Bosch a Daimler získali povolenie na parkovanie bez vodiča a bez ľudského dozoru

23 júla 2019, 13:38

Spoločnosti Bosch a Daimler dosiahli míľnik na ceste k automatizovanej jazde: obe spoločnosti teraz získali súhlas od príslušných orgánov v Bádensku-Württembersku na ich automatizovaný parkovací systém v garážach múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte.

Bosch a Daimler získali povolenie na parkovanie bez vodiča a bez ľudského dozoru

Automatizovaný parkovací systém je prístupný prostredníctvom aplikácie v smartfóne a nevyžaduje žiadny bezpečnostný ovládač. To z neho robí prvú plne automatizovanú parkovaciu funkciu bez vodiča SAE úrovne 4 na svete, ktorá bude oficiálne schválená na každodenné použitie.

„Toto rozhodnutie úradov ukazuje, že inovácie akou je automatizované parkovanie v parkovacích domoch, umožní najskôr Nemecko,“ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Jazda bez vodiča a parkovanie sú dôležitými piliermi mobility zajtrajška. Automatizovaný parkovací systém je príkladom toho, ako ďaleko sme sa na tejto vývojovej ceste už dostali.“

Stávka na bezpečnosť: dvaja partneri so spoločným cieľom

Najdôležitejšou prioritou spoločností Bosch a Daimler pre parkovaciu službu bez vodiča bola od samého začiatku bezpečnosť. Vzhľadom na to, že doteraz neexistuje oficiálny schvaľovací proces pre automatizované funkcie riadenia, ktoré nevyžadujú vodiča, dohliadali na projekt od samého začiatku miestne úrady – regionálny správny úrad v Stuttgarte a ministerstvo dopravy Bádenska-Württemberska – spolu s odborníkmi z nemeckej certifikačnej autority TÜV Rheinland. Ich cieľom bolo posúdiť prevádzkovú bezpečnosť automobilovej a parkovacej technológie v garážach.

Výsledkom je komplexná bezpečnostná koncepcia s príslušnými testovacími a schvaľovacími kritériami, ktoré môžu byť uplatnené aj mimo tento pilotný projekt. V tomto koncepte definovali vývojári, akým spôsobom vozidlo bez vodiča deteguje chodcov a ďalšie vozidlá na jeho ceste a spoľahlivosť zastavenia v prípade, že narazí na prekážku. Rovnako nastavili bezpečnú komunikáciu medzi všetkými súčasťami systému a podnikli kroky na zabezpečenie spoľahlivej aktivácie parkovacieho manévru.

Technológia, ktorá umožní parkovania bez vodiča

Vojsť do garáže, vystúpiť a poslať auto na parkovacie miesto jednoduchým ťuknutím na obrazovku smartfónu – automatizované parkovanie nepotrebuje vodiča. Len čo vodič opustí garáž, môže sa tak venovať iným aktivitám, pretože auto samé zaparkuje do vyhradeného priestoru. Neskôr sa auto rovnakým spôsobom vráti do východiskového bodu. Tento proces sa opiera o súhru inteligentnej infraštruktúry garáže, ktorú dodáva automobilová technika Bosch a Mercedes-Benz.

Snímače Bosch v parkovacej garáži sledujú koridor a jeho okolie a poskytujú informácie potrebné na navádzanie vozidla. Technológia v automobile prevádza príkazy z infraštruktúry na jazdné manévre. Týmto spôsobom sa môžu autá dokonca samy pohybovať po nájazdoch a výjazdoch medzi jednotlivými podlažiami parkovacej garáže. Ak snímače infraštruktúry zaznamenajú prekážku, vozidlo sa včas zastaví.

Míľniky projektu

Bosch a Daimler začali vyvíjať plne automatizované parkovanie bez vodiča v roku 2015. V lete 2017 ich pilotné riešenie v parkovacej garáži múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte dosiahlo dôležitý medzník: verejnosti bolo prvýkrát predstavené automatizované parkovanie v parkovacích domoch v reálnych podmienkach – s vodičmi a bez vodičov za volantom. Po tejto premiére nasledovala intenzívna testovacia a štartovacia fáza.

Počnúc rokom 2018 mohli návštevníci múzea využiť parkovaciu službu v priamej prevádzke, za sprievodu vyškoleného bezpečnostného personálu a podeliť sa o svoje skúsenosti. Súčasťou jedného z aspektov pilotného projektu bolo testovanie koncepcií osvetlenia na vozidlách. Tyrkysové osvetlenie znamená, že je vozidlo v automatickom režime jazdy a informuje okoloidúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky o tom, že sa riadi samé.

Skúsenosti z týchto skúšok sa odrážajú v nedávno vydanom štandarde SAE 3134. Získanie konečného schválenia zo strany úradov je ďalším významným medzníkom pre spoločnosti Bosch a Daimler: čoskoro budú mať zainteresované strany možnosť zažiť inovatívnu parkovaciu službu v každodennej prevádzke parkovacej garáže múzea Mercedes-Benz bez toho, aby bol potrebný ďalší dozor bezpečnostného vodiča.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!