Fiškálny rok 2021: Bosch zvýšil tržby a zisk

14 februára 2022, 13:49

Skupina Bosch vo fiškálnom roku 2021 výrazne zvýšila obrat a zisk. Celkový obrat sa podľa predbežných údajov zvýšil o 10 % na 78,8 miliardy eur. Po očistení o vplyv výmenných kurzov sa obrat technologickej a servisnej spoločnosti zvýšil o 11 percent. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o viac než polovicu a dosiahol 3,2 miliardy eur. Prevádzková marža EBIT sa preto očakáva okolo 4 percent v porovnaní s 2,8 percentami v predchádzajúcom roku.

„Naše podnikanie sa v roku 2021 vyvíjalo výrazne lepšie, než sa očakávalo,“ uviedol Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, pri príležitosti zverejnenia predbežných hospodárskych výsledkov.

„Podarilo sa nám prekonať naše prognózy – napriek mnohým výzvam, ako je nákladová záťaž spôsobená výpadkami v zásobovaní alebo nárastom cien surovín.“ Rozhodujúci vplyv na obchodný úspech mala tiež solidarita v dobe bez možnosti sociálneho kontaktu. „Rád by som poďakoval našim zamestnancom za ich nasadenie a našim zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom za ich dôveru,“ povedal Hartung a doplnil, že spoločne s globálnym tímom Bosch chce pokračovať vo vývoji technológii „Stvorených pre život“, ktoré sú odpoveďou na súčasné výzvy. „Bosch je technologickým priekopníkom v mnohých oblastiach – a malo by to tak zostať aj v budúcnosti.“

Na tento účel spoločnosť naďalej investuje veľké sumy do dôležitých oblastí budúceho rastu vrátane celkovej sumy vo výške zhruba jednej miliardy eur do mikroelektroniky a elektromobility iba v tomto roku. Súčasne sa Bosch stále viac zameriava na partnerstvo, ako je nedávno oznámená spolupráca s Volkswagenom v oblasti automatizovanej jazdy.

Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch tiež očakáva, že úsilie mnohých krajín o prechod ku klimaticky neutrálnej ekonomike významné podporí rast v budúcnosti: „Ochrana klímy je hnacou silou nášho podnikania – od mobility cez priemyselnú automatizáciu až po techniku budov a domáce spotrebiče,“ zdôraznil Hartung. „A vďaka konektivite a umelej inteligencii sa bude energetická účinnosť aj naďalej zlepšovať.“ V tomto duchu dokázal Bosch v roku 2021 zvýšiť predaj prepojeného elektrického náradia, domácich spotrebičov a vykurovacích systémov o 50 percent – zo 4 miliónov kusov v roku 2020 na viac ako 6 miliónov.

Bosch presadzuje ochranu klímy – rast prostredníctvom elektrifikácie

Spoločnosť Bosch sa zaviazala k cieľom EÚ stanovených v Zelenej dohode (Green Deal) a vo svojich obchodných oblastiach už požiadavky na ochranu klímy vo veľkej miere uplatňuje: Bosch je so svojimi 400 pobočkami po celom svete od jari 2020 klimaticky neutrálny a pracuje na znížení emisií CO2 v celom dodávateľskom reťazci o 15 % do roku 2030 – od nákupu až po používanie produktu. Podľa predsedu predstavenstva je stále väčšia časť biznisu spojená s elektrifikáciou.

„Vďaka elektromobilite generujeme miliardové tržby, rastieme tiež dvojciferným tempom s tepelnými čerpadlami pre domácnosti – a elektrické pohony si nachádzajú cestu do priemyselnej techniky,“ povedal Hartung, ktorý spoločnosť vidí v silnej pozícii. „Bosch pretvára ochranu klímy na rast.“

Spoločnosť je príkladom toho, ako môže transformácia na klimaticky neutrálnu ekonomiku uspieť ekologicky aj ekonomicky.

Udržateľná mobilita – rast automobilovej a priemyselnej techniky

Spoločnosť Bosch využíva ďalší rastový potenciál v oblasti elektromobility: Od konca roku 2021 spoločnosť vyrába čipy z karbidu kremíka (SiC), ktoré môžu predĺžiť dojazd elektromobilov až o šesť percent. Podľa výskumníkov trhu zo spoločnosti Yole sa očakáva, že iba v nasledujúcich troch rokoch porastie celý trh so SiC v priemere o 30 % ročne na viac než 2,5 miliardy amerických dolárov. Spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy Dr. Robert Habeck nedávno navštívil nemecký závod v Bambergu, aby sa dozvedel viac o priemyselnej výrobe stacionárneho palivového článku (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC). Svojou technológiou SOFC prispieva Bosch k prechodu na novú energetiku a otvára si ďalšie obchodné možnosti. Spoločnosť Bosch investuje do roku 2024 viac než 400 miliónov eur do technológie SOFC a v rovnakom období ďalších 600 miliónov eur do mobilných palivových článkov.

Spoločnosť tiež vstúpila do oblasti výrobných technológii na výrobu batérií. Business s potenciálom: Podľa spoločnosti rastie celosvetový trh s batériami až o 25 % ročne. Spoločne s koncernom Volkswagen sa zaoberá industrializáciou výrobných procesov batériových článkov.

Mobilita, v ktorej dominuje softvér – dvojciferný rast na miliardovom trhu

Spoločnosť Bosch chce tiež dosiahnuť rast a rozšíriť svoju pozíciu v oblasti vývoja softvéru pre vozidlá. V súčasnej dobe dodáva divízia Mobility Solutions už viac než 200 miliónov riadiacich jednotiek s vlastným softvérom pre vozidlá po celom svete. Očakáva sa, že trh so softvérom pre automobilový priemysel dosiahne do roku 2030 objem približne 200 miliárd eur.

Bosch bude na tomto trhu rásť dvojciferným tempom,“ povedal Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva a nový predseda divízie Mobility Solutions spoločnosti Bosch. „V neposlednom rade tak budeme ťažiť z premeny automobilu na internetové centrum.“

Podľa Heyna k tomu Bosch už nastavil strategický kurz. V polovici roka 2022 Bosch zlúči portfólio softvéru pre vozidlá nezávislého od aplikácií do svojej dcérskej spoločnosti ETAS. Ich cieľom bude ponúkať softvér pre vozidlá, middleware, cloudové služby a vývojové nástroje, ktoré je možné použiť naprieč všetkými oblasťami. Navyše v novej obchodnej jednotke Cross-Domain Computing Solutions sa vytvára špecifický softvér pre vozidlá so špeciálnym hardvérom, napríklad pre asistenciu vodiča a automatizovanú jazdu. V tejto oblasti sa Bosch na konci januára 2022 dohodol na komplexnej spolupráci so softvérovou dcérskou spoločnosťou koncernu Volkswagen, firmou Cariad.

Obchodný vývoj v roku 2021 – všetky divízie zvýšili obrat

Skupina Bosch nielenže zvýšila svoj celkový obrat v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale tiež prekročila predkrízovú úroveň roku 2019.

„Široké portfólio činností spoločnosti v rôznych odvetviach a regiónoch sa opäť vyplatilo,“ povedal Dr. Markus Forschner, výkonný a finančný riaditeľ spoločnosti Bosch. „Všetky divízie zvýšili svoj obrat napriek globálnym problémom s dodávkami.“

Najväčšej a najziskovejšej obchodnej oblasti Mobility Solutions výrazne rástol, aj keď okolité vplyvy vo štvrtom štvrťroku podnikanie brzdili. Obrat sa zvýšil o 7,5 % na 45,4 miliardy eur, a to napriek nedostatku čipov, ktorý mal obzvlášť silný dopad na automobilový priemysel. Po očistení o kurzové vplyvy ide o nárast o 7,9 %. Obchodná oblasť Priemyselná technika ťažila predovšetkým z oživenia v strojárenstve a dosiahla obrat vo výške 6,1 miliardy eur. Nárast tvoril 20 % v nominálnom vyjadrení aj po očistení o kurzové vplyvy. Obrat sa tak vrátil na predkrízovú úroveň, uviedol šéf financií. V obchodnej oblasti Spotrebný tovar bol opäť silný dopyt po výrobkoch pre dom a záhradu. Obrat dosiahol 21 miliárd eur, čo je výrazne nad úrovňou pred krízou. Nárast o 13 % tvorí po očistení o kurzové vplyvy 15 %. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov sa obrat zvýšil o 11 percent na 5,9 miliardy eur, pričom po očistení o kurzové vplyvy ide o rast o 12 percent.

Výhľad na rok 2022 – neistota brzdí svetovú ekonomiku

Bosch sa pripravuje na globálny ekonomický rast o 4 až 4,5 percenta v roku 2022 v porovnaní s približne 5,5 percentami v roku 2021. Napriek pôsobivému pokroku v očkovaní v mnohých krajinách spoločnosť očakáva, že Covid-19 bude mať aj v roku 2022 veľký dopad na sociálny a ekonomický život. Tiež pretrvávajúce problémy s dodávkami a rastúce ceny surovín, medziproduktov a dopravy budú mať silný dopad na svetovú ekonomiku a ovplyvní podnikanie mnohých odvetví, najmä automobilového priemyslu. Výrazný nárast inflácie v mnohých odvetviach a regiónoch tiež negatívne ovplyvňuje výhľad. Za predpokladu, že nedôjde k ďalším narušeniam obchodného prostredia, očakáva skupina Bosch v roku 2022 rast obratu a prevádzkovej marže EBIT minimálne na úrovni predchádzajúceho roku.

Napriek náročným rámcovým podmienkam Forschner verí: „Spoločnosť Bosch má silný finančný základ pre investície do dôležitých strategických oblastí a pre pokračovanie v nastúpenom kurze.“

Cieľom zostáva rásť rýchlejšie než trh v odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre Bosch dôležité.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!