Bosch vytvoril kameru s umelou inteligenciou

5 septembra 2019, 17:01

Automatizované riadenie postupne poskytuje vodičovi stále viac a viac pomoci. Cieľom je, aby vozidlo mohlo prevziať úplnú kontrolu. Spoločnosti Bosch sa teraz podarilo pozdvihnúť kamerovú techniku v automobile na novú úroveň. Nová technika Bosch sa bude v prvých vozidlách používať už v roku 2019. 

„Chceme, aby boli autá lepšími vodičmi ako sú ľudia a zvyšovať tak bezpečnosť na cestách. Technika preto musí pracovať spoľahlivejšie než človek,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Bosch Harald Kröger. 

Bosch vytvoril kameru s umelou inteligenciou

To predstavuje veľkú výzvu, hlavne v rámci vnímanie okolia. Len vtedy, keď automatizované vozidlo v každom okamihu spoľahlivo rozozná, čo sa deje v jeho okolí, môže zvoliť správnu a predovšetkým bezpečnú jazdnú stratégiu. Pri vnímaní okolia vsádza Bosch na rôzne princípy senzorov, okrem iného, na ultrazvukovú, radarovú a video techniku.

Pokiaľ ide o konštrukciu a fungovanie, kamery sa čo najviac približujú ľudskému oku, a predstavujú tak neoceniteľný prínos pre automatizované riadenie. V súčasnosti už tiež zohrávajú kľúčovú úlohu v prípade asistenčných systémov pre vodičov.

Vďaka kombinácii spojenie hneď niekoľkých spôsobov k rozpoznávanie objektov a umelej inteligencie bude vnímanie okolia výrazne spoľahlivejšie a doprava na cestách bezpečnejšia. Bosch tak usiluje o vedúce postavenie na trhu a chce v oblasti kamerovej techniky udávať krok.

Medzi videním a vnímaním existuje u človeka veľký rozdiel

Bosch vytvoril kameru s umelou inteligenciouVozidlá s asistenčnými systémami, automatickým núdzovým brzdením a možnosťou automatizované jazdy, musia byť schopné vidieť všetky objekty vo svojom okolí. Navyše musia bleskovo rozpoznať, či a ktoré objekty sú pre nich a pre ich vlastnú jazdnú stratégiu relevantné. Rovnako rýchlo musí auto rozpoznať, a teda vnímať, ako na relevantné objekty zareagovať. Má brzdiť, vyhýbať sa, alebo môže pokračovať v jazde?

Na rozdiel od ľudského oka bola nová monovideokamera MPC3 od spoločnosti Bosch optimalizovaná na zvládanie takýchto rozhodnutí. Videnie a vnímanie sú totiž pre nás ľudí dve rôzne veci. Aj keď sú naše oči bezpochyby zázrakom prírody, máme svoje slabé miesta vo vizuálnom vnímaní: len preto, že niečo vidíme, to ešte neznamená, že to tiež rozpoznáme, a teda vnímame.

Technológia Bosch umožňuje nové a vylepšené systémy asistencie vodiča

Najväčším plusom nové technológie je spoľahlivé rozpoznávanie objektov – vďaka spojeniu hneď niekoľko spôsobov rozpoznávania. Využíva sa pritom, okrem iného, tiež umelá inteligencia: inžinieri zo spoločnosti Bosch prispôsobili kameru, aby spoľahlivo rozpoznala, či je krajnica zjazdná alebo nie, a to napríklad aj keď na vozovke chýba značenie jazdných pruhov. Inteligencia kamery je založená na know-how spoločnosti Bosch a je integrovaná do čipu japonskej firmy Renesas, známeho ako V3H. Zlepšuje tiež už existujúce asistenčné systémy pre vodičov a rozširuje spektrum ich použitia.

Napríklad by mohlo dôjsť k zlepšeniu automatických systémov núdzového brzdenia a tým k zamedzeniu stretu vozidla s rôznymi druhmi zvierat. Navyše sa zvyšuje spoľahlivosť pri začatí núdzového brzdenia, pretože kamera dokáže vnímať aj horšie viditeľných chodcov. Z inovácie Bosch profituje aj dopravné značenie. Nová kamera Bosch dokáže vďaka optickému rozpoznávaniu znakov spoľahlivo prečítať text alebo čísla na dopravných značkách a informácie odovzdať vodičovi zobrazením na palubnej doske.

V internej súťaži „Bosch Innovation Award“ získala nová kamera s umelou inteligenciou prvú cenu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!