Moderní, pokročilé světelné systémy HELLA

22 februára 2021, 13:00

Pryč jsou doby, kdy automobilům stačilo „tak nějak“ svítit. Z dnešních aut se stávají inteligentní stroje, které řidičům pomáhají v řízení a dobré osvětlení je jednou z důležitých věcí. Společnost HELLA, uznávaný výrobce systémů osvětlovací techniky a elektroniky, v článku představí své portfolio a nejmodernější trendy ve svícení.

HELLA osvětlení

Jedním z prvních asistenčních systémů na bázi světla byla funkce dynamického osvětlení do zatáčky, která byla zavedena v roce 2003. V tomto systému se světelné moduly otáčejí podle úhlu natočení kol, což téměř zdvojnásobuje rozsah viditelnosti v zatáčce.

Jedním z pokročilých systémů založených na dynamickém osvětlení zatáček je systém „Adaptive Frontlight System“ (AFS). Tento systém používá jako parametry pro osvětlení silnice úhel natočení kol i rychlost vozidla. Na základě těchto informací se válec světelného modulu „VarioX“ přizpůsobuje tak, aby vytvořil různé typy rozložení světla, včetně městského světla, venkovského světla, světla do nepříznivého počasí a světla na dálnici.

Vývoj systému adaptivní linie rozhraní „Adaptive Cut-Off Line“ (aCOL) jde ještě o krok dále. Tato funkce navíc využívá data nashromážděná z okolí vozidla ke generování adaptivní distribuce světelného toku. Kamera ve voze detekuje jak protijedoucí vozidla, tak vozidla před vámi a krokový motorek během pár milisekund otočí válec světelného modulu „VarioX“ do požadované polohy. To znamená, že světelný kužel vždy končí přímo před protijedoucím vozidlem nebo těsně za vozidlem před vámi.

Funkce dálkových světel bez oslnění „Glare-Free High Beam“ znamená, že řidiči mohou jet s permanentně zapnutými dálkovými světly. Pokud kamera ve voze detekuje objekt na silnici, je distribuce světla z dálkových světel upravena tak, aby zakrývala konkrétní oblast.

LED moduly, které se nyní používají k osvětlení mnohem širších oblastí okolo vozu, budou v budoucnu plnit i opačnou funkci. Cílené funkce systému bodového osvětlení umožní specifické osvětlení určitých typů objektů, například dětí hrajících si na okraji silnice. To řidiče předem upozorní na potenciální rizika a umožní jeho rychlejší a včasnou reakci.

Adaptivní systém předních světel (AFS)

Adaptivní systém předních světel (AFS)

Potkávací světlo je pouze kompromisem všech částečných distribucí světelného toku. Proto byl vyvinut systém dynamického adaptivního předního osvětlení, který umožňuje nejlepší možné osvětlení vozovky v závislosti na rychlosti a úhlu natočení kol. Systém vyžaduje projekční modul s rotujícím válcem mezi zdrojem světla a čočkou světlometu. Válec má obvykle různé obrysy a může se také otáčet kolem své vlastní podélné osy. Krokový motorek otočí válec do požadované polohy během pár milisekund.

Městské světlo, které se aktivuje při rychlostech nižších než 55 km/h, je vybaveno vodorovnou hranicí, která minimalizuje oslnění ostatních lidí na silnici. Široká distribuce světla také usnadňuje detekci chodců na okraji silnice.

Venkovské světlo se také aktivuje mezi rychlostmi 55 a 100 km/h a je podobné běžnému rozložení světelného kuželu potkávacího světla. Projekční modul generuje asymetrický vzor rozložení světla, který minimalizuje oslnění protijedoucích řidičů. Mezní linie je zvýšena tak, aby byl levý okraj vozovky lépe osvětlen a poskytoval tak větší pokrytí.

Dálniční světlo se aktivuje při rychlostech nad 100 km/h. Rozsah distribuce světla je navržen pro široký poloměr zatáček při vysokých rychlostech.

Dálková světla systému AFS fungují stejně jako konvenční dálková světla, ale nevyžadují, aby je řidič vypínal tak, aby zabránil oslnění protijedoucích řidičů.

Adaptivní systém předních světel má také funkci dynamického osvětlení zatáček. V závislosti na úhlu natočení kol se světlomety také natáčejí až o 15 ° a umožňují optimalizované osvětlení zatáčky.

Světla do nepříznivého počasí vytváří širší rozptyl světla, aby se zlepšila viditelnost za deště, mlhy nebo sněžení. Tato funkce také snižuje osvětlení vzdálenějšího prostoru před vozem, aby se minimalizovaly odlesky, které mohou ovlivnit vlastní vozidlo řidiče.

