Systém čistiacich utierok MEWA: S digitalizáciou narastá kvalita a spokojnosť zákazníkov

25 januára 2021, 15:54

Poskytovateľ textilných služieb MEWA so svojimi 45 pobočkami a vlastným vozovým parkom dodáva viac ako 190.000 spoločnostiam po celej Európe priemyselné textílie s možnosťou opakovaného použitia. Kompletný servis zahŕňa okrem čistiacich utierok z vlastnej tkáčovne tiež pracovné alebo ochranné odevy a doplnky. Inovatívny rodinný podnik začal s digitalizáciou výrobných procesov už pred 10 rokmi. 

MEWA

„Vyzdvihnúť, vyprať, doviezť“. Tak je možné zhrnúť hlavný obchodný princíp spoločnosti MEWA, ktorá poskytuje textilné služby. Už v roku 2011 sa pri zahájení prevádzky zariadenia na spracovávanie čistiacich utierok v severnom Nemecku rozhodla dôsledne zaviesť nové procesy pre užívateľov, operátorov a manažérov. Využíva k tomu digitálne technológie.

„Náš prístup mal od úplného začiatku podobu celistvého konceptu. Počnúc od technických procesov, cez neodmysliteľný manažment energetiky až po činnosti spojené s výrobou, ako napríklad spracovávanie čistej a odpadovej vody. Našim cieľom je do roku 2024 čo najviac digitalizovať všetky postupy a systémy,“ vysvetľuje Uwe Schmidt, vedúci technickej prípravy výroby & logistiky spoločnosti MEWA.

Systém čistiacich utierok ponúka rovnakú kvalitu a štandardy služieb v celej Európe

Systém opätovného využívania produktov spoločnosti MEWA uľahčuje prácu malým i veľkým podnikom z oblasti priemyslu a remesiel. Použité utierky sú vyzdvihované v stanovených časoch, potom sa v súlade s normami vyperú a po dôkladnej kontrole kvality sa opäť vrátia k zákazníkovi. Digitalizácia pritom umožňuje overenie všetkých procesov. Zaručuje, že utierky na 100% udržia svoj tvar a spoľahlivo fungujú.

Komplexný cyklus s viacúrovňovým kontrolným systémom garantuje, že každá čistiaca utierka, ktorú zákazník dostane, spĺňa vysoké kvalitatívne nároky. Po vypraní zamestnanci utierky najprv dôkladne prehliadnu. U všetkých textílií preveria, či sú čisté, či nie sú opotrebované, deravé alebo roztrhnuté. Potom prichádza na rad digitálna skúška vrátane elektronického váženia.

Každá nová utierka MEWA má totiž rovnakú váhu, v priebehu času ale stráca na hmotnosti kvôli bežnému opotrebovaniu. Väčšia gramáž naopak môže znamenať zvyšok nečistôt alebo usadenín ako sú oleje, farby a kovové častice. Príliš ľahké utierky sú automaticky vyradené. Pokiaľ naopak váži viac, musí sa ešte raz vyprať. Detektory kovu skontrolujú prípadné kovové zvyšky a tieto utierky sa tiež vytriedia.

Aby získali prehľad o dôležitých ukazovateľoch rôznych postupov, plánujú vo všetkých podnikoch MEWA špeciálne digitálne panely. Týmto spôsobom je možné kontrolovať spotrebu zdrojov a zvýšiť efektivitu systému.

„Digitalizácia nám ukazuje dostupnosť zariadenia, stabilitu procesov a našu produktivitu. Podporuje nás v celej Európe pri poskytovaní služieb zákazníkom, ktorí tak včas dostávajú rovnakú kvalitu so štandardom služieb a špeciálnymi nákladmi,“ vysvetľuje Uwe Schmidt.

Automatizované pracie linky pre čistiace utierky MEWA

Ďalším príkladom digitalizácie v spoločnosti je tretia pracia linka pre čistiace utierky zriadená v roku 2019 na francúzskej pobočke v Avermes. V rámci prestavby bolo skoršie ručné zaobchádzanie s bezpečnostnými kontajnermi MEWA Safety Container (SaCon®) nahradené systémom s automatizovaným procesom.

„S našou vysoko modernou linkou garantujeme zákazníkom prvotriednu úroveň kvality pre čistiace utierky. Vďaka novému logistickému systému môžeme tiež prepravovať bez dodatočného využitia ľudskej sily veľké množstvo bezpečnostných kontajnerov. Tie slúžia na ukladanie a bezpečnú prepravu použitých, opakovateľne využiteľných čistiacich utierok. Vďaka tomu dochádza ku skvalitňovaniu organizácie práce a k väčšej bezpečnosti našich zamestnancov,“ vysvetľuje Christoph Sporrer, technický vedúci z francúzskej pobočky spoločnosti MEWA.

V strednodobom horizonte by mali byť všetky podniky, v ktorých sa spracovávajú čistiace utierky MEWA, vybavené automatickou umývacou linkou, kde sa tiež vyčistia bezpečnostné kontajnery.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!