Špecialisti na presnú mechaniku – rozhovor s Annou Ścieszko-Osińskou, generálnou riaditeľkou spoločnosti WUZETEM S.A.

15 septembra 2023, 9:32

Varšavské strojárne WUZETEM vyrábajú presné oceľové komponenty pre mnohé priemyselné odvetvia vrátane automobilového priemyslu už viac ako 70 rokov. Zdá sa, že posledné roky boli pre spoločnosť obdobím intenzívneho rastu, ako aj expanzie mimo poľského trhu. O tom, či je to skutočne tak, sme sa rozprávali s generálnou riaditeľkou spoločnosti Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM“ w Warszawie S.A. Annou Ścieszko-Osińskou.

Obchodný profil spoločnosti WUZETEM je ťažké definovať jednou vetou. Prezentujete sa ako globálny dodávateľ presných oceľových komponentov. Čo sa skrýva za týmto sloganom?

Anna Ścieszko-Osińska: Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu trysiek, vstrekovačov a lisovacích prvkov používaných v rôznych typoch vozidiel, strojov a zariadení. Výroba takýchto výrobkov náročných na prispôsobenie a kvalitu si vyžaduje najmodernejšie stroje, ako aj vlastné výskumné a vývojové centrum a tím inžinierov. Naše viac ako 70-ročné skúsenosti v širokej škále priemyselných odvetví – okrem automobilového priemyslu pôsobíme aj v zbrojárskom, poľnohospodárskom a ťažkom priemysle – nám umožnili vytvoriť komplexnú ponuku. Na druhej strane titul globálneho dodávateľa vyplýva priamo z našich medzinárodných aktivít, t. j. zo skutočnosti, že naše výrobky sú dostupné v 33 krajinách.

Dlhoročné pôsobenie na trhu skutočne sugeruje, že máte obrovské skúsenosti, ktoré ste spomenuli. Na druhej strane však často „staré“ spoločnosti trpia tendenciou upadnúť do rutiny a neochotou neustále sa rozvíjať. Aké je to vo Vašom prípade?

To nám rozhodne nehrozí (smiech). Napriek 70 rokom na našich pleciach stále rastieme, o čom svedčí aj skutočnosť, že sme v rokoch 2020-21 uskutočnili významné investície do našich strojov a organizácie výroby. V tom čase sme zaviedli zmeny prakticky na všetkých úrovniach – od plánovania výroby cez samotnú výrobu až po obchod. Do spoločnosti sme prijali nových ľudí s bohatými skúsenosťami z medzinárodných výrobných a obchodných spoločností. Výsledkom bolo takmer zdvojnásobenie výroby, čo sa prejavilo vo viac ako zdvojnásobení obratu. V súčasnosti sa 100 % výroby uskutočňuje v našom vlastnom závode. Dnes zamestnávame celkom 258 ľudí a ešte sme nepovedali posledné slovo o rozvoji našej spoločnosti.

Poďme sa porozprávať o odvetví vášho podnikania, ktoré čitateľov nášho portálu zaujíma najviac, a to o motorizme. Čo poskytujete tomuto odvetviu?

Spoločnosť WUZETEM je ceneným partnerom v oblasti opráv a obnovy vstrekovacích systémov. Špecializuje sa na výrobu špičkových trysiek, vstrekovačov a lisovacích komponentov. Komponenty vstrekovačov, ktoré vyrábame, majú dlhodobú povesť odolnosti a spoľahlivosti. Vlajkovým produktom spoločnosti WUZETEM sú špičky pre dieselové vstrekovacie systémy alebo trysky. K ponuke máme konvenčné vstrekovacie systémy s prevádzkovým tlakom do 230 barov aj najmodernejšie systémy spĺňajúce emisné normy Euro6 s tlakom do 3.500 barov.

Súčasným trendom v európskom motorizme je minimalizovať uhlíkovú stopu. Jedným z prvkov tejto stratégie je zvýšenie úlohy repasovania dielov. Vaša spoločnosť pôsobí na tomto trhu už dlhší čas.

Áno, WUZETEM je spoločnosť, ktorá odhodlane smeruje do budúcnosti a chce ju budovať v súlade s hodnotami udržateľnosti, ktoré sú základom pre spoločnosť pri zlepšovaní jej technológií a procesov. Podporujeme odvetvie repasovania, ktoré má pozitívny vplyv na širšie hospodárstvo, napríklad na ochranu životného prostredia a úsporu surovín, pričom tento proces spotrebuje len 55 % energie v porovnaní s výrobou nového zariadenia.

Ďalšou výhodou je bezpečnosť, pretože repasované výrobky spĺňajú všetky technické požiadavky a poskytujú záruku kvality porovnateľnú s originálnymi dielmi. Spoločnosť v oblasti náhradných dielov, ako je WUZETEM, poskytuje koncovému používateľovi optimálnu možnosť výberu a ponúka najlepšiu kvalitu za rozumnú cenu v porovnaní s originálnym výrobkom.