Adaptivní linie rozhraní (aCOL)

Adaptivní linie rozhraní (aCOL)

Pokročilou verzí systému AFS se statickým rozdělením světla je kombinace tohoto systému s funkcí kamery a zpracováním obrazu. Prvním krokem v tomto směru je adaptivní linie rozhraní (aCOL): Kamera na předním skle detekuje protijedoucí vozidla a vozidla jedoucí vpředu a systém nastavuje světlomety tak, aby světelný kužel skončil dříve, než se dostane k ostatním vozidlům. To umožňuje zvýšit dosah potkávacích světel z přibližně 65 metrů na 200 metrů. Pokud před vámi není žádný provoz, přepne se systém na dálková světla a řidič bude mít za všech okolností optimální výhled. Systém také využívá informace o svislém úhlu k odečítání topografie silnic, což zlepšuje osvětlení v kopcovitém terénu. Možný dosah světlometů je založen na funkci, která kontroluje úroveň oslnění ostatních účastníků silničního provozu. To pomáhá předcházet nepříjemnému oslnění a zajišťuje maximální distribuci potkávacího světla.

Vertikální linie rozhraní (vCOL)

Vertikální linie rozhraní (vCOL)

Cílem funkce dálkových světel je poskytnout řidiči co nejlepší viditelnost a zároveň zabránit vystavení ostatních účastníků silničního provozu nadměrnému oslnění. To se často ukazuje jako nedostatečné, zejména při vysokých rychlostech a klikatých silnicích. Mnoho řidičů se rozhodne nepoužít dálková světla, protože se obávají oslnění ostatních řidičů, pokud nepřepnou dostatečně rychle zpět na potkávací světla.

Dálková světla bez oslnění „Glare-Free High Beam“ umožňují řidičům nepřetržitě svítit dálkovými světly a zároveň minimalizují oslnění, které by mohlo ostatní řidiče obtěžovat nebo ohrozit.

Tento systém je vybaven přední kamerou, vysoce výkonným softwarem a inteligentní světelnou technologií, která automaticky zakrývá světelný tok dálkových světel na silnici tam, kde by mohl obtěžovat nebo ohrožovat ostatní řidiče. To významně zvyšuje podíl využití dálkových světel v noci. Pokud kamera detekuje další účastníky silničního provozu, kteří by mohli být vystaveni riziku oslnění, je oblast kolem takového účastníka silničního provozu automaticky zakryta. Tato oblast může dokonce dynamicky sledovat daného účastníka silničního provozu. Prostor přímo před vozidlem je i tak stále osvětlen standardním vzorem světelného toku podobným klasickým potkávacím světlům. Jas variabilní zóny nad linií rozhraní lze nastavit lokálně.

Dalším způsobem, jak zajistit funkci dálkových světel bez dalšího oslňování, je instalace speciálního pláště na rotující válec projekčního modulu. Na základě systému zpracování obrazu a inteligentního nastavení v projekčním modulu jsou kritické oblasti (protijedoucí účastníci provozu), které by mohly být oslněny, jednoduše zakryty ze světelného toku dálkových světel, ale zbytek pole dálkových světel zůstává pro pohodlí řidiče k dispozici, což přináší podstatně větší rozsah viditelnosti ve srovnání se standardními systémy.

LED Matrix Beam

Srdcem světlometů Matrix LED jsou (nemechanická) dálková světla bez oslnění. Řidič tak může mít ve svém vozidle permanentně zapnutá dálková světla bez rizika oslnění protijedoucího vozidla nebo vozidel jedoucích souběžně. Pomocí kamery je detekován protijedoucí a souběžný provoz a poté vypnutím nebo stmíváním jednotlivých LED diod jsou tato vozidla v reálném čase vyřazena z pole distribuce světelného toku dálkových světel. Implementace technologie Matrix umožnila poprvé zakrýt několik vozidel současně. Jedním z příkladů je scénář, kdy několik protijedoucích vozidel jede za sebou. Zatímco jsou všechna vozidla zakrytá, dálková světla i nadále osvětlují všechny oblasti mezi vozidly a napravo/nalevo od nich na plný výkon.

Jakmile již není v zorném poli řidiče žádné vozidlo, systém se opět přepne na plné dálkové světlo. Kromě komplexního zakrývání jiných vozidel se světelný kužel dálkových světel Matrix přizpůsobuje také jízdní situaci, například v případě projíždění zatáčkou, kdy je vyžadována funkce dynamického osvětlení zatáček. V takové situaci se může intenzita světelného kuželu měnit jak po stranách, tak může být zaměřena na střed silnice. V důsledku toho se dramaticky zlepšuje dohlednost řidiče v noci a současně je eliminováno riziko oslnění protijedoucího provozu.

Taková funkce je technicky možná díky rozdělení dálkových světel na pět reflektorů, z nichž každý má čip obsahující 5 LED diod. Poprvé v historii se tak expertovi na osvětlení, společnosti HELLA, podařilo ovládat každou LED diodu na 5ti segmentovém čipu samostatně, přičemž všech 25 LED diod ve světlometu lze pustit na plný výkon nebo je podle potřeby regulovat.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!