Dopyt po systémoch na recirkuláciu výfukových plynov sa zvyšuje

, 23 januára 2019, 10:12

Diskusia o znižovaní emisií osobných vozidiel je v súčasnosti na titulných stránkach. Stále viac sa požaduje používanie alternatívnych pohonov. Ale aj etablovaná technológia na recirkuláciu výfukových plynov (EGR) môže byť v tejto súvislosti veľkým prínosom.

Technológia na recirkuláciu výfukových plynov (EGR)

Stále prísnejšie emisné predpisy výrazne zvýšili použitie technológie EGR. So zavedením emisnej triedy Euro 4 sa stali systémy s chladenou recirkuláciou výfukových plynov stále potrebnejšími na dosiahnutie príslušných emisných limitov.

Od emisnej triedy Euro 5 sú v takmer všetkých vozidlách zabudované chladiče EGR. Emisná trieda Euro 6 si okrem intenzívne chladenej technológie EGR vyžiadala na dosiahnutie prípustnej emisie oxidu dusíka aj nízkotlakový okruh EGR. Koniec je v nedohľadne: dopyt po stále efektívnejších komponentoch neustále rastie.

Riešenia ponúkajú ventily EGR, vyrábene v nemeckom závode Neuss už od roku 1970. Vyrába pre mnohé moderné vozidlá širokú paletu chladičov a ventilov EGR.

Zohratý tím

Aktuálny trend pri recirkulácii výfukových plynov smeruje ku kompaktným hliníkovým modulom s integrovaným ventilom EGR, obtokovej klapke a ďalším montovaným dielom, ako sú chladiče oleja a olejové filtre. Je o to dôležitejšie, aby boli komponenty presne prispôsobené navzájom a aj k príslušnému motoru. Len tak je zaručená plná funkčnosť.

V prípade komponentov recirkulácie výfukových plynov nejde síce o klasické opotrebiteľné súčiastky, napriek tomu môže dôjsť počas životnosti motora k výpadku. Mnohí ľudia však navštívia najbližší servis aj v prípade typických symptómov poruchy systému EGR, ako je čierny dym, pokles výkonu, zlý voľnobeh alebo nedostatočné zrýchlenie. Každá porucha vedie koniec koncov k poklesu výkonu a oprava sa tak stáva nevyhnutnou.

K recirkulácii výfukových plynov

Pri chladenej recirkulácii výfukových plynov sa znižuje pridávaním výfukových plynov podiel kyslíka v zmesi palivo-vzduch a tým sa znižuje teplota spaľovania vo valcoch. Pretože škodlivé oxidy dusíka (NOx) vznikajú prevažne pri vysokých teplotách a tlakoch, koncentrácie NOx sa dajú takto znížiť až o 50 % – predtým, ako sa dostanú do životného prostredia. Pri naftových motoroch sa vďaka recirkulácii výfukových plynov zníži okrem toho o cca 10 % aj tvorba výfukových sadzí.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!