REINZ: Vícevrstvé ocelové těsnění hlavy válců (MLS)

1 novembra 2021, 11:34

V dnešní době lze při navrhování a konstrukci spalovacích motorů pozorovat tendenci snižovat velikost motorů a zároveň zvyšovat jejich výkon a hodnotu točivého momentu. Tato koncepce se běžně označuje jako „downsizing“, kde je hlavním cílem optimalizace spotřeby paliva a zvýšení trakčních parametrů motoru, ale také snížení emisí. Jak v tom pomáhají inovativní těsnící systémy?

Těsnění VICTOR REINZ pro osobní i nákladní vozy

Faktory ovlivňující přímo těsnicí plochy hlav válců jsou spalovací tlaky a teplota spalování.

Požadavky:
Účinné a přiměřené utěsnění těsnění hlavy válců, které zajišťuje dlouhou životnost těsnicího prvku, klade řadu požadavků. Těsnicí prvek musí poskytovat těsné utěsnění pro plyny a kapalná média (označované jako „makroskopická těsnění“), ale musí rovněž poskytnout odolnost vůči pronikání těchto médií mezi těsnící vrstvy a součásti, které mají být utěsněny, tzv. „mikroskopická těsnění“.

Vícevrstvé těsnění hlavy válců z oceli (MLS) mají v oblastech obklopujících spalovací komory speciálně konstruované lemy, které zajišťují dodatečný povrchový tlak. Kromě toho je celá těsnicí plocha nebo její část potažena povlakem z elastomeru. Obě tyto vlastnosti umožňují makroskopické a mikroskopické těsnění.

Dalším zřejmým faktorem ovlivňujícím těsnost součástí a prvků těsnění je kvalita a drsnost těsnicích ploch. Samotné těsnění, a to i v nejvyšší kvalitě, neposkytuje dokonale těsné spojení mezi blokem válců a hlavou válců. Kvalita povrchu k utěsnění zde hraje hlavní roli.

Standardy drsnosti povrchů, které je třeba utěsnit, jsou obsaženy v normě DIN EN ISO 4287. Odpovídající drsnost je Rz ≤15 μm a pro hloubku profilu Pt ≤22 μm. Tyto limity určují adaptivní vlastnosti povrchu vrstev těsnění vzhledem k těsnicím povrchům a během mechanického opracování hlavy válců nebo bloku motoru musí být vždy dodržena obě omezení.

Výrobky VICTOR REINZ

Řešení:
Těsnění hlavy válců (MLS) vyráběná společností VICTOR REINZ zajišťují bezpečné a Victor Reinz logospolehlivé utěsnění bloku válců a hlavy válců až na maximální hodnoty Rmax=25 μm. Adaptivní lemy v těsnicích plochách vnějších plechů z pružinové oceli zajišťují makro-těsnění. Adaptivní vrstvy z elastomeru na příslušných ocelových površích zajišťují mikroskopickou těsnost vyplněním drsností povrchu. Při použití těsnění od společnosti VICTOR REINZ si tak můžete být jisti perfektní kvalitou provedené opravy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!