ABT a Schaeffler nadväzujú strategickú spoluprácu pri elektrifikácii ľahkých úžitkových vozidiel

9 decembra 2019, 10:36

Skupina Schaeffler a ABT e-Line Gmb nadviazali strategickú spoluprácu v oblasti elektrifikácie ľahkých úžitkových vozidiel do 3,5 t. ABT e-Line je ako prémiový partner pre Volkswagen Úžitkové vozidlá poverená plnou elektrifikáciou ľahkých úžitkových vozidiel, ako napríklad modelov T6 a Caddy, a nesie voči zákazníkom zodpovednosť za elektrické hnacie ústrojenstvo vrátane záruky.

Skupina Schaeffler, ktorá od roku 2014 v rámci technologického partnerstva so skupinou ABT vykonáva priekopnícku prácu vo Formule E, prispeje v tomto partnerstve technologickou kompetenciou a pod podmienkou získania neskoršieho schválenia úradom pre hospodársku súťaž aj manažérsku kompetenciu, a bude vyvíjať a dodávať technologické riešenia v oblasti hnacieho ústrojenstva.

V úvodnej fáze sa bude Schaeffler zameriavať okrem iného spolu s VW a ABT na projektový manažment od konceptu až po schválenie, ako aj na manažment systémových dodávateľov. Okrem toho Schaeffler disponuje relevantným know-how v oblastiach nákupu, výroby a zaistenia kvality, ktorým prispeje do tejto spolupráce. Už dnes Schaeffler Engineering vyvíja elektronický riadiaci systém pre ABT e-Line pre použitie pri prestavbe ľahkých úžitkových vozidiel VW.

Spolupráca medzi skupinou Schaeffler a ABT e-Line je zameraná na ďalší vývoj elektronického hnacieho ústrojenstva, ako aj na jeho integráciu a montáž do vozidiel, s orientáciou na ľahké úžitkové a špeciálne vozidlá. Ďalším cieľom je vývoj flexibilných mechatronických riešení podvozkov. V strednodobom horizonte skupina Schaeffler vidí potenciál pre ďalšie zákazky, ako aj menšie a stredné série v oblasti ľahkých úžitkových a špeciálnych vozidiel.

Snahy o zníženie emisií v mestskom prostredí sa výrazne koncentrujú na ľahké úžitkové vozidlá najmä v oblastiach s koncentráciou vnútromestskej dopravy. Okrem toho musia výrobcovia spĺňať regulačné horné hranice emisií osobitne pre segment ľahkých úžitkových vozidiel – započítanie s hodnotami osobných vozidiel nie je možné. Výkonnosť dnešných elektromotorov dokáže medzičasom splniť typické požiadavkové profily pre ľahké úžitkové vozidlá používané vo vnútromestskej doprave.

Tento segment má okrem toho významnú rolu aj pri moderných konceptoch mobility, pretože dopyt v metropolách po čistej, efektívnej a ekonomickej mobilite na celom svete sa výrazne zvyšuje, na čo reagujú poskytovatelia služieb mobility. Práve v oblasti prepravy vrátane prepravy osôb a sektora logistiky existuje značný potenciál pre etablovanie riešení (plne) autonómnej jazdy.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Vychádzajúc zo spoľahlivej a úspešnej spolupráce so skupinou ABT v oblasti Formuly E sme sa rozhodli spoločne sa zaoberať témou elektrifikácie úžitkových vozidiel. Vďaka podnikateľskému prístupu firmy Abt a systémovému chápaniu Schaeffler, ako aj našej výraznej kompetencii v oblastiach hnacieho ústrojenstva a podvozkov sme schopní spoločne vytvoriť niečo nové a rýchlejšie napredovať. Osvedčené partnerstvo, win-win situácia pre všetkých zúčastnených – inovatívne, s odvahou a veľkým obchodným potenciálom. To má budúcnosť!“

Hans-Jürgen Abt, generálny riaditeľ spoločnosti ABT Sportsline GmbH, povedal: „Schaeffler a ABT spolupracujú už niekoľko rokov s absolútnou dôverou, veľkým zanietením, priekopníckym duchom a najvyššou profesionalitou. Rovnako pristupujeme teraz k tomuto projektu. Pre spoločnosť ABT je spolupráca s Volkswagen Úžitkové vozidlá zahájená pred rokom a pol ambicióznym projektom a som hrdý na to, že čoskoro uvidíme na cestách prvé elektrifikované vozidlá ABT. So spoločnosťou Schaeffler ako strategickým partnerom a jej technickým know-how sme dobre pripravení na nové výzvy v oblasti elektrifikácie.“

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!