Špecialisti WUZETEM počas novinárskych raňajok s novinármi

16 novembra 2023, 9:29

O pozitívnej transformácii spoločnosti, jej kompetenciách, potenciáli a expanzii hovorili experti WUZETEM na čele s predsedníčkou Annou Ścieszko-Osińskou počas Tlačových raňajok, ktoré sa konali 6. októbra tohto roku vo Varšave.

Jednou z najdôležitejších tém boli NOVÉ TECHNOLÓGIE A CIEĽOVÉ TRHY

Jedným z kľúčových faktorov efektívnej transformácie WUZETEM bolo rozšírenie strojového parku a rozvoj oddelenia výskumu a vývoja vrátane spolupráce s univerzitami ako WAT, Ústav fyzikálnej chémie Poľskej akadémie vied a Varšavská technologická univerzita. Výsledkom je, že spoločnosť je v súčasnosti jednou z mála spoločností v Poľsku a Európe, ktoré efektívne implementujú technológiu DLC – vyrábajúce povlaky podobné diamantu (diamond-like-carbon). WUZETEM je uznávaným výrobcom dielov pre vstrekovače dieselových motorov, ktoré každý deň používajú regeneračné závody po celom svete.  Spoločnosť ponúka trysky pre vstrekovacie systémy dieselových motorov, ktoré sa používajú v automobiloch takých renomovaných značiek ako Toyota, Mercedes-Benz, BMW atď.

Ďalšou témou diskusie bola SPOLUPRÁCA SO ZBROJNÝM SEKTOROM A SYNERGIA V RÁMCI SKUPINY ARP

Vďaka vyššie uvedeným investíciám a odbornému know-how WUZETEM získal nové priemyselné kompetencie v prospech nielen seba, ale aj príbuzných odvetví, vrátane tých, ktoré majú strategický význam a vyžadujú si odolnosť, ako je napríklad zbrojný sektor. Ide o jeden z dôležitých smerov rozvoja, ktorý plánuje predstavenstvo spoločnosti a ktorý okrem iného realizuje: získanie licencie ministerstva vnútra a správy na výrobu, skladovanie a obchod so zbraňami a strelivom na vojenské a policajné účely.

Posledné krízové ​​roky ukázali, aké dôležité je zabezpečiť bezpečnosť dodávateľského reťazca a v tomto smere je kľúčovým procesom zapojenie domáceho priemyslu do dodávok tak, aby logistické reťazce boli čo najkratšie, flexibilné a odolné voči turbulenciám.

Budúcnosť investícií & „ČLOVEK NA PRVOM MIESTE“, hodnotné a inšpiratívne ukončenie stretnutia.

Predsedkyňa A. Ścieszko-Osińska v rámci zhrnutia tlačového stretnutia zdôraznila dôležitosť investícií do infraštruktúry, ale aj ľudského kapitálu. Pozícia spoločnosti na poľskom a globálnom trhu je výsledkom úsilia všetkých tímov a zmeny pracovnej kultúry, v ktorej je hlavnou zásadou „človek na prvom mieste“ a prístup „môžeme zhotoviť všetko“ namiesto „možno sa to podarí“.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!