené na skúsenostiach (EBR).

Kompletný leták na stiahnutie.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!