Čistý vzduch, čistá barva

14 mája 2015, 12:54

Stlačený vzduch je jednou z nejdůležitějších věcí, která ovlivňuje výslednou práci lakýrníka. Přečtěte si o technickém řešení, se kterým na trh přišla společnost SCHNEIDER BOHEMIA spol. s r.o.

V dnešní uspěchané době, kdy je kladen velký důraz nejen na rychlost, ale také na kvalitu, je pro firmy zabývající se lakováním jakékoliv podcenění kvality stlačeného vzduchu předzvěstí potíží s dosažením vynikajícího finálního výsledku. A právě v tuto chvíli je tu SCHNEIDER BOHEMIA se svým technickým řešením, a je připravena za spolupráce s Interaktivní pomoci zákazníkům zabývajícími se lakováním vyřešit jejich problém s kvalitou stlačeného vzduchu. SCHNEIDER BOHEMIA je jedním z velkých hráčů na trhu, zabývá se výrobou stlačeného vzduchu a jeho následnou úpravou tak, aby zákazník, který si zvolil dané řešení, mohl používat pro svou práci stlačený vzduch nejen v dostatečném množství, ale hlavně o požadované kvality. To zákazníkovi umožní eliminovat výrobní vady způsobené nekvalitním stlačeným vzduchem.

Řešení SCHNEIDER BOHEMIA
Proto společnost vyvinula sdruženou jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu. Jedná se o jednoduché, rychlé a efektivní řešení, které nese pracovní název „UŠETRÍTE TRIKRÁT“

  • Odstraněním mechanických nečistot,vlhkosti a olejových aerosolu ze stlačeného vzduchu zvýšíte životnost Vašeho pneumatického nářadí a snížíte vady na výsledcích Vaší práce. Navíc nyní ušetříte i napořizovacích nákladech jednotky.Sdružená jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu obsahuje kompaktní stojan, který je osazen:
  • Před filtrem DVP k odloučení kondenzátu a pevných nečistot s částicemi do 15 μm s filtračním článkem VP s automatickým odváděčem kondenzátu.
  • Kondenzační sušickou Schneider DK ECO o zvoleném výkonu, která efektivně odstraní vzdušnou vlhkost ze stlačeného vzduchu systémem prudkého zchlazení stlačeného vzduchu v nerezovém výměníku.
  • Mikro filtrem DFP k odloučení jemných olejových a vodních aerosolu a pevných nečistot s částicemi do 0,01 μm s filtračním článkem FP s automatickým odváděčem kondenzátu s plovákovým ventilem.
  • Filtry jsou se sušickou propojeny tlakovými hadicemi, pro zapojení do rozvodu stlačeného vzduchu jsou osazeny spojovacím šroubením.

Ve spolupráci s Interaction se zaměřila na autolakovny s problémy, kde nabídla toto své řešení. Jako příklad muže být uveden zákazník provozující autolakovnu, který mel za měsíc cca 3 – 4 vadné laky způsobené nekvalitním stlačeným vzduchem. Jedna oprava byla vyčíslena na částku 6.000 Kč, měsíčné to tedy ciní 18 – 24.000 Kč. Zákazníkovi byla nabídnuta sdružená jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu s výkonem 600 l/min v ceně 38.739 Kč. Porovnáním nákladu na odstranění vadného laku s cenou za pořízení sdružené jednotky je návratnost této investice do 2 měsíců.

Řešení v případě zastaralých rozvodu
V případě zákazníku se zastaralým rozvodem stlačeného vzduchu, který je pro jeho znečištění (mechanické nečistoty a olej usazený na stěnách trubek) nevhodný pro dopravu stlačeného vzduchu určeného pro lakování, ale pro jinou činnost je stále vyhovující, je možné toto technické řešení použít až před stříkací kabinou, kdy se vymění jen několik málo metru rozvodu. Díky takto navrženému řešení není nutné investovat nemalé peníze do rekonstrukce kompresorové stanice a rozvodu stlačeného vzduchu.

Technická podpora 
Interaction je připraven vyřešit Váš problém skvalitou stlačeného vzduchu. Ve spolupráci sodbornými technickými specialisty SCHNEIDERBOHEMIA, se kterými k Vám na požádánípřijede, provede prohlídku stávajícíhostavu výroby, rozvodu a využití stlačenéhovzduchu. Na základě vyhodnocení získanýchinformací Vám vypracuje návrh řešeníVaší situace.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!