Spoločnosti Bosch a Microsoft spájajú svoje sily a spoločne vyvíjajú softvérovú platformu pre bezproblémové prepojenie automobilov a cloudu

1 marca 2021, 17:49

Spoločnosti Bosch a Microsoft spájajú svoje sily a spoločne vyvíjajú softvérovú platformu pre bezproblémové prepojenie automobilov a cloudu. Cieľom spolupráce je rýchlejší a jednoduchší vývoj softvéru vozidiel po celú dobu ich životnosti a jeho inštalácia do riadiacich jednotiek a počítačov vozidiel prostredníctvom cloudu.

Softvérová platforma je založená na Microsoft Azure a obsahuje tiež softvérové moduly od spoločnosti Bosch. Obe spoločnosti navyše pracujú na inovatívnych vývojových nástrojoch, vďaka ktorým je proces vývoja softvéru oveľa efektívnejší a to aj mimo týchto spoločností. Vďaka novej platforme možno skrátiť cykly inovácií a znížiť náklady na vývoj softvéru vozidla. To znamená, že nové funkcie a digitálne služby sa k vodičom dostanú rýchlejšie. Vývojová spolupráca spája softvérové, elektronické a systémové znalosti popredného svetového dodávateľa automobilového priemyslu s know-how spoločnosti Microsoft v oblasti vývoja softvéru a cloud computingu. Obe spoločnosti plánujú, že prvé prototypy vozidiel budú novú softvérovú platformu môcť používať koncom roka 2021.

Spolupráca Bosch a Microsoft

„Už dnes Bosch bezpečne vykonáva aktualizáciu vozidiel pomocou aktualizácie softvéru Over-the-Air. Prostredníctvom jednotnej platformy pre softvérovo definované vozidlá chceme výrobcom automobilov poskytnúť ešte lepšiu podporu pri rýchlejšom vývoji nových funkcií a ich uvedenie do prevádzky, “ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

„Naša spolupráca so spoločnosťou Bosch spája odborné znalosti popredného svetového dodávateľa pre automobilový priemysel so silnými stránkami cloudu spoločnosti Microsoft, AI a GitHub, “ hovorí Scott Guthrie, výkonný viceprezident pre Cloud + AI v spoločnosti Microsoft. „Softvér sa stále viac stáva hlavným rozlišovacím kritériom v automobilovom priemysle. Naším cieľom je podporovať spoločnosti pri rýchlejšom a rozsiahlejšom sprístupňovaní jedinečných služieb mobility pre osobné a úžitkové vozidlá.“

Spoločný vývoj budúcnosti automobilu

V nadchádzajúcich generáciách vozidiel bude softvér zohrávať dôležitejšiu úlohu. Tiež preto, že nové trendy, ako je napríklad elektromobilita, automatizovaná jazda alebo moderné služby mobility, sú možné iba prostredníctvom softvéru. Preto budú aktualizácie v budúcnosti oveľa častejšie. Vzhľadom k vysokým bezpečnostným požiadavkám po celú dobu životnosti vozidla sú však bezdrôtové aktualizácie softvéru a digitálne služby pre automobily veľmi zložité. Ďalšiu komplexitu prináša rad rôznych sérií a modelových variantov. Na jednej strane preto Bosch prispieva k spolupráci svojimi rozsiahlymi znalosťami elektrických a elektronických architektúr, riadiacich jednotiek a počítačov vozidiel, ktoré sú potrebné pre aktualizáciu Over the Air. Na druhej strane spoločnosť prispieva svojim know-how, softvérovými produktmi a vývojovými nástrojmi pre automobily. To zahŕňa základný softvér a takzvaný middleware pre počítače a riadiace jednotky vozidiel a tiež cloudové softvérové moduly pre aplikáciu bezdrôtových aktualizácií na celé flotily vozidiel.

„Vďaka komplexnej softvérovej platforme od vozidla po cloud znižujeme zložitosť vývoja softvéru aj systémovej integrácie do automobilu. Vytvárame tak podmienky, aby bezdrôtové aktualizácie fungovali vo vozidlách rovnako hladko a pohodlne ako u inteligentných telefónov,“ hovorí Heyn.

Vďaka vopred integrovanému riešeniu platformy sú bezdrôtové aktualizácie, ktoré udržujú softvér vozidla aktuálne a teraz podstatne menej zložité. To je možné preto, že softvérové architektúry vozidiel a cloudu teraz bezproblémovo spolupracujú.

Nové softvérové služby pre vývojárov

Spoločnosti Bosch a Microsoft tiež plánujú ďalej rozvíjať existujúce softvérové nástroje. Ich cieľom je umožniť výrobcom a dodávateľom automobilov zjednodušiť a urýchliť vlastný vývoj softvéru pri súčasnom splnení vysokých bezpečnostných požiadaviek automobilového priemyslu. Firmy chcú tiež využívať plne integrovanú platformu GitHub. Takisto sa plánuje sprístupnenie dôležitých častí novej softvérovej platformy pre vývojárov ako open source na GitHub.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!