Zákazníci sú centrom pozornosti: prvá konferencia spoločnosti LKQ Europe je veľkým úspechom

25 júla 2019, 11:23

Spoločnosť LKQ Europe, líder na európskom aftermarketovom trhu s náhradnými dielmi pre osobné automobily, dodávky a nákladné autá, usporiadala 1.a 2. júla vo Wembley v Londýne vizionársku konferenciu vedenia, kde sa zišlo jej 250 špičkových top manažérov. Hlavným cieľom bolo vyvinúť spoločnú stratégiu na zaistenie úspechu zákazníkov v meniacom sa prostredí nezávislého aftermarketového trhu. 

Spoločnosť LKQ Europe s viac ako 27.000 zamestnancami v 21 európskych krajinách prostredníctvom svojich 1.100 pobočiek pravidelne poskytuje svoje služby 700.000 zákazníkom. Táto dcérska spoločnosť americkej spoločnosti LKQ Corporation dosiahla v roku 2018 obrat približne vo výške 4,6 miliard € a je popredným distribútorom automobilových dielov na aftermarketovom trhu v Európe.

Zastupujú ju známe regionálne skupiny Euro Car Parts, Sator Group, Rhiag Group, Elit, AutoKelly a skupina Stahlgruber a Atracco. Spoločnosť LKQ má tiež menšinový podiel na verejne obchodovanej spoločnosti Mekonomen, ktorá má sídlo vo Švédsku.

Tímový duch a majstrovstvá

Spoločnosť LKQ Europe pozvala do Wembley na svoju prvú európsku konferenciu vedenia svojich 250 top manažérov. Toto miesto nielenže reprezentuje tímového ducha a majstrovstvá, ale je to aj miesto, kde sa v roku 2011 začal európsky úspech spoločnosti LKQ.

Súčasný predseda a prvý generálny riaditeľ spoločnosti LKQ Corporation, Joe Holsten, a aktuálny prezident a generálny riaditeľ Nick Zarcone sa akcie zúčastnili ako špeciálni hostia a podelili sa o svoje motivačné postrehy. Významní obchodní partneri spoločnosti LKQ Europe, medzi ktorých patrí Schaeffler, Hella, Mahle, Varta a niekoľko ďalších, konferenciu podporili ako sponzori.

Identifikácia trendov

Podujatie bolo venované problematike vítania zmeny a pripravenosti na vývoj na trhu, a to vždy v súlade s Darwinovým poznatkom, že neprežíva ten najsilnejší, najväčší alebo najinteligentnejší druh, ale ten druh, ktorý najlepšie reaguje na zmenu.

Na stretnutí sa riešili niektoré z dôležitejších dlhodobých trendov a spôsoby, ako ich využiť k zlepšeniu ponuky spoločnosti LKQ voči zákazníkom. Z pohľadu spoločnosti LKQ medzi kľúčové prvky vývoja patrí konsolidácia trhu, stratégia výrobcov vozidiel, noví distribútori zameraní na internet, prehlbujúci sa nedostatok kvalifikovaných mechanikov, spracovanie údajov o vozidlách a vplyv nových technológií, od autonómnej jazdy po elektrické vozidlá.

John Quinn, generálny riaditeľ spoločnosti LKQ Europe, zdôraznil potrebu prijať zmeny: „Je jasné, že sa nedá predpokladať, že budúce roky sa budú podobať minulosti, pretože veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme vedieť tieto príležitosti predvídať a konať podľa nich. Všetci musíme rozpoznať nevyhnutnú potrebu prispôsobiť sa a zmeniť sa, pretože pre spoločnosť LKQ to znamená obrovskú príležitosť aktívne vytvárať a formovať podobu nezávislého aftermarketového trhu k prospechu našich zákazníkov, zamestnancov a zainteresovaných osôb.”

Vyhľadávanie príležitosti a nie hrozieb

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že kľúčom k ďalšiemu úspechu je postavenie zákazníkov na prvé miesto tým, že im budeme pomáhať chápať meniace sa prostredie a vyznať sa v ňom.

Arnd Franz, prevádzkový riaditeľ spoločnosti LKQ Europe, zdôraznil: „Potrebujeme našim zákazníkom v servisoch ponúknuť všetko, čo potrebujú pre ich úspešné podnikanie – servis, podporu, vybavenie a školenia k novým problémom, ktoré súvisia s technologickými zmenami. Musíme nechať spoločnosť LKQ rásť, aby sme dosiahli efekty, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme svojim zákazníkom mohli poskytovať riešenia, ktoré im umožnia konkurenciaschopnosť.  Musíme ich podporovať logistickými sieťami, ktoré im poskytnú flexibilitu a rýchlosť pre svojich zákazníkov. Musíme ich vybaviť značkami a koncepciami, na ktoré sa môžu koncoví zákazníci spoľahnúť.“

Vždy záleží na ľuďoch

Špeciálny hosť Nick Zarcone, generálny riaditeľ spoločnosti LKQ Corporation, zameral pozornosť vedenia na skutočnosť, že starostlivosť o zamestnancov bude v budúcnosti taká dôležitá ako zásobovanie zákazníkov.

„Musíme prilákať najlepšie talenty, ktoré stelesňujú naše hodnoty. Musíme pomôcť našim zamestnancom prijať nadchádzajúcu zmenu a zároveň udržať zákazníka v centre pozornosti,” uviedol.

Joe Holsten, spoluzakladateľ a predseda spoločnosti LKQ Corporation, využil príležitosť na zdôraznenie dôležitosti dôvery vo vzťahoch. Joeho posolstvo bolo obzvlášť na mieste, pretože spoločnosť LKQ spája najlepšie spoločnosti v odvetví, z ktorých každá má svoju vlastnú kultúru, vďaka čomu môže spoločnosť LKQ Europe prejsť na ďalšiu úroveň a stať sa „One LKQ“.

„Dôvera je kľúčom k vedúcemu postaveniu podniku dôvera v nás, dodávateľov, dôvera vo vrcholovom manažmente a dôvera našich zákazníkov v nás. A túto dôveru musíme získavať každý deň.”

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!