Bosch investuje miliardy do opatrení v oblasti ochrany klímy a kvality ovzdušia

10 mája 2019, 10:44

V tomto roku Bosch očakáva utlmenie ekonomického vývoja. Spoločnosť predpokladá, že svetová ekonomika porastie len o 2,3 %. Medzi faktory, ktoré vyvolávajú tlak na svetovú ekonomiku, patria obchodné spory, vysoká miera zadlženosti v európskych krajinách a pokles automobilovej výroby.

Bosch investuje do ekologie

Napriek náročnému prostrediu v priemyselných odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre Bosch dôležité, spoločnosť očakáva, že jej predaj v roku 2019 mierne prekoná svoju úroveň za rok 2018. V prvých troch mesiacoch roka bol predaj takmer na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Bez ohľadu na tento krátkodobý výhľad Bosch Group zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti zmene klímy a zlepšovanie kvality ovzdušia.

„Zmena klímy nie je sci-fi; naozaj sa to deje. Ak máme brať Parížsku dohodu vážne, potom je potrebné vnímať opatrenia v oblasti klímy nielen ako dlhodobé úsilie. Treba konať tu a teraz,“ povedal na výročnej tlačovej konferencii Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Obavy ľudí o čistú kvalitu ovzdušia v mestách berieme veľmi vážne. Ako líder v oblasti inovácií chceme dodať technologické riešenia ekologických problémov.“

Okrem toho Denner poznamenal: „Zákazy vjazdu, protesty v súvislosti s naftou, žlté vesty a piatkové klimatické štrajky – to všetko ukazuje, že spoločnosti musia prijať opatrenia v oblasti klímy a ponúknuť nové riešenia pre kvalitu ovzdušia v mestách a v neposlednom rade aj pre stabilizáciu sociálnej klímy.“

Od roku 2020 bude Bosch prvou uhlíkovo neutrálnou priemyselnou spoločnosťou

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA = International Energy Agency) je výroba zodpovedná za takmer tretinu celosvetových emisií oxidu uhličitého. To je tiež dôvod, prečo Bosch zintenzívňuje svoje už aj tak úspešné úsilie v oblasti znižovania emisií CO2.

„Sme prvá veľká priemyselná spoločnosť, ktorá realizuje ambiciózny plán dosiahnuť uhlíkovú neutralitu za zhruba jeden rok. Od roku 2020 už nebude Bosch zanechávať uhlíkovú stopu,“ oznámil Denner. „Od roku 2020 bude všetkých 400 pobočiek Bosch na celom svete uhlíkovo neutrálnych.“

Na ceste za dosiahnutím tohto cieľa sa bude spoločnosť spoliehať na štyri kľúčové aspekty. Bosch zvýši energetickú efektívnosť, zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie pri svojich dodávkach energií, nakúpi viac zelenej energie a vykompenzuje nevyhnutné emisie CO2.Takto sa v roku 2020 do ovzdušia nedostane 3,3 miliónov ton emisií CO2.

Bosch investuje do ekologie

Optimalizácia spaľovacích motorov za využitia umelej inteligencie

Spoločnosť predpokladá, že zhruba 75 % všetkých nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel budú v roku 2030 aj naďalej poháňané spaľovacími motormi. Preto Bosch naďalej investuje značné sumy do optimalizácie benzínových a naftových motorov. Na ďalší vývoj spaľovacích motorov spoločnosť tiež využíva umelú inteligenciu. S jej pomocou napríklad Bosch vykonáva prediktívnu kontrolu dodatočnej úpravy podľa vzorcov, ktoré vyplývajú z individuálneho správania pri riadení, čo môže ďalej znížiť emisie vozidiel.

O 20 % menej znečisťujúcich látok

Spoločnosť Bosch v súčasnosti diskutuje s takmer 100 európskymi obcami o tom, aké sú možnosti zlepšenia kvality ovzdušia. Práve prebieha testovanie mobilných meracích analyzátorov Bosch v Stuttgarte, Paríži a Marseille. Tieto novovyvinuté jednotky nepretržite merajú obsah znečisťujúcich látok v ovzduší. Výsledky meraní a simulácie majú poskytnúť ďalší pohľad na vzťah medzi emisiami vozidla a znečistením životného prostredia.

Jeden projekt v meste Stuttgart ukázal, že plynulá dopravná prevádzka môže znížiť znečisťujúce emisie z existujúceho vozového parku až o 20 percent. V budúcnosti bude možné pomocou dát z meracích boxov vytvoriť vysoko presné mapy koncentrácie znečisťujúcich látok, pomocou ktorých bude následne možné optimalizovať riadenie prevádzky.

Elektromobilita: 14 miliónov vozidiel do konca roka 2022

Bosch tiež očakáva, že významnú úlohu v zlepšovaní kvality ovzdušia budú hrať elektrické vozidlá. Na vznikajúcom masovom trhu s elektromobilitou usiluje Bosch o vedúce postavenie. Do roku 2025 má spoločnosť za cieľ dosiahnuť v oblasti elektromobility predaj vo výške 5 miliárd eur, čo je desaťkrát viac ako v roku 2018. Do konca roka 2022 by sa tento počet mal zvýšiť na 14 miliónov.

Automatizovaná jazda: nižšia spotreba a menej emisií

Automatizácia dopravy tiež prispeje k lepšej kvalite ovzdušia. Podľa firmy KE Consult, ktorá sa zaoberá prieskumom, je možné automatizovanou jazdou znížiť spotrebu paliva o viac ako 30 % – alebo o 15 % na nemeckých diaľniciach.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!