Finanční výsledky společnosti ZF za rok 2019: Nové objednávky a vysoké investice zajišťují společnosti ZF připravenost čelit problémům náročného tržního prostředí

30 marca 2020, 11:13

I v tomto náročném prostředí společnost ZF Friedrichshafen AG dosáhla svých celoročních cílů, které byly upraveny v létě 2019. Prodeje realizované koncernem po korekci vlivu vývoje měny a fúzí a akvizic činily 36,5 mld. EUR.

To je mírně pod hranicí předchozího roku, kdy se dostali na 36,9 mld. EUR (organický pokles je tedy 1,9 %). V závěru prosince společnost ZF evidovala 147.797 zaměstnanců na celém světě (2018: 148.969). Přestože aktuální hlavní prioritou je minimalizace negativních dopadů koronavirové pandemie, společnost ZF se soustředí i na své dlouhodobé cíle v rámci strategie „Mobilita nové generace“, jež se zaměřuje na formování potřeb souvisejících s mobilitou budoucnosti.

„V současné době jsme svědky situace, kdy trhy doslova přes noc kolabují,“ prohlásil ve čtvrtek ve Friedrichshafenu generální ředitel společnosti ZF Wolf-Henning Scheider. „Ve společnosti ZF jsme na šíření koronavirové nákazy zareagovali rychle a se vší rozhodností – upřednostnili jsme zdraví našich zaměstnanců a co nejlépe sladili jejich zájmy se zájmy naší společnosti. Naším cílem je zachovat obvyklý chod společnosti ZF a zajistit zaměstnanost a příjem ve všech oblastech, kde k tomu máme potřebné nástroje. Činíme tak společensky odpovědným způsobem a přispíváme k ochraně zdraví našich zaměstnanců. Kromě toho pomáháme stabilizovat ekonomickou situaci, která je pro všechny společnosti v současné době nejistá.“

Pan Scheider zdůraznil, že společnost ZF si i za této vážné situace zachovává stabilitu a je připravena navýšit provoz továren v Evropě a Spojených státech, jakmile zákazníci opět obnoví výrobu. V Asii se již nyní opět vyrábí.

Čísla za rok 2019 ukazují na vyšší výdaje a slabá místa na trhu

Prodeje skupiny ZF v roce 2019 oproti předchozímu roku mírně poklesly. Činily 36,5 mld. EUR (2018: 36,9 mld. EUR). Po upravení vlivu vývoje měny a fúzí a akvizic se organické prodeje snížily o 1,9 %.

„Naše podnikání bylo v loňském roce citelně ovlivněno obecnou ekonomickou situací a především nevšedními výzvami spojenými s celkovou transformací našeho odvětví,“ vysvětluje Scheider. „I přesto se nám však podařilo získat několik významných objednávek, například na novou generaci našich 8stupňových automatických převodovek pro hybridní vozy a také na elektrické pohony osobních automobilů a autobusů.“

Společnost ZF na situaci na slabších trzích reagovala konzistentně, přehodnotila a odložila investice a v rámci několika provozů se dohodla na jejich uzavření v určitých dnech – čistě pomocí nástrojů pro zajištění flexibility provozu.

„Podařilo se nám upravit strukturu nákladů podle nové situace na trhu,“ říká Konstantin Sauer, finanční ředitel společnosti ZF. „Díky tomu se výsledky společnosti ZF nevychýlily z předpovídaného rozpětí, které jsme upravili v polovině roku 2019. Tato čísla však nekorespondují s našimi dlouhodobými strategickými cíli. Proto budeme i nadále nepřetržitě pracovat na optimalizaci nákladové struktury, abychom dosáhli dalších zlepšení.“

K dosažení tohoto cíle přispěje také rostoucí digitalizace obchodních procesů.

Investice do majetku, závodů a zařízení dosáhly 1,9 mld. EUR (2018: 1,6 mld. EUR). Vyjádřeno procentuálně se jedná o 5,2 %, což je více než v roce 2018 (4,3 %).

Finanční ředitel Sauer dále vysvětlil, že financování plánované akvizice společnosti Wabco, která je výrobcem brzd pro užitková vozidla, proběhlo úspěšně. Společnost ZF vloni v říjnu na kapitálový trh uvolnila dluhopisy v celkové hodnotě 4,8 mld. EUR.

„Počet potenciálních investorů značně překračoval nabídku v rámci tohoto financování,“ popisuje Sauer. „To jasně ukazuje, že hráči na finančních trzích si uvědomují potenciál této akvizice a jsou jí nakloněni.“

Více peněz na výzkum a vývoj

Navzdory náročnému prostředí se společnosti ZF opět podařilo zvýšit výdaje na výzkum a vývoj, které dosáhly 2,7 mld. EUR (2018: 2,5 mld. EUR). Investice do výzkumu a vývoje vzrostly z 6,7 % na 7,3 %.

„Jakmile se nám podaří překonat současnou krizi, máme v plánu pokračovat ve výrazných investicích do technologií budoucnosti,“ upozorňuje Scheider. „To nám umožní ještě více rozšiřovat naše kompetence předního dodavatele systémů.“

Uhlíkově neutrální do roku 2040

Společnost ZF je poskytovatelem řešení orientovaných na budoucnost, což byl jeden z důvodů, proč se zavázala k plnění Pařížské dohody – spočívající v nabízení čistých a efektivních technologií a výraznému snižování uhlíkové stopy svých provozů. V tomto směru společnost v loňském roce vytvořila strategii na ochranu klimatu, která vychází z tzv. uhlíkové stopy podniku (CCF; Corporate Carbon Footprint). V rámci této strategie se společnost ZF zavázala ke značnému snižování emisí skleníkových plynů (zejména CO2) ve svých závodech.

„Naším cílem je do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality v souladu se specifikacemi Rady OSN pro životní prostředí,“ říká Scheider. „V zájmu podpory tohoto cíle rozšiřujeme naše stávající programy na zvyšování energetické účinnosti a ještě soustředěněji se zaměřujeme na tzv. zelenou energii z našich vlastních zdrojů.“

Výrobou energie pomocí větrných elektráren společnost ZF významným způsobem přispívá k ochraně životního prostředí za zdmi svých závodů.

Obchodní výhled do roku 2020

Globální ekonomická situace se od počátku šíření koronaviru a potvrzení výročních finančních závěrek společnosti ZF zásadně změnila.

„Čelíme bezprecedentní situaci. Svět se dostal do fáze, kdy stagnuje ekonomika i společenský život,“ zdůrazňuje Scheider. „Dopady tohoto stavu nelze s jistotou předvídat, a proto nejsme v pozici, kdy bychom mohli vytvářet regulérní prognózy pro rok 2020. I nadále budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom ochránili naše zaměstnance, zastavili šíření virové nákazy a zajistili stabilitu naší společnosti. Zásluhou naší strategie „Mobilita nové generace“ jsme v dlouhodobém horizontu dobře připraveni na to, abychom mobilitu budoucnosti proměnili ve skutečnost.“

Díky novým objednávkám na výrobu 8stupňových automatických převodovek pro hybridní vozy a novým obchodním příležitostem v oblasti technologií pro aktivní bezpečnost (např. integrované brzdové systémy) ve výši několika miliard EUR má společnost ZF dobré vyhlídky na dlouhou dobu dopředu. Svůj podíl na tom má také neustále se zvyšující poptávka po elektrických pohonech pro autobusy a objednávky na výzkum a vývoj v oblasti funkcí autonomního řízení.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!