Európsky prieskum spoločnosti Bosch k pohonu budúcnosti: Respondenti preferujú rôznorodosť pohonov

26 októbra 2020, 17:00

Elektromobily s batériami alebo palivovými článkami, ale tiež benzín a nafta – podľa prieskumu na reprezentatívnej vzorke populácie spoločnosti Bosch, ktorý v júni 2020 v štyroch európskych krajinách realizoval inštitút pre prieskum trhu Innofact, zostávajú všetky typy pohonov vozidiel dôležité.

Elektromobil

Ak by sa opýtaní mali rozhodnúť pre nový automobil, polovica z viac ako 2.500 respondentov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii by si pri prvom zvolenom automobile vybrala čisto spaľovací motor. Pri druhom automobile by spaľovací motor zvolila asi tretina. Avšak pri otázke na najpoužívanejší pohon v roku 2030, zaradilo na prvé miesto zhruba 68 percent opýtaných v Európe elektrický pohon, pred hybridmi a spaľovacími motormi. Elektrický pohon s palivovými článkami má veľký potenciál. Približne jeden z troch opýtaných ho považuje za technológiu mobility budúcnosti.

„Elektromobilita prichádza – a je to dobre. Iba tento rok investuje Bosch do tejto oblasti 500 miliónov eur. Súčasne tiež neustále vyvíjame a inovujeme spaľovací motor, keďže bude aj naďalej potrebný,“ hovorí Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH a predseda divízie Mobility Solutions.

Dotácie na obstaranie všetkých typov pohonov

Otvorenosť respondentov na rôzne druhy pohonov je viditeľná aj v ďalšej téme: Na otázku, či okrem rôznych vládnych dotácií na elektrické a plug-in hybridné vozidlá podporujú aj dotácie na obstaranie vozidiel s výhradne spaľovacími motormi, odpovedalo 70 percent opýtaných Európanov kladne. Súhlas so štátnymi dotáciami na obstaranie automobilu s konvenčným pohonom je najvyšší v Taliansku s 83 percentami a najnižší vo Veľkej Británii so 60 percentami. Vo Francúzsku je za 77 percent, v Nemecku 62 percent.

„Podpora moderných spaľovacích motorov môže urýchliť obnovu vozového parku, a tým aj pomôcť životnému prostrediu a klíme,“ hovorí Hartung.

Takmer tretina Európanov by dokonca uvítala dotáciu vo výške najmenej 9 000 eur. To zodpovedá súčasnej maximálnej dotácii na elektromobily v Nemecku. Z prieskumu vyplynuli dve zaujímavé veci: Za prvé, 72 percent obyvateľov miest zo štyroch európskych krajín, ktorí sa zúčastnili prieskumu, súhlasí s podporou spaľovacieho motora. Za druhé, väčšina osôb vo veku 18 až 29 rokov (80 percent) je za dotácie na spaľovacie motory.

Automobily s konvenčnými motormi môžu byť poháňané aj klimaticky neutrálnym spôsobom. Kľúčom k tomu je syntetické palivo, tzv. e-palivá (eFuels) – tie sú vyrábané z obnoviteľného vodíka z CO2 z okolitého vzduchu. V priemere 57 percent účastníkov prieskumu spoločnosti Bosch súhlasí s tvrdením, že politika by mala daňovo zvýhodňovať e-palivá (eFuels).

„Ak chceme dosiahnuť cieľov v oblasti klímy, bez e-palív sa nezaobídeme,“ hovorí Hartung. „Iba s použitím syntetických palív môže viac ako miliarda vozidiel, ktoré sú už na cestách po celom svete, prispieť k ochrane klímy.“

Bez auta rozhodne nie: V Európe panuje medzi respondentmi zhoda

Dôležitosť automobilu a jeho význam pre mobilitu sa v Európe tak čoskoro nezmení. Približne 60 percent opýtaných v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii si nedokáže predstaviť, že by sa svojho auta vzdali. Zo zostávajúcich asi 40 percent je jasná väčšina ochotná sa ho vzdať, avšak iba čiastočne.

Na vidieku v Európe je pre ponechanie si automobilu 77 percent respondentov. To isté platí pre generáciu 18 až 29-ročných, z ktorých približne polovica tiež jednoznačne zvolila možnosť si auto ponechať. Kým väčšina respondentov v Nemecku (61 percent) a vo Veľkej Británii (47 percent) uvádza ako najdôležitejší dôvod pre používanie automobilu vysoký stupeň flexibility, Francúzi (41 percent) ho potrebujú najmä kvôli práci. Oproti tomu opýtaní Taliani (55 percent) uprednostňujú automobil pred inými formami mobility, ktoré sú pre nich komplikovanejšie.

„Automobil zostane v dohľadnej budúcnosti dopravným prostriedkom číslo jedna – s najlepšími predpokladmi, aby bol ku klíme ešte šetrnejší,“ dodáva Hartung. 

Budúcnosť pohonu Bosch vsádza na elektromobilitu a spaľovaciu techniku

Spoločnosť Bosch chce dosiahnuť, aby bola mobilita z hľadiska zdrojov čo najefektívnejšia, preto nasleduje víziu CO2 neutrality a takmer bezemisnej dopravy. Bosch ako spoločnosť poskytujúca technológie a služby pracuje na budúcnosti pohonu pomocou mnohých technológií. Na jednej strane sa chce stať jednotkou na trhu elektromobility s vozidlami poháňanými batériami a palivovými článkami. Ak nabíjací prúd a vodík pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, sú elektromobily klimaticky neutrálne.

Na druhú stranu spoločnosť Bosch cielene vyvíja spaľovacie motory, aby čo najlepšie chránila klímu a životné prostredie. Benzínové a naftové motory môžu byť tiež poháňané klimaticky neutrálnym spôsobom pomocou obnoviteľných syntetických palív. Celosvetovo spoločnosť Bosch očakáva, že približne tretina všetkých novo registrovaných vozidiel bude v roku 2030 čisto na elektrický pohon. Dve tretiny všetkých nových vozidiel bude stále poháňaných spaľovacím motorom, veľa z nich ako hybrid.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!