Bosch na IAA Mobility: Bezpečná, bezemisná a inšpiratívna mobilita dneška aj zajtrajška

20 augusta 2021, 11:24

Na veľtrhu IAA Mobility 2021 v Mníchove predstaví dodávateľ technológii a služieb Bosch svoje riešenia pre personalizovanú, automatizovanú, prepojenú a elektrifikovanú mobilitu. Spoločnosť Bosch nájdete vo výstavnej hale B3, stánok C30, a taktiež v Bike hale, vo veľtržnom parkovacom dome Západ, v centre mesta na Königsplatz a Odeonsplatz.

Bosch na IAA 2021

Veľtrh a centrum mesta – vstúpte, nasadnite, vyskúšajte

Predvádzacie vozidlo Bosch: V budúcnosti sa budú vozidlá stále častejšie pohybovať na elektrický pohon, budú prepojené s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a so svojím okolím, stále častejšie budú samy preberať riadenie a ponúkať svojim cestujúcim individuálne prispôsobené služby. Technológie Bosch pre automatizáciu, elektrifikáciu, personalizáciu a konektivitu túto budúcnosť mobility umožňujú. Spoločnosť má potrebné znalosti systému a komplexné kompetencie v oblasti softvéru a hardvéru. Bosch napríklad vyvíja centrálne počítače pre architektúru elektroniky budúcnosti. Spoločnosť používa tzv. Vehicle Computer pre asistovanú a automatizovanú jazdu, pohyb vozidla aj pre funkcie kokpitu a elektroniku karosérie.

Parkovanie bez vodiča: Bosch a deväť partnerov projektu naživo predstavia budúcnosť parkovania. Tzv. Automated Valet Parking, ktoré spoločne vyvinuli spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz, umožňuje vozidlám na povel smartfónu dôjsť na pridelené parkovacie miesto bez vodiča, bez toho, aby musel manéver sledovať. K tomu prispievajú inteligentná infraštruktúra parkovísk a technológia vozidiel. Senzory na parkovisku sledujú jazdný koridor a jeho okolie a riadia vozidlo. Technika vo vozidle bezpečne prevádza povely z infraštruktúry na jazdné manévre. Spoločný projekt VDA ukazuje, ako budú vozidlá rôznych výrobcov v budúcnosti schopné komunikovať s technológiami infraštruktúry od rôznych dodávateľov. Pre tieto účely pracujú partneri projektu taktiež na medzinárodnej norme (ISO 23374).

Bosch elektrifikuje mobilitu a podporuje ochranu klímy

Spoločnosť Bosch chce rozhodujúcim spôsobom prispieť ku klimaticky neutrálnej mobilite. Spoločnosť si dala za cieľ prispôsobiť všetky triedy vozidiel budúcim emisným požiadavkám. Ako líder v oblasti inovácií má Bosch v oblasti elektrického pohonu širšiu pozíciu než ktorákoľvek iná spoločnosť – od eBikov cez osobné automobily až po ťažké úžitkové vozidlá.

Dvojkolesové a štvorkolesové vozidlá s batériovým pohonom: Portfólio spoločnosti Bosch zahŕňa všetky komponenty pre elektrifikáciu osobných automobilov. Od hnacieho ústrojenstva cez riadenie až po brzdy. Napríklad eAchse kombinuje výkonovú elektroniku, elektromotor a prevodovku do jedného celku. Okrem toho Bosch podporuje výrobcov automobilov vopred integrovanými systémovými riešeniami pre platformy vozidiel, aby mohli uvádzať elektromobily na trh rýchlejšie ako doposiaľ.

Jadrom je optimalizovaná interakcia riadenia, brzdenia a ovládania vozidla v takzvanom Advanced Driving Module, ktorý je inštalovaný spoločne s partnermi tak, aby tvoril kompletný nápravový modul pre prednú a zadnú nápravu. Spoločnosť Bosch zvyšuje dojazd elektrických a hybridných vozidiel nielen vďaka účinným pohonom, ale taktiež vďaka tepelnému manažmentu. Cielené riadenie prietoku tepla a chladu zlepšuje účinnosť batérie a prevádzkuje všetky komponenty v optimálnom teplotnom rozsahu. Bosch taktiež ponúka pohony a riadiace jednotky pre dvojkolesové elektrické vozidlá. Obe súčasti spojené do kompaktného systému zaisťujú presné riadenie motora, spoľahlivé jazdné vlastnosti a optimálny priebeh točivého momentu.

