NGK: Servis a výmena žhaviacich sviečok

20 novembra 2023, 11:44

Prečo sú vznetové motory vybavené žhaviacimi sviečkami? Prvá vec, ktorá vás napadne: aby ste mohli ľahšie naštartovať studený motor. Ale to nie je všetko. Aj v miernejších zimách sú žhaviace sviečky okrem pomoci pri štartovaní nevyhnutnou súčasťou výfukového systému a regulácie emisií. A keďže fungujú po celý rok, môžu si kedykoľvek vyžadovať servis – ako to urobiť správne, vysvetľuje popredný svetový špecialista na žhaviace sviečky, spoločnosť Niterra.

NGK žhavicí svíčky

Je dobře známo, že při poklesu venkovní teploty potřebují vznětové motory pro nastartování teplo generované žhavicími svíčkami. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby se žhavicí svíčky před zimním obdobím zkontrolovaly a případně vyměnily. Tyto součástky však hrají také velmi důležitou roli při následném zpracování výfukových plynů a pomáhají snižovat emise nebezpečných látek. To však není vše. Žhavicí svíčky přispívají také k ochraně ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR) a podporují proces regenerace filtru pevných částic (DPF).

„Žhavicí svíčky dnes umožňují rychlý a bezproblémový studený start. Kromě toho plní řadu úkolů během celého roku, aby umožnily čistší spalování motorové nafty a splnily tak rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí. V praxi to znamená, že preventivní kontrola žhavicích svíček je důležitější než v minulosti, a to v každém ročním období. Vzhledem k nutnosti zajistit odpovídající úroveň emisí a potřebě snížit náklady na opravy ostatních součástí motoru by žhavicí svíčky měly být jednoduše vždy v dobrém stavu,” vysvětluje Dawid Pauszek, Manager Technical Support Aftermarket Eