Svetový deň zdravia a bezpečnosti pri práci 2019: Správne skladovanie a preprava znečisteného čistiaceho materiálu Mewa

10 mája 2019, 12:34

28. apríla tohto roku sa už po sedemnásty krát uskutočnil „Deň zdravia a bezpečnosti pri práci“. Tento deň zaviedla International Labour Organisation (ILO) s cieľom podporiť bezpečnú, zdravú a ľudsky dôstojnú prácu. Na celom svete sú ľudia v rámci svojej pracovnej činnosti vystavovaní bezpečnostným a zdravotným rizikám. Mnohým nehodám sa však dá správnymi preventívnymi opatreniami predchádzať.

MEWA: Správne skladovanie a preprava znečisteného čistiaceho materiálu

Riziká na pracovisku sú rôznorodé

Zamestnancom v remeselných a priemyselných prevádzkach hrozí na pracovisku o niečo viac bezpečnostných rizík ako zamestnancom, ktorí pracujú výlučne v kancelárii. Riziká na pracovisku a bezpečnostné opatrenia, ktoré zamestnanci musia dodržiavať, môžu byť podľa oblasti ich pracovného zaradenia a podľa pracovnej náplne rôznorodé.

Pri čistení strojov a náradia siahajú zamestnanci pravidelne po čistiacich utierkach. Textilné viacúčelové utierky výborne sajú a môžu byť použité viackrát. Skrátka, sú praktické a bez problémov čistia zvyšky oleja, farieb, riedidla a chladiacich mazív. Avšak ten, kto skladuje použité čistiace utierky vo svojej dielni v otvorenej nádobe, porušuje protipožiarne predpisy. Pretože pri kontakte s kyslíkom sa môže tento znečistený materiál vznietiť.

Výsledok: materiál na čistenie začne horieť. Aby sa predišlo tomuto riziku, musí zamestnávateľ na ochranu svojich zamestnancov zaviesť vhodné preventívne opatrenia.

Správne zaobchádzanie so znečistenými čistiacimi utierkami

Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami je preto zákonom stanovené, že sa tieto smú skladovať výlučne vo vzduchotesných uzatvárateľných nádobách. Poskytovateľ textilných čistiacich utierok MEWA ponúka bezpečné a praktické riešenie. Sú to Sacon® Safety kontajnery, v ktorých sú utierky bezpečne skladované i prepravované. S praktickým uzatváracím systémom SaCon fix® sú v kontajneroch SaCon® čistiace utierky MEWA bezpečne uzavreté a vďaka inovatívnej technike sa kontajnery dajú rýchlo otvoriť i uzavrieť.

Vrchnák kontajneru sa praktickým pedálom otvára celkom jednoducho. Automatický zdvíhací systém zabezpečí, aby sa vrchnák kontajneru samostatne opäť uzavrel. Prostredníctvom integrovaných koliesok a riadidiel sa kontajnery MEWA Safety dajú flexibilne premiestňovať. Podstavec je pokrytý práškovým nástrekom a je zvlášť robustný.  SaCon fix® predstavuje overený ochranný systém podľa Smernice 94/9/EG s osvedčením o preskúšaní typu č. IBExU05ATEX2137 X G IIA. Spolu s SaCon® tvorí SaCon fix® silný tím certifikovanej bezpečnosti na pracovisku.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!