150 meračov hmotnosti pretekajúceho vzduchu pre 170 miliónov vozidiel

4 júna 2019, 9:42

MS Motorservice ponúka na trhu s náhradnými dielmi merače hmotnosti pretekajúceho vzduchu, ktoré sa vďaka premyslenému dizajnu dajú obzvlášť ľahko a rýchlo vymeniť.

Merače hmotnosti pretekajúceho vzduchuZasúvací snímač a prietoková trubica sa k sebe priskrutkujú a dajú sa tak jednoducho demontovať. Okrem toho boli vyvinuté tak, aby mohli byť použité vo veľkom počte rôznych modelov vozidiel.

Ak má motor pracovať hospodárne a s nízkymi emisiami, musia byť nasávaný vzduch a množstvo vstrekovaného paliva navzájom presne zosúladené. Práve to zabezpečuje merač hmotnosti pretekajúceho vzduchu. Ak je však merač hmotnosti pretekajúceho vzduchu znečistený alebo poškodený, môže poskytnúť nesprávny vstupný signál riadiacej jednotke motora, v dôsledku čoho sa zvyšuje spotreba paliva a emisie výfukových plynov – je nevyhnutné ho vymeniť. Dôsledky môžu byť rôzne: Zlyhanie zážihu, čierny dym, oneskorené zrýchlenie, problémy s voľnobehom motora a opotrebovanie motora spôsobené zriedením oleja v dôsledku nadmerne mastnej zmesi.

Spoľahlivé a presné

Na zabezpečenie obzvlášť rýchleho a precízneho merania pracujú moderné merače hmotnosti pretekajúceho vzduchu od spoločnosti Motorservice na princípe horúceho filmu. Snímač horúceho filmu sa zahrieva na konštantnú teplotu približne 120 až 180 °C nad teplotou okolia. Vstupný vzduch ochladzuje snímač horúceho filmu. Vykurovací prúd regulovaný integrovaným elektronickým modulom je úmerný hmotnosti vzduchu a v závislosti od verzie je ako napätie alebo ako frekvenčne modulovaný signál štvorcových vĺn prenášaný do riadiacej jednotky motora. Pomocou dvoch samostatných meracích snímačov je možné detegovať pulzáciu a spätné prúdenie, ktoré by skresľovali meranie.

Premyslená montáž

Merače hmotnosti pretekajúceho vzduchu sú z výroby zvyčajne pevne prizvárané k prietokovej trubici. V prípade poruchy je preto potrebné obidva komponenty vymeniť spoločne. Nie však pri niektorých modeloch firmy Motorservice: Zásuvný snímač je v nich zaskrutkovaný do špeciálne tvarovanej prietokovej trubice. Môže sa preto vymeniť samostatne. Vďaka špeciálnemu nástroju na výmenu meračov hmotnosti pretekajúceho vzduchu ponúka Motorservice praktické riešenie pre trh s náhradnými dielmi. Zásuvné snímače sú navyše k dispozícii samostatne. Tým šetria peniaze a cenné zdroje.

Vysoká použiteľnosť

Okrem vysokej funkčnosti a jednoduchej a cenovo výhodnej montáži sú merače hmotnosti pretekajúceho vzduchu od spoločnosti Motorservice výhodné aj z hľadiska ich použiteľnosti: Napríklad snímač hmotnosti vzduchu s číslom položky 7.22684.18.0 môže byť použitý v celkovom počte 420 aplikácií (KTyp) značiek Volkswagen, Audi, Seat, Škoda a Ford. Celé portfólio meračov hmotnosti pretekajúceho vzduchu v spoločnosti Motorservice zahŕňa takmer 150 položiek, ktoré pokrývajú celkovo viac ako 5 500 aplikácií po celom svete, čo otvára obrovský trhový potenciál pre viac ako 170 miliónov vozidiel.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!