Bude počet autoservisů v Evropě narůstat nebo klesat? Výsledky mezinárodního průzkumu.

15 júna 2023, 21:46

Prostředí nezávislých autoservisů se neustále mění. Nové provozovny vznikají a jiné zanikají. Průzkum mezi zástupci servisů z Evropy ukazuje, jak si představují vývoj na nezávislém autoopravárenském trhu v příštích několika letech. Dotazovaní se vyjádřili k tomu, jak se v poslední době změnil počet jejich zákazníků a jak se podle nich bude měnit počet servisů v budoucnu.

Změna počtu zákazníků autoservisů ve střední a východní Evropě

Odpovědi z různých evropských zemí se často liší, i když pozorný čtenář v nich najde určité paralely. Přesto se zdá, že autoopravárenský trh je pro každou zemi specifický. Těžko se hledají dokonce i regionální podobnosti, protože zatímco na Slovensku zaznamenala nárůst počtu zákazníků necelá pětina autodílen, v sousedních Čechách uvedla nárůst počtu zákazníků více než třetina servisů.

Nejvíce optimismu přichází z maďarského a bulharského trhu. V těchto zemích více než polovina autoservisů zaznamenala nárůst počtu zákazníků. Je však třeba poznamenat, že velký počet servisů v těchto dvou zemích se v posledním roce rozhodl zvýšit své ceny o více než 10 %. A například Česká republika se může pochlubit nejmenším podílem autoservisů, kterým ubyli zákazníci. Pouze každá desátá autodílna zaznamenala pokles počtu zákazníků.

Prognózy počtu autoservisů v Evropě

Zajímavý je také graf, který ukazuje očekávané změny v počtu servisů v příštích dvou letech. V této kategorii mají nejpesimističtější vize polské provozovny. Téměř dvě třetiny zástupců autoservisů se domnívají, že počet opraven automobilů klesne. Následují Slováci, kde dva z pěti zástupců předpovídají pokles počtu autoservisů. Na opačné straně barikády stojí Litevci, mezi nimiž je podíl pesimistů jen o něco málo vyšší než 1/5.

Změna počtu zákazníků autoservisů

Martin Kolář MotoFocus„Uváděnému nárůstu počtu zákazníků ve většině zemí nebrání ani negativní předpovědi poklesu počtu autoservisů. Důvodem předpovídaného poklesu jsou potíže, s nimiž se autoservisy v současné době potýkají. Není to však nedostatek zákazníků nebo vysoké provozní náklady, které mohou vést k uzavření provozoven. Je to rychle rostoucí technická vyspělost automobilů a nedostatečný přístup k technickým údajům potřebným k jejich servisu a opravám. A to se promítá do naléhavé potřeby školení a obrovských investic do pokročilých nástrojů pro servis těchto moderních automobilů. Vzhledem ke specifičnosti nezávislého trhu, tj. oprava téměř všech značek automobilů pod jednou střechou (při takto diverzifikovaném vozovém parku), to malým firmám způsobuje velký problém udržet se na trhu,” vysvětluje Martin Kolář, expert MotoFocusu.

Je nálada zástupců autoservisů v západní Evropě podobná té ve střední a východní Evropě?

Převážná většina zástupců servisů ve střední a východní Evropě očekává, že počet provozoven zůstane stejný nebo se sníží. Ještě pesimističtější nálada panuje v západní Evropě, kterou v našem průzkumu reprezentují Itálie a Velká Británie. Zástupci tamních autoservisů sice v současné době také hlásí nárůst počtu zákazníků, ale nepochybují o tom, že příští roky mohou být pro velkou část z nich kritické. V západních zemích, kde je průměrné stáří vozového parku nižší než ve střední a východní Evropě, mohou mít autoservisy již nyní problémy s přístupem k datům o opravách nebo s potřebou významných investic do vybavení a školení (např. pro servis elektrických nebo hybridních vozidel).

nálada zástupců autoservisů v západní Evropě

„Ve většině zemí očekávají zástupci automobilového průmyslu rostoucí příliv zákazníků. To platí zejména pro nezávislé autoservisy, protože náklady na opravy v autorizovaných servisech jsou výrazně vyšší. Zákazníci v celé Evropě jsou navíc v důsledku inflace stále citlivější na náklady za servis a opravy vozidel. Za zmínku stojí také fakt, že prodlužování životnosti vozů významně přispívá k nárůstu počtu návštěv servisů,” uzavírá Martin Kolář.

Potřeba čelit novým výzvám na trhu může vést k výrazné specializaci a profesionalizaci nezávislých autoservisů (např. servis pouze vybraných značek vozidel) a jejich konsolidaci do servisních sítí. Větší organizace mají výhodnější pozici při získávání přístupu k datům nebo školení v oblasti zacházení s moderními vozidly. Současně bude nezávislý autoopravárenský trh pod tlakem, aby si udržel cenovou atraktivitu, která je důležitou výhodou oproti autorizovaným servisům výrobců automobilů.

Metodika výzkumu

Výzkum, z něhož tento článek vychází, provedl MotoFocus.eu formou online šetření mezi zástupci autoservisů působících v evropských zemích (CAWI). Průzkumu se zúčastnilo celkem 1134 osob zastupujících nezávislé autoservisy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!