VALEO: Udržitelný přístup k udržitelnějšímu aftermarketu

14 júla 2023, 10:39

„I Care 4 The Planet“ je nová udržitelná strategie společnosti Valeo, jejímž cílem je učinit trh s náhradními díly pro automobilový průmysl co nejšetrnějším k životnímu prostředí a také cenově dostupným.

Valeo I Care 4 The Planet

I Care 4 The Planet

Tváří v tvář výzvám spojeným se změnou klimatu a sníženou kupní silou motoristů se společnost Valeo více než kdy jindy snaží podporovat profesionály na aftermarketu v jejich snaze zajistit, aby požadovaná transformace mobility byla šetrná k životnímu prostředí a byla cenově dostupná.

S ohledem na tuto skutečnost zavedla společnost Valeo Service mnohostranný přístup s názvem I Care 4 the Planet.

Tyto iniciativy se týkají tří oblastí činnosti: nabídky produktů (včetně většího počtu a rozmanitosti repasovaných autodílů), ekologičtějších obalů a logistiky vypracované za účelem zkrácení dodacích vzdáleností.

Remanufacturing je významným krokem vpřed

Důležitým faktorem pro snížení dopadu trhu s náhradními díly na životní prostředí je vytvoření udržitelnějšího sortimentu výrobků. Repasované díly využívají v průměru 80 % materiálu původního výrobku a podle analýzy životního cyklu snižují uhlíkovou stopu v průměru o 50-80 % ve srovnání s novým výrobkem.

V souladu s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 společnost Valeo Service zintenzivnila své úsilí v odvětví Reman (repase dílů). Od listopadu 2022 má společnost Valeo Service ve svém evropském portfoliu 8186 repasovaných výrobků a v roce 2023 uvede dalších více než 500 položek do stávajících produktových řad. Kromě toho budou uvedeny na trh nové a techničtější typy produktů, včetně elektronických kompresorů, elektronických pohonů a hydrodynamických měničů točivého momentu, které budou fungovat vedle tradičních produktových kategorií, jako jsou spojky, kompresory, startéry a alternátory.

Šíření informací

Pouhé uvedení nových položek na trh samozřejmě nestačí. V roce 2022 využila společnost Valeo Service ve spolupráci s partnery online školení k úspěšnému proškolení více než 100 000 odborníků z automobilové branže. Tato školení se týkala čisté elektrifikace, produktů souvisejících s elektrickými vozidly a Reman.

Kromě toho společnost Valeo Service pomocí digitálního nástroje „Truck Clutch Kit Finder“ usnadnila identifikaci repasované alternativy ke každé spojkové sadě určené pro nákladní vozidla. Společnost Frost & Sullivan jí za to udělila titul European New Product Innovation.

Packaged 4 the Future (Balení pro budoucnost)

Další oblastí, na kterou se I Care 4 The Planet zaměřuje, je eliminace plastů a snížení množství barev na obalech. Tyto snahy jdou ruku v ruce se zvyšováním používání recyklovaných materiálů, používáním biologicky rozložitelných materiálů a samozřejmě snižováním množství používaných obalů.

Logistika

Poslední oblastí programu I Care 4 The Planet je logistika. Logistika samozřejmě hraje důležitou roli při zajišťování toho, aby se zboží a služby dostaly k zákazníkům včas a hospodárně. Moderní logistický systém však musí brát v úvahu také životní prostředí.

Za prvé, společnost Valeo Service přikládá velký význam tomu, aby výroba probíhala co nejblíže trhům, na které jsou výrobky distribuovány. Kromě toho společnost Valeo Service počítá se snížením své uhlíkové stopy díky rozvoji přímých dodávek zákazníkům. Tento přístup je doplněn podporou sdružení Reforest Action: společnost Valeo Service vysazuje za každou tunu na přímo dodaného zboží jeden strom, čímž pomáhá vytvářet příznivý logistický distribuční tok.

Společnost Valeo Service rovněž plánuje optimalizovat míru naplnění přepravních kapacit konsolidací zásilek a zlepšením ukládání výrobků na sebe. To vše výrazně sníží množství tun emisí CO2.

Všude tam, kde je zobrazeno logo I Care 4 The Planet, si mohou být profesionálové z aftermarketu jisti, že pracují s výrobky, u nichž je životní prostředí na prvním místě.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!