Systém palivových článkov: Mobilný palivový článok umožňuje ďaleký dojazd s krátkym časom dopĺňania paliva. Svoje prednosti ukazuje najmä v diaľkovej doprave a pri úžitkových vozidlách. So zeleným vodíkom umožňuje palivový článok prevádzku vozidiel bez emisií CO2. Spoločnosť Bosch vyvíja všetky dôležité systémové komponenty až po prípravu na sériovú výrobu – až po kompletný systém. Na zásobníku, ktorý premieňa vodík a atmosférický kyslík na elektrickú energiu, pracuje spoločnosť spoločne so švédskou špecializovanou firmou Powercell. Sériová výroba má začať v roku 2022. Uvedenie kompletného systému palivových článkov – Fuel Cell Power Module od spoločnosti Bosch – na trh je plánované v roku 2023.

Služby pre elektromobilitu: Vďaka Battery in the Cloud umožní Bosch dlhšiu životnosť batérií v elektrických automobiloch. Inteligentné softvérové funkcie v cloude priebežne analyzujú stav batérie a prijímajú opatrenia proti starnutiu článkov. „Usage Certificate“ taktiež dokumentuje aktuálny stav batérie spôsobom, ktorý je chránený proti manipulácii, a to po celý čas jej životnosti. To zvyšuje transparentnosť zvyškovej hodnoty batérie pri ďalšom predaji.

S nabíjacími službami, ako sú Convenience Charging Bosch zaisťuje, aby vodiči elektromobilov mohli ľahko nájsť verejne prístupné nabíjacie stanice a zaplatiť pri nich. Integrované riešenie pre nabíjanie a navigáciu navyše umožňuje presnú predpoveď dojazdu a plánovanie trasy pozdĺž nabíjacích zastávok – vrátane osobných preferencií, ako napríklad nabíjacích staníc pri reštauráciách.

Elektromobilita v najvyššej rýchlosti: V každodennom živote a na závodnej dráhe – Bosch si kladie za cieľ byť popredným poskytovateľom pohonných riešení v oblasti elektromobility pre sériové vozidlá aj v elektrifikovanom motoristickom športe. Spoločnosť uzavrela dlhodobé technologické a vývojové partnerstvo s týmom DRAGON/PENSKE AUTOSPORT Formula E. Ti, ktorí chcú virtuálne prejsť kurzy závodnej série a súťažiť s ostatnými o najlepší čas, tak môžu urobiť v dvoch simulátoroch. (Open Space: Königsplatz)

Nabíjanie doma: Inteligentný energetický manažér od spoločnosti Bosch umožňuje znížiť emisie CO2 a ušetriť náklady na energiu v domácnosti. Ako rozhranie medzi tepelným čerpadlom Bosch a fotovoltanickým systémom optimalizuje využitie vlastnej solárnej energie a inteligentne ju distribuuje po celom dome. Okrem vykurovania a ohrevu vody môžu byť v budúcnosti do systému riadenia spotreby energie Bosch integrované taktiež elektromobily. Tie je potom možné nabíjať pomocou kompatibilných wallboxov tak, aby sa využilo čo najviac vlastnej vyrobenej elektriny.

Bosch na IAA 2021

Bosch zvyšuje bezpečnosť vodiča a prevádzky na ceste

Menej stresu, lepšia plynulosť prevádzky, viac bezpečnosti – vozidlá, ktoré stále častejšie preberajú úlohy riadenia, sú zásadnou súčasťou mobility budúcnosti. Automatizované vozidlo musí mať všetky schopnosti, ktoré človek potrebuje na riadenie auta: Vnímať okolie, rozhodovať sa, zrýchľovať, brzdiť a riadiť. Spoločnosť Bosch postupne pripravuje technickú cestu k automatizovanému riadeniu a vďaka asistenčným systémom vodiča položila základy pre všetky úrovne automatizácie už v počiatkoch.

Vnímanie okolia vo všetkých dopravných situáciách: Technológia senzorov tvorí základ pre asistovanú a stále viac automatizovanú jazdu. Vozidlo musí spoľahlivo detegovať predmety, osoby a iné dopravné prostriedky, aby bolo možné bezpečne cestovať. Multifunkčná kamera Bosch kombinuje klasické algoritmy spracovania obrazu s metódami umelej inteligencie. Vďaka umelej inteligencii kamera rozumie tomu, čo vidí, a interpretuje to. To umožňuje spoľahlivé rozpoznávanie objektov a dobré porozumenie scéne. Okrem kamery, radaru a ultrazvuku vyvíja Bosch taktiež lidar s dlhým dosahom, ktorý sa opiera o rôzne princípy senzorov. Čím zložitejšia je vodičská úloha, tým dôležitejšia je ich súhra.

Lokalizácia na presné určenie polohy: Automatizované vozidlá musia vždy presne vedieť, kde sa nachádzajú. Bosch ponúka komplexný balíček hardvéru, softvéru a služieb na vysoko presnú vlastnú lokalizáciu. Senzor pohybu a polohy vozidla (VMPS) (Vehicle Motion and Position Sensor) využíva na určenie presnej polohy signály satelitnej navigácie. Dopĺňa ich údajmi z korekčnej služby a informáciami zo snímačov uhla natočenia volantu a otáčok kolies. Cloudová mapová služba Bosch road signature využíva dáta z radarových a video senzorov a údaje o pohybe vozidiel na vytváranie ďalších vrstiev máp s vysokým rozlíšením. V súčasnej dobe, v Európe, zbierajú informácie na tento účel vozidlá Volkswagen Golf 8.

Redundantné brzdové a riadiace systémy pre bezpečné a energeticky úsporné jazdné manévre: Dva sú lepšie než jeden – to platí najmä pre funkcie súvisiace s bezpečnosťou v automatizovanom riadení. Napríklad elektrické riadenie Bosch ponúka dodatočnú bezpečnosť vďaka viacnásobnému redundantnému systému. V prípade poruchy tak stále zostáva zaistených minimálne 50 % asistencie elektrického posilňovača riadenia. Bosch taktiež navrhuje svoje brzdové systémy s redundanciou: V prípade poruchy elektromechanického posilňovača bŕzd iBooster alebo elektronického stabilizačného programu ESP môže vozidlo zabrzdiť iná súčasť. Integrovaný brzdový systém Power Brake, ktorý kombinuje funkciu posilňovača bŕzd a ESP, je podporený druhou brzdovou jednotkou. To je nevyhnutné najmä pre automatizované riadenie.

Okrem toho regeneratívne brzdové systémy Bosch pomáhajú šetriť CO2: Umožňujú vodičovi nepozorovane, a teda veľmi pohodlne prepínať medzi generátorovým a trecím brzdením, takže brzdná energia môže byť pri každom brzdení premenená späť na energiu elektrickú a vrátená späť do akumulátora.

Služby pre automatizovanú jazdu: Prediktívne služby spoločnosti Bosch na sledovanie stavu vozovky informujú o potenciálnych nebezpečenstvách dlho predtým, ako dôjde ku kritickej situácii. V reálnom čase poskytujú informácie o okolitých podmienkach a rizikách, ako je aquaplaning, poľadovica alebo sneh. Automatizované vozidlá tak môžu správne predvídať stav vozovky, prispôsobiť jazdu podmienkam, zvoliť inú trasu alebo dokonca požiadať vodiča, aby prevzal riadenie.

Bosch prepája vozidlá medzi sebou navzájom a s ich okolím: Vozidlá, ktoré sa navzájom varujú pred nebezpečenstvom, dohliadajú na svojich cestujúcich alebo komunikujú s inteligentnou domácnosťou – systémy, komponenty a služby spoločnosti Bosch vnútri aj vonku vozidla, vďaka ktorým je mobilita efektívnejšia, bezpečnejšia a pohodlnejšia. Bezproblémové prepojenie používateľov, dopravných prostriedkov a okolia prináša taktiež väčšie potešenie z jazdy a umožňuje mobilitu podľa individuálnych potrieb.

Smart Car sa stretáva so Smart Home: Vďaka spoločnosti Bosch sa automobil stáva riadiacim centrom inteligentnej domácnosti: Aplikáciu Bosch Smart Home je možné ovládať z vozidla prostredníctvom informačného a zábavného systému MBUX od spoločnosti Mercedes-Benz pomocou hlasových príkazov. Okrem roliet a termostatov kúrenia je možné ovládať taktiež vypínače svetiel a zásuvkové adaptéry. Ďalej je možné kontrolovať stav detektorov pohybu a dverových a okenných kontaktov. Hlasové ovládanie zabraňuje odvádzaniu pozornosti od premávky.

Bosch na IAA 2021

Strážni anjeli pre všetky oblasti života: Spoločnosť Bosch vyvinula v rámci systému Help Connect okrem iného sieťový systém tiesňového volania pre motocykle. Na tieto účely sú snímače zrýchlenia systému kontroly stability motocykla MSC rozšírené o inteligentný algoritmus na detekciu nehody. Prostredníctvom aplikácie pre smartfóny sú napríklad informácie o mieste nehody a vodičovi predávané záchranným zložkám prostredníctvom servisného strediska. Ak nie je na motocykli trvalo nainštalovaný systém detekcie nehody, je možné na spustenie záchranného reťazca použiť údaje zo snímača smartfónu. Systém Help Connect od spoločnosti Bosch vám pomôže aj doma, pri športe alebo na bicykli.

Monitorovanie interiéru pre lepšiu ochranu cestujúcich: Spoločnosť Bosch vyvinula systém s kamerami a umelou inteligenciou, ktorý môže zvýšiť bezpečnosť cestujúcich vo vozidle. Systém rozpozná, že je vodič unavený alebo rozptýlený, alebo že cestujúci sedí v nebezpečnej polohe. Upozorní vodiča, ak nedáva pozor, odporučí mu prestávky, ak je unavený, alebo zníži rýchlosť vozidla – v závislosti od priania výrobcu vozidla alebo zákonných požiadaviek. Okrem toho systém zvyšuje komfort, napríklad prostredníctvom automatického individuálneho nastavenia sedadla, zrkadiel a výšky volantu a ovládania informačného a zábavného systému gestami.

Varovanie pred vodičmi idúcimi v protismere: Pomocou cloudového varovania pred vozidlom v protismere Bosch pred takýmto vozidlom varuje všetkých ohrozených účastníkov cestnej premávky v priebehu niekoľkých sekúnd pred hroziacim nebezpečenstvom – a oveľa rýchlejšie než dopravné hlásenie. Od jari 2021 sa ŠKODA AUTO ako prvá automobilka na svete spolieha na digitálneho anjela strážneho Bosch. Vodiči obdržia varovanie zachraňujúce život priamo na displej v kokpite vozidla. Služba je k dispozícii taktiež ako aplikácia pre smartfóny a už ju využíva 2,5 milióna aktívnych používateľov v 20 krajinách Európy.

Smartfón ako kľúč od auta: V systéme Perfectly Keyless rozpoznajú senzory vo vozidle smartfón majiteľa rovnako bezpečne ako otlačok prsta a otvoria vozidlo iba na jeho žiadosť. To znamená, že mobilný telefón nahrádza klasický kľúč od auta. Vďaka ultraširokopásmovej technológii ponúka systém aj ďalšie praktické výhody v každodennom živote: Vďaka tomu je možné s vozidlom ešte ľahšie manévrovať do úzkych parkovacích miest pomocou diaľkového ovládania alebo diaľkovo otvoriť batožinový priestor, aby do neho mohli doručovateľské služby doručovať zásielky. Ak je vozidlo zaparkované na veľkom a neprehľadnom parkovacom mieste, systém Perfectly Keyless pomáha nájsť cestu k vozidlu a osvetliť ju svetlometmi. To zvyšuje bezpečnosť v tme.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!