Automatizovaná jazda: Bosch a Cariad sa dohodli na komplexnej spolupráci

7 februára 2022, 15:41

Väčšia bezpečnosť a komfort pre vodičov, rýchlejšia dostupnosť automatizovaných jazdných funkcií pre všetky triedy vozidiel: Bosch a Cariad, softvérová dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen, na tomto cieli teraz spolupracujú a dohodli sa na komplexnom partnerstve.

Spoločnosti chcú, aby sa stala čiastočne a vysoko automatizovaná jazda masovou záležitosťou a bola dostupná pre každého. Cieľom je poskytnúť vozidlám koncernových značiek Volkswagen funkcie, ktoré umožnia vodičovi občas doslova zložiť ruky z volantu. Ide o takzvané hands-free systémy úrovne 2 do mesta, na vidiek a diaľnicu, a systém, v ktorom vozidlo preberá kompletné riadenie na diaľnici (úroveň 3 SAE). Prvé funkcie majú byť implementované v roku 2023.

Obe spoločnosti spoločne vyvíjajú najmodernejšiu a jednotnú softvérovú platformu pre čiastočne a vysoko automatizovanú jazdu. V budúcnosti nájde uplatnenie vo všetkých súkromne používaných triedach vozidiel značiek koncernu Volkswagen – a teda v jednom z najväčších svetových vozových parkov. Všetky súčasti spolupráce je teda možné integrovať aj do vozidiel a ekosystémov iných výrobcov automobilov.

Odborné znalosti softvéru a sériovej výroby

„Cesta k jazde bez vodiča prebieha pri súkromných automobiloch krok za krokom – v spoločnosti Bosch na tom úspešne pracujeme už niekoľko rokov. Spoločne so spoločnosťou Cariad teraz urýchľujeme zavádzanie čiastočne a vysoko automatizovaných jazdných funkcií na trh vo všetkých triedach vozidiel a sprístupňujeme ich tak všetkým. Cestná premávka tak bude bezpečnejšia a pohodlnejšia,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Markus Heyn. „Výsledné riešenia môžeme ponúknuť aj našim ďalším zákazníkom a stanoviť tak nové štandardy.“

Partneri majú potrebné silné stránky na to, aby mohli v širokom meradle zavádzať stále viac automatizované jazdy: desiatky rokov skúseností so sériovou výrobou, so škálovateľnosťou a so schvaľovaním systémov vozidiel, ako aj know-how v oblasti softvéru, vývoja založeného na dátach a umelej inteligencie.

„Automatizovaná jazda je pre náš priemysel kľúčovou oblasťou budúcnosti. Vďaka našej spolupráci spoločne posilníme Nemecko ako miesto pre inovácie. Spoločnosti Bosch a Cariad ďalej rozširujú svoje kompetencie v oblasti vývoja technológií budúcnosti,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Cariad Dirk Hilgenberg. „Podporujeme tak našu ambíciu prinášať našim zákazníkom na trh v pravý okamih tie najlepšie možné riešenia.“

Inteligentné spracovanie informácií z reálneho prostredia

V rôznych závodoch oboch spoločností, najmä v Stuttgarte a Ingolstadte, budú spolupracovníci divízie Bosch Cross-Domain Computing Solutions a spoločnosti Cariad spoločne vyvíjať funkcie čiastočne a vysoko automatizovanej jazdy – globálne prepojené a v zmiešaných, agilných tímoch. V špičke počas obdobia projektu bude na nevyhnutných moduloch – od middlewaru až po jednotlivé aplikácie – pracovať oveľa viac než 1.000 odborníkov z oboch spoločností. Obe spoločnosti už zahájili nábor nových talentov na trhu pre vzájomnú spoluprácu.

Dôraz je kladený na vývoj dátového softvéru na základe informácií z 360-stupňového environmentálneho prieskumu. Na tieto účely sa vytvára vysoko inovatívne vývojové prostredie na zber, analýzu a spracovanie dát, ktoré okrem iného využíva metódy umelej inteligencie. Výpočet je jednoduchý: Čím komplexnejší je základ informácií z reálnej cestnej premávky, tým robustnejšie a prirodzenejšie môžu byť čiastočne a vysoko automatizované jazdné funkcie. To sa týka napríklad ďalších vrstiev pre mapy s vysokým rozlíšením na lokalizáciu a priečne a pozdĺžne navádzanie vozidiel, na ktorých sa v rámci spolupráce taktiež pracuje. Platí to však aj pre každodenné situácie pri jazde a pre zvláštne prípady v cestnej premávke (tzv. Corner Cases), ktoré sa vyskytujú len zriedka, ale o to zložitejšie je pre systém ich riešenie.

Spracovanie informácií v reálnom čase

„Pre vývoj automatizovanej jazdy je najlepšou školou skutočná cestná premávka. S pomocou jedného z najväčších prepojených vozových parkov na svete získavame obrovskú databázu, ktorá nám umožňuje posunúť systémy automatizovanej jazdy na novú úroveň. Všetci naši zákazníci z toho budú môcť ťažiť,“ hovorí Dr. Mathias Pillin, prezident divízie Bosch Cross-Domain Computing Solutions.

„Spoločne môžeme testovať funkcie automatickej jazdy vo vozidlách a rýchlejšie ich implementovať. V tomto procese sa spoločne rozvíjame: Bosch a Cariad ako tím. Ide o jedinečnú spoluprácu v automobilovom priemysle,“ hovorí Dr. Ingo Stürmer, vedúci projektu spolupráce v spoločnosti Cariad.

To zahŕňa skutočnosť, že údaje získané z reálnej premávky plynú nepretržite a v reálnom čase do ďalšieho vývoja. V neposlednom rade sa s každým kilometrom prejdeným v reálnej premávke a s dátami, ktoré sa pritom zhromažďujú, vyhodnocujú a spracovávajú, rozširuje informačná základňa potrebná na realizáciu vyššej úrovne automatizovanej jazdy a na jej bezpečnú a spoľahlivú realizáciu na cestách. Partneri sa dohodli, že preskúmajú aj možné spoločné ciele a časové plány vývoja smerom k plne automatizovanej jazde (SAE Level 4).

Vzorec tohto vyváženého partnerstva je: jedna z najväčších svetových automobilových spoločností plus jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu rovná sa obrovský krok k rozvoju automatizovanej jazdy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!