Priekopnícka práca v automobilovej IT džungli

, 8 novembra 2021, 15:50

IT v aute je ako orchester, ku ktorému sa pripája stále viac hudobníkov. Odborníci z priemyslu a vedy teraz chcú spoločne vytvárať štandardizované pravidlá a procesy, aby elektronickí spoluhráči vo vozidle nestrácali rytmus. Pretože iba koordinovaná súhra všetkých je predpokladom toho, aby sa nové funkcie vo vozidle a okolo neho v budúcnosti vyvíjali rýchlejšie a bezpečne sa dostali k vodičom – počas celej životnosti vozidla.

Od augusta 2021 na tom pracuje celkom 13 firiem a výskumných inštitúcií v rámci projektu „Software-Defined Car“ (skrátene: SofDCar).

„Vďaka novému pohľadu na softvér a dáta vytvárame základy pre omnoho väčšiu flexibilitu pri práci s novými funkciami a dátami v moderných vozidlách,“ hovorí Dr. Andreas Westendorf. Ten vedie projekt vo vedúcej spoločnosti konzorcia, spoločnosti Bosch.

Trojročný projekt spolufinancuje Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) čiastkou 43 miliónov eur.

Medzi partnerov projektu z priemyslu patria BooleWorks GmbH, ETAS GmbH, Mercedes-Benz AG, P3 digital services GmbH, T-Systems International GmbH, Vector Informatik GmbH, ZF Friedrichshafen AG a ako pridružený partner štátna agentúra e-mobil BW GmbH. Okrem toho sa ako renomované vedecké inštitúcie zúčastňujú Universität Stuttgart (Univerzita Stuttgart), Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKSF) (Výskumný ústav pre automobilovú techniku a motory vozidiel Stuttgart (FKSF)), FZI Forschungszentrum Informatik (FZI Výskumné centrum pre informačné technológie) a Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Technologický inštitút Karlsruhe (KIT)).

Zvládnuť komplexitu dát a umožniť priebežné aktualizácie

V niektorých prípadoch je v dnešných vozidlách inštalovaných viac než 100 riadiacich jednotiek. Vysoká zložitosť elektrických a elektronických systémov a ich architektúry sa bude v budúcnosti naďalej zvyšovať, ale zároveň musí zostať zvládnuteľná. Iba tak bude možné v budúcnosti kedykoľvek aktualizovať funkcie vozidla v priebehu celého životného cyklu automobilu – aspoň počas 20 rokov – a aby zostali bezpečné. Preto je viac než kedykoľvek predtým potrebný súbor pravidiel pre bezproblémovú spoluprácu rôznych elektronických súčastí a systémov vo vozidle.

Cieľom projektu SofDCar je zaistiť, aby sa v budúcnosti všetky aktualizácie a upgrady softvéru riadili pravidlami a procesmi, ktoré ich umožnia kontrolovať a zaručiť použitie jednotnej metodiky pre funkčnú a IT bezpečnosť. Týmto spôsobom sa jednotlivé programy nebudú vzájomne rušiť a v systéme budú fungovať bezchybne. To umožňuje komplexnejšie funkcie a bezpečnostné metódy, ktoré sú vyžadované napríklad aj pre automatizovanú jazdu.

Nové digitálne dvojča pre architektúru vozidiel budúcnosti

Súčasťou projektu je vývoj rozšíreného digitálneho dvojčaťa, t. j. virtuálneho obrazu vývojových a prevádzkových dát vozidla. V budúcnosti bude toto dvojča zahŕňať dáta distribuované vo vozidle a v cloude – od výroby vozidla až po jeho zošrotovanie. To zjavne presahuje obraz, ktorý bol predtým zachytený pod pojmom digitálne dvojča, pretože po prvýkrát pokrýva celý životný cyklus moderného vozidla a zahŕňa aj domény cloudu, aplikácií, backendu aj vývojových systémov.

Týmto spôsobom chce projekt zaistiť, aby sa informačný tok dát o vozidlách a verziách softvéru tiahol ako červená niť všetkými databázami a servermi. Aktualizácia softvéru a nové digitálne funkcie a služby je tak možné kedykoľvek jednoducho a predovšetkým rýchlejšie implementovať.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!