Automatická převodovka v automobilovém průmyslu: Sady těsnění Elring pro údržbu a opravu automatických převodovek

22 júna 2022, 10:04

Elring od určité doby nabízí těsnění a také sady těsnění pro široké spektrum automatických převodovek. Tato technologie se uplatňuje stále více – v závislosti na zemi a regionu popř. značce a modelu vozidla je velká část nově registrovaných vozidel vybavena automatickou převodovkou. Slibuje pohodlnější cestování a snadnější obsluhu vozu.

Nevýhody, které se u automatických variant převodovek dříve často vyskytovaly, jako např. nízká účinnost nebo vyšší spotřeba paliva, patří díky nejmodernějším technologiím a elektronice, která se zde používá, dávné minulosti.

Je dobré, když dílna v případě opravy nebo údržby ví, kde lze kupovat potřebné značkové náhradní díly – těsnění jsou zde od odborníků na těsnění z Dettingenu, od společnosti ELRING!

Proč je tak důležité dbát zde na vysokou úroveň kvality? Dále toto vysvětlíme podrobněji!

Podívejme se nyní na klasickou automatickou převodovku s měničem momentu. Jiné technologie, jako například řadicí ústrojí, vyžadují další pokračovací sledování. Nejde zde o porovnávání a vysvětlování jednotlivých technologií a inženýrských výkonů. Spíše by měl konečný spotřebitel získat pochopení pro systém a také pro nezbytnou údržbu.

Měnič momentu I obecná funkce

Při prvním pohledu na měnič momentu upoutá to, že zvenčí není moc vidět, neboť funkčně důležité součásti jako je kolo čerpadla, turbínové kolo a stator jsou zabudovány v olejotěsném tělese.

Funkce měniče je založena na principu hydrodynamického přenosu síly. Zde je zachycena kapalina, v našem případě olej pro automatickou převodovku (Automatic Transmission Fluid – ATF), z lopatek kola čerpadla a je zrychlena. Na této takzvané „primární straně“ přemění kolo čerpadla poháněné přímo motorem mechanickou energii na energii proudění.

Naproti je „sekundární strana“. Zde je turbínové kolo spojeno přímo s hnací hřídelí převodovky. Při tomto dimenzování hovoříme o čistě hydrodynamických převodovkách. Na sekundární straně je tak energie proudění znovu zachycena a okamžitě přeměněna na mechanickou energii, která je pak připravena na výstupu měniče.

Nakonec zůstává úvaha o statoru. Tento je pevně spojen s tělesem, nemůže docházet k otáčivému pohybu statoru. ATF nachází opěru na přibližně pravoúhle zakřivených lopatkách statoru. Dochází k silnému opoždění, které vede ke zvětšení točivého momentu na lopatkách turbínového kola.

Nyní je vlastní efekt jasně patrný! Točivý moment na hnací hřídeli (turbínové kolo) je větší než točivý moment motoru vedený do měniče momentu. Dále je momentem poháněn stator, který musí být podepřen. Je to nezbytné, protože v opačném případě by nemohlo docházet k přeměně točivého momentu. Se zvyšujícími se otáčkami dochází v tomto systému také ke zvýšení výkonu.

Vlastní přeměna točivého momentu závisí na rozdílu mezi otáčkami čerpadla a turbínového kola. Přitom platí, že s rostoucím rozdílem roste i zvyšování točivého momentu. Sníží-li se delta otáček, klesá stupeň účinnosti a zvýšení točivého momentu měniče. Zde podle dnešního stupně vývoje existuje více technologií, které tomuto účinku zabraňují. Nebudeme je však vysvětlovat podrobněji.

Oleje pro automatické převodovky I ATF I mazání

Olej do převodovky ATF tak v automatické převodovce neplní jen účel pouhého mazání, aby se snížilo tření mezi mechanickými částmi a snížilo se jejich opotřebení. Je spíše médiem přenosu síly, a tím je podstatný pro zajištění bezpečné a spolehlivé funkce automatické převodovky.

Oleje, které jsou příliš staré nebo znečištěné, mají často podstatné škody u viskozity. To má zase za následek zvýšení tření a z toho vyplývající opotřebení. Hrozí chybné funkce nebo dokonce nákladné poškození převodovky.

Údržba I výměna oleje I výměna filtru

Výměna převodového oleje jako součást intervalů údržby se dnes, až na několik výjimek, provádí už jen u automatické převodovky.

Výrobci vozidel zpravidla uvádí intervaly výměny převodového oleje, ty jsou často spojeny s rozsahem klasické pravidelné prohlídky. Převodové oleje pro automatické převodovky ATF jsou často uzpůsobeny dlouhým intervalům údržby. Průměrně výrobci doporučují intervaly výměny po 100.000 km. Někteří výrobci toto výrazně přesahují, dílny často doporučují kratší intervaly. Zde platí jen pohled do servisní knihy.

Mimo plán údržby však existují symptomy, u nichž se výměna převodového oleje doporučuje nebo je dokonce nevyhnutelná.

Návštěva dílny se doporučuje například tehdy, když během jízdy dojde k nezvyklým prodlevám při řazení jiných převodových stupňů. Věnujte pozornost i případným neobvyklým zvukům při řazení nebo dokonce ztrátám oleje, které poznáte podle skvrn na silnici.

Nakonec i jízdní vlastnosti mohou být kritériem pro nezbytnou dřívější výměnu oleje. Velmi sportovní způsob jízdy nebo častější provoz s přívěsem může značně zkrátit životnost maziva.

Při vlastní výměně převodového oleje se nejdříve vypustí starý olej. Za tím účelem musí být za daných okolností ve většině případů nejdříve demontováno krytí podvozku. U automatických převodovek je téměř vždy nutné demontovat vanu převodového oleje. Olej je za účelem odborné likvidace kompletně zachycen. Dílna často doporučuje propláchnutí převodovky. To má smysl, protože přitom nejsou odstraněny jen zbytky na součástech, ale jsou vypláchnuty také zbytky spotřebovaného oleje, které nemohou z technických důvodů zcela vytéci. Uvedený otěr obsahuje kovové částice a velmi jemné povrchové částice kluzných lamel zabudovaných v převodovce. V důsledku těchto částic otěru roste riziko, že se řídicí písty vzpříčí nebo budou mít těžký chod. To pak má zas za následek, že citlivé řízení nebo dokonce celá převodovka mohou utrpět citlivé škody.

Náklady za výměnu převodového oleje automatické převodovky jsou nesrovnatelně vyšší než klasická výměna motorového oleje. Proto se důrazně doporučuje nechat tyto práce provést specializovanou dílnou s odpovídajícím know-how a nářadím.

Filtr pro automatickou převodovku

Důležité v souvislosti s výměnou oleje se důrazně doporučuje vyměnit také filtr převodového oleje!

Víme a rozumíme následujícímu: Pro funkční zobrazení aktuálních výkonových parametrů a současné splnění vysokých nároků řidičů co se týče pohodlného řazení musí být u moderní automatické převodovky v pořádku kvalita oleje a zároveň musí být zajištěna optimální údržba.

Sem patří vedle vysoce výkonných maziv i spolehlivé filtrační články, které až do nutného intervalu údržby olej čistí od výše popsaných částic otěru, a tak zajistí co nejdelší životnost maziva. Zde musí být zajištěno, aby zvolené filtrační články splňovaly přísné požadavky automobilového průmyslu popř. výrobce převodovky a ve všech specifikacích odpovídaly přísným zadáním např. ohledně kvality materiálu nebo stupně jemnosti.

Pouze filtrační články individuálně přizpůsobené příslušnému konceptu převodovky a technickým specifikacím mohou bezpečně splňovat výše uvedená kritéria a případně je přesahovat. Z toho vyplývá použití různých filtračních materiálů, jako např. papíru a rouna, částečně obohacených o směsová vlákna, a také zabudování do nejrůznějších tvarů těles, konstruovaných zpravidla jako ploché filtry.

Celkové náklady, které musí být na výměnu převodového oleje v automatické převodovce plánovány, se skládají z nákladů za olej, sadu těsnění a filtr, a také mzdu za práci. V závislosti na příslušném vozidle a typu převodovky existuje mnoho variant. Navíc jsou zde podstatné rozdíly mezi zeměmi a regiony. Proto je téměř nemožné náklady za tento rozsah prací přesně vyčíslit. Zde pomůže jen poptávka u dílny, které důvěřujete.

Shrnutí

Olej do automatické převodovky je více než mazivo – je to médium pro přenos síly a je zodpovědný za spolehlivou funkci převodovky a tím celého vozidla!

Podléhá intervalům údržby, které by měly být striktně dodržovány.

Pro údržbu, což by mělo být ještě jednou výslovně zmíněno, se doporučují kvalitní náhradní díly, aby byly splněny přísné požadavky výrobců.

Společnost Elring-Das Original proto doporučuje používání speciálních vysoce výkonných olejů a také použití sad těsnění pro automatické převodovky spolu s kvalitními olejový filtry Elring pro automatické převodovky!

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Elring.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!