Váš úspech na trhu do značnej miery závisí od úrovne znalostí zákazníkov vašich výrobkov, t. j. dielní, ktoré opravujú alebo repasujú vstrekovače. Snažíte sa nejakým spôsobom podporovať spoločnosti, s ktorými spolupracujete?

Samozrejme, snažíme sa vytvárať životaschopné možnosti rozvoja pre koncového používateľa tým, že mu ponúkame prístup k technickým informáciám v rámci repasovania náhradných dielov. Spoločnosť je autorom jedinečných technických príručiek o výmene trysiek pre všetky komerčne dostupné vstrekovače vo všetkých kľúčových jazykoch.

Už roky sa usilujeme o to, aby bola repasovaná výroba dielov čo najskôr uznaná ako preferovaná forma recyklácie v oficiálnych právnych dokumentoch. Úzko zapadá do našej rozvojovej stratégie a vízie, ktorú skrátene nazývame Stratégia 3RE.

Čo sa skrýva za týmto nepriestrelným pojmom?

Kľúčové črty nášho podnikania, t. j.

  • REdefinícia smeru rozvoja podnikania – otvorenie sa novým technológiám, produktom a službám, neustále rozširovanie našej ponuky;
  • REgenerácia, zakotvená v DNA spoločnosti WUZETEM, prostredníctvom predĺženia životného cyklu vozidiel a iných zariadení a;
  • REdukcia vplyvu na životné prostredie.

Spomenuli ste prítomnosť spoločnosti v 33 krajinách. Ktoré vývozné trhy sú v súčasnosti pre spoločnosť WUZETEM najdôležitejšie?

Kľúčovým zahraničným trhom sú pre nás USA, kde sme začali pôsobiť už v 80. rokoch 20. storočia. Ide o náročný trh, na ktorom veľké továrne na repasovanie očakávajú kvalitné a spoľahlivé komponenty. V súčasnosti je 43 % našej produkcie určené pre zákazníkov v USA a spoločnosť každoročne zvyšuje svoj podiel na tomto trhu.

Naše výrobky sú však dobre známe aj na trhoch Európskej únie, kde tvoria 8 % predaja, a aj tu zaznamenávame každoročný rast.

Nezriedka hovoríte o kvalite vašich výrobkov a ako vieme, za kvalitu sa platí. Ako sú teda vaše produkty umiestnené na trhu? Stále sa tu pýtam na automobilový sektor.

Kvalita výrobkov WUZETEM je porovnateľná s originálnymi dielmi pre dieselové vstrekovacie systémy značiek ako Bosch, Denso, Delphi alebo Siemens. Repasované autodiely majú takmer identickú kvalitu ako nové komponenty, ale sú výrazne lacnejšie odhadujeme, že až o cca. 50%.

Medzi najčastejšie repasované diely patria vstrekovacie systémy, ktoré patria medzi drahšie komponenty moderných dieselových motorov. Ich správny proces obnovy je ovplyvnený mnohými faktormi. Úspech repasovania vstrekovacieho systému závisí od toho, či ho vykoná skúsený servis s použitím náhradných dielov najvyššej kvality. To zaručuje jeho trvalú bezproblémovú prevádzku. Komponenty vstrekovačov, ktoré vyrábame, ako sú napríklad trysky alebo podávacie prvky, majú dlhodobo dobrú povesť vďaka svojej odolnosti a spoľahlivosti.

Je cieľom nedávnej modernizácie vašich strojov premena vášho závodu na továreň, ktorá je v súlade s ideou Priemysel 4.0?

Áno, všetky nové riešenia realizujeme v súlade s touto myšlienkou. Najnovšie investície spoločnosti sú súčasťou dlhodobej stratégie zameranej na zvýšenie efektívnosti výroby, diverzifikáciu ponuky a zvýšenie konkurencieschopnosti. Nákup zariadení, ako je stroj na nanášanie povlakov DLC (diamond-like carbon), špecializované umývacie stroje alebo vysoko presný striekací boreskop, má zásadný vplyv na kvalitu výroby, ktorá je najdôležitejším prvkom pri budovaní konkurenčnej výhody.

Čo je spomínaný povlak DLC? Dočítal som sa, že ho používate nielen v automobilovom, ale aj v leteckom alebo obrannom priemysle.

Podrobný proces povrchovej úpravy bol navrhnutý a implementovaný špeciálne pre striekacie ihly, ktoré sa používajú na výrobu vlajkových dýz v sortimente spoločnosti. Pred nanesením povlaku DLC sa povrch ihly podrobí presnému brúseniu, aby sa zabezpečila veľmi nízka drsnosť.

V automobilovom, leteckom a neautomobilovom priemysle, v segmente OEM aj v segmente náhradných dielov, sa povlaky DLC môžu používať tam, kde sú diely a jednotlivé komponenty vystavené extrémnemu treniu a drsným pracovným podmienkam. Patria sem hnacie alebo kľukové hriadele, hlavy valcov, ventily a ich páky, prevody, prevodovky, náboje atď.

Čím sa zaoberá vaše výskumné a vývojové centrum v bežný deň?

Výskumné a vývojové laboratórium nám umožňuje zlepšovať naše výrobky a procesy spojené s ich výrobou. Skúmajú sa tu všetky vlastnosti detailov, na základe ktorých sa vypracúva konštrukčná dokumentácia. Spoločnosť neustále rozširuje svoj sortiment o nové a nové dizajny v súlade s očakávaniami trhu. Vďaka tomu je závod schopný vyrobiť akékoľvek presné oceľové komponenty na použitie v akomkoľvek vozidle, stroji alebo zariadení. Overujú sa hotové výrobky vo výrobnom procese – laboratórium je vybavené dvoma skúšobnými stolmi CR vstrekovačov – Eragon EDX611D a Hartridge Sabre Expert – a skúšobným stolom vstrekovačov čerpadiel – Cambox.  Oddelenie má k dispozícii aj špecializované mikroskopy alebo pneumatické meracie prístroje.

Štruktúra a fungovanie oddelenia vývoja, výskumu a konštrukcie spoločnosti WUZETEM umožňuje spoločnosti pružne reagovať na zmeny a ponúkať produkt, ktorý zákazník potrebuje. To posilňuje pozíciu spoločnosti aj na medzinárodnej úrovni.

Aké sú plány spoločnosti v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti? Koniec koncov, žijeme v časoch úpadku používania vstrekovacích systémov alebo v širšom zmysle spaľovacích motorov v motorizme.

Napriek všetkému majú spaľovacie motory pred sebou ešte dlhú cestu, najmä v sektore ťažkých a špecializovaných vozidiel, kam smeruje veľká časť našej produkcie. Elektrické systémy majú stále svoje obmedzenia, ktorých prekonanie bude trvať mnoho rokov, možno desaťročia. Okrem toho sme spomenuli trh repasovania, ktorý je pre nás kľúčový. Nepochybujem o tom, že aj po zákaze nových osobných automobilov so spaľovacími motormi budú tie, ktoré sú už v prevádzke, jazdiť ešte mnoho rokov a vstrekovacie systémy v nich budú potrebovať údržbu a opravy. Podľa spoločnosti Persistence Market Research sa očakáva, že globálny trh s repasovanými automobilovými dielmi porastie v rokoch 2018 až 2026 o 7,1 %, čo predstavuje takmer 91 miliárd USD. Ako ukazujú výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti Otomoto, majitelia vozidiel starých niekoľko rokov sú čoraz ochotnejší kupovať repasované komponenty. Poskytujú takmer identickú kvalitu ako nové komponenty a sú výrazne lacnejšie.

Naše plány rozhodne nezahŕňajú stiahnutie sa z automobilového priemyslu a zameranie sa na iné odvetvia, v ktorých pôsobíme. Naopak, každý rok predstavujeme desiatky nových výrobkov, ktoré sa používajú v čoraz väčšom počte modelov vozidiel.

Ak hovoríme o ďalších odvetviach vašej činnosti, nemožno opomenúť zbrojársky priemysel, ktorého úloha v súvislosti s udalosťami na Ukrajine výrazne vzrástla. Ako poľská spoločnosť pravdepodobne úzko spolupracujete s poľskými ozbrojenými silami.

Áno, táto spolupráca trvá už dlho, ale nemožno poprieť, že sa v poslednom čase zintenzívnila v súvislosti s udalosťami za našou východnou hranicou. Spoločnosť WUZETEM je pripravená plniť objednávky ozbrojených síl v oblasti precíznej mechaniky. Patria sem vstrekovače paliva pre tanky alebo bojové vozidlá pechoty, ktoré sa vyrábajú pomocou technológie DLC na striekacích ihlách. Dodávame aj presné komponenty pre drony, komponenty navádzacích hlavíc alebo raketové rozbušky. Medzi univerzitami, s ktorými spolupracujeme, je aj Vojenská technická akadémia, ktorá nám pomáha zavádzať zlepšenia do produktov, ktoré dodávame do národného obranného sektora.

Čitateľov môže zaujímať, že naša spoločnosť získala od Ministerstva vnútra a správy (MSWiA) licenciu na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti výroby a obchodu s výbušninami, zbraňami, muníciou a výrobkami a technológiami pre vojenské alebo policajné účely. Tým sa pre spoločnosť WUZETEM otvorili nové možnosti.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na webovej stránke WUZETEM.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!