Zväz automobilového priemyslu založil špeciálnu Divíziu subdodávateľov

17 februára 2020, 14:07

Subdodávatelia sú významnou súčasťou automobilového priemyslu na Slovensku. V súčasnosti tvoria takmer 60 percent tržieb automotive sektoru a rovnako 60‐timi percentami sa podieľajú na exporte automobilového priemyslu.

Na Slovensku je aktuálne 343 subdodávateľov, ktorí spoločne poskytujú prácu viac ako 154 tisíc zamestnancom. Od hustoty a kvality subdodávateľskej siete priamo závisí aj ďalšie napredovanie finálnych výrobcov na Slovensku. Aj preto sa Zväz automobilového priemyslu SR (ZAPSR) rozhodol založiť samostatnú Divíziu subdodávateľov. Jej hlavným cieľom je definovať aktuálne potreby subdodávateľov a pomáhať rozvoju a stabilizácii tohto významného sektoru automobilového priemyslu.

Subdodávatelia tvoria aj najpočetnejšiu skupinu v rámci štruktúry Zväzu automobilového priemyslu SR.

„Subdodávatelia majú významné zastúpenie v rámci automobilového priemyslu, aj preto s nimi aktívne komunikujeme a podporujeme ich v riešení problémov v rámci našich odborných komisií,“ hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR. „S súčasnosti však pociťujeme potrebu venovať kľúčovým témam subdodávateľov ešte väčšiu pozornosť. Preto sme sa rozhodli založiť samostatnú divíziu.“

Počet subdodávateľov na Slovensku začína mať v súčasnosti klesajúcu tendenciu, čo je znepokojivé. Rozloženie subdodávateľov v rámci krajiny je výrazne nerovnomerné. Najviac rozvinutá infraštruktúra je na západe Slovenska, kde počet subdodávateľov dosahuje číslo 279. Zatiaľčo napríklad na východe Slovenska je ich iba 64.

„Sila, hustota, ale hlavne schopnosť rýchlo reagovať zo strany subdodávateľov, je významnou podmienkou úspechu finálnych výrobcov,“ hovorí Jaroslav Holeček, koordinátor Divízie subdodávateľov. “Preto je veľmi dôležité, aby boli subdodávatelia etablovaní v blízkosti výrobcov, aby ich prítomnosť výrazne napomáhala znižovať logistické náklady.“

Medzi kľúčové problémy subdodávateľov, podobne ako pre celý automobilový priemysel, patrí nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, ako aj podpora a rozvoj aplikovaného výskumu a vývoja.

„Táto oblasť začína byť pre mnohé firmy doslova otázkou prežitia, nárast nákladov na pracovnú silu je potrebné kompenzovať znižovaním logistických nákladov. Výskum a vývoj pre firmy mimoriadne dôležitý z pohľadu budúcej konkurencieschopnosti ich produktov a prispôsobovania sa novým trendom“ objasňuje Jaroslav Holeček.

Stretnutia najvýznamnejších subdodávateľov v rámci novej divízie sa budú organizovať na pravidelnej báze. Subdodávatelia sa stretnú aj na odbornej konferencii a skúsenosti si budú vymieňať aj v rámci spolupráce s medzinárodnými organizáciami či združeniami.

„Rozvoj subdodávateľov patrí medzi kľúčové body vízie Zväzu automobilového priemyslu na rok 2020 i na roky budúce.“ dodáva Alexander Matušek.

„Naším zámerom bude preto podporovať rozvoj subdodávateľov a riešenie ich problémov hľadať aj v začatom dialógu s vládou. Za nevyhnutné považujeme aj zabezpečenie podmienok pre efektívnu transformáciu subdodávateľských reťazcov na nové výzvy a podmienky v automobilovom priemysle na Slovensku.“

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!