Schaeffler reaguje na pokles výroby automobilov

30 marca 2020, 17:30

Od 23. marca 2020 Schaeffler kontrolovaným a postupným spôsobom odstavuje časti svojej výroby v jeho európskych závodoch. Globálny dodávateľ automobilového a ďalších odvetví priemyslu tak upravuje svoje výrobné kapacity a reaguje na skutočnosť, že čoraz viac výrobcov nedávno zastavilo svoju výrobu v Európe v dôsledku šírenia koronavírusu.

Schaeffler

Vedenie slovenských závodov Schaeffler aktívne prijímalo opatrenia na prevenciu koronavírusu v súčinnosti s centrálou Schaeffler, Pracovnou zdravotnou službou Probenefit a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Rovnako ako predtým, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ochrana globálnych dodávateľských reťazcov, ako aj podpora zákazníkov zostávajú najvyššími prioritami.

„Vedenie spoločnosti a odborové zväzy sa rozhodli s cieľom chrániť našich zamestnancov a so zreteľom na súčasné požiadavky zákazníkov, na postupnej odstávke závodov v Skalici a Kysuckom Novom Meste. Aby sa tento proces uskutočnil rýchlo, efektívne a spravodlivo, spoločnosť odsúhlasila dohodu o súbore opatrení so zástupcami zamestnancov a odborov. Táto dohoda je založená na presvedčení, že krízu možno zvládnuť iba spoločne v úzkej spolupráci všetkých zúčastnených strán,“ povedal generálny riaditeľ slovenských závodov Schaeffler Jaroslav Patka.

Závody Schaeffler na Slovensku už aktuálne redukujú výrobu, budúci týždeň budú fungovať v obmedzenom režime a od 4. apríla budú dočasne kompletne zatvorené.

„Šírenie koronavírusu predstavuje veľkú výzvu pre spoločnosť ako aj pre hospodárstvo. Ochrana našich zamestnancov a ich zdravie je pre Schaeffler najvyššou prioritou. Okrem toho je pre nás ako dodávateľa dôležité udržiavať naše globálne dodávateľské reťazce napriek všetkým aktuálnym ťažkostiam. V našich závodoch reagujeme rýchlo a flexibilne, aby sme mohli prispôsobiť naše výrobné kapacity špecifické pre každý náš závod,“ zhodnotil CEO Schaeffler Group pre Región Európa Jürgen Ziegler.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!