Glasurit ECO Balance je trvalo udržateľný a úspěšný

30 marca 2020, 14:15

Pred dvomi rokmi Glasurit, prvotriedna značka spoločnosti BASF Coatings, oficiálne uviedol na trh produktový rad, ktorý napomáha tomu, aby sa šetrili fosílne zdroje a CO2. Bilancia dokazuje: Glasurit Eco Balance je veľký úspech aj pre životné prostredie. Vďaka tomuto novému produktovému radu dokázala spoločnosť BASF odvtedy ušetriť celkovo viac ako 179 ton CO2.

Glasurit ECO BalanceTo zodpovedá takému množstvu CO2, ktoré by podľa priemernej európskej hodnoty uvoľnilo do ovzdušia vozidlo, keby 33-krát obišlo zemeguľu. Tým prispieva k trvalo udržateľnej ochrane životného prostredia a ovzdušia nielen Glasurit, ale aj autoservisy a lakovne, ktoré používajú tento nový rad produktov.

Glasurit Eco Balance je rad opravárenských farieb a lakov, ktorý sa vyrába v súlade s certifikovanou metódou rovnováhy. Spoločnosť BASF už pri výrobe základných produktov nahrádza časť fosílnych surovín obnoviteľnými surovinami ako napr. bionafta alebo bioplyn z organického odpadu alebo z rastlinných olejov. Tento biopodiel je v súlade s certifikovanou metódou matematicky priradený k novému produktovému radu pre autoopravárenské farby a laky. Vďaka použitiu tohto výpočtového modelu je možné nahradiť obnoviteľnými zdrojmi až 100 % fosílnych surovín.

A čím väčší je dopyt po týchto produktoch, tým musí aj viac stúpať podiel obnoviteľných surovín v spoločnosti BASF. Tým majú nielen autoservisy a lakovne, ale aj majitelia automobilov svojím rozhodnutím sa pre Glasurit Eco Balance vplyv na to, aby sa šetrili prírodné zdroje a odbremeňovalo životné prostredie trvalo udržateľným spôsobom.

EcoBalance šetrí životné prostredie a peňaženky

Nové portfólio zahŕňa celkovo šesť výrobkov, okrem iného aj plnič, tmel, tužidlo, bezfarebný lak a prísady, ktoré sa používajú predovšetkým pri takzvaných opravách nárazníkov a odstraňovaní malých a stredných poškodení. Autoservisy a lakovne tak dokážu opraviť najčastejšie sa vyskytujúce škodové udalosti nielen veľmi efektívnym a po kvalitatívnej stránke prvotriednym spôsobom, ale aj veľmi ohľaduplne voči životnému prostrediu.

V regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) bol tento produktový rad zo strany lakovní prijatý veľmi kladne. Firmy používajú Glasurit Eco Balance na to, aby sa nielen odlíšili od konkurencie, ale aj aby mali priamy vplyv na úsporu COa vedomým spôsobom tak prispievali k ochrane životného prostredia. Používaním produktového radu Glasurit Eco Balance môžu autoservisy a lakovne zdôvodniť svoju trvalú udržateľnosť a byť tak spoľahlivými partnermi pre všetky poisťovne a automobilových výrobcov, ktorým takisto záleží na trvalej udržateľnosti.

„Sme hrdí na to, že v oblasti trvalej udržateľnosti autoopravárenských farieb a lakov stanovujeme nové štandardy a je pre nás veľkým potešením, že také veľké množstvo lakovní podporuje naše angažovanie sa pre ešte väčšiu ochranu životného prostredia a ovzdušia,“ hovorí Marco Benen, manažér pre Trvalú udržateľnosť v divízii Coatings spoločnosti BASF v meste Münster, Nemecko.

Glasurit sa angažuje v oblasti trvalo udržateľnej ochrany životného prostredia nielen svojím novým produktovým radom, ale napríklad aj procesmi lakovania a baleniami produktov, ktoré napomáhajú tomu, aby sa ušetrilo ešte viac emisií CO2.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!