Glasurit ECO Balance: Nový produktový rad s ekologickou pridanou hodnotou

18 februára 2019, 10:52

Spoločnosť Glasurit po prvýkrát uviedla na trh autoopravárenské lakovacie produkty radu Eco Balance, ktoré sa vyrábajú v súlade s certifikovanou metódou rovnováhy biomasy. Nový produktový rad napomáha k tomu, aby sa šetrili fosílne zdroje a CO2.

Glasurit ECO Balance

Tým prispieva k trvalo udržateľnej ochrane životného prostredia a ovzdušia nielen Glasurit, ale aj autoservisy a lakovne, ktoré používajú tento nový rad produktov. Nové portfólio zahŕňa celkovo šesť výrobkov, okrem iného aj základový plnič, tmel, tužidlo, bezfarebný lak a prísadu, ktoré sa používajú predovšetkým pri takzvaných opravách nárazníkov a odstránení malých a stredných poškodení.

V súčasnosti ešte nie je možné získavať všetky suroviny z obnoviteľných zdrojov. Aby sa chránili cenné prírodné zdroje, používa spoločnosť BASF už pri výrobe základných produktov obnoviteľné suroviny ako napr. bionafta alebo bioplyn z organického odpadu alebo rastlinných olejov spolu s fosílnymi surovinami.

Všetky lakovacie produkty z radu disponujú vlastnosťami tak, ako to je už štandardné u produktov Glasuritu. Nové výrobky umožňujú autoservisom a lakovniam dosiahnuť pre svojich zákazníkov efektívnu opravu, ktorá uvoľňuje do ovzdušia menej CO2 a tým ponúka pridanú hodnotu v oblasti ekológie.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!