V kvapalinách 4 MAX je oficiálne 0 % metanolu

21 februára 2019, 11:38

Výrobca kvapalín privátnej značky Inter Cars – 4 MAX – oficiálne prehlásil, že produkty tejto značky, vrátane zimných zmesí do ostrekovačov sú vyrábané s 0 % obsahom metanolu.

4 MAX Ecoline

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2018/589 z 18. apríla 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o metanol sa od 9. mája 2018 metanol v kvapalinách do ostrekovačov alebo na odmrazovanie čelného skla v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,6 hmotnostného % nesmie uviesť na trh pre širokú verejnosť.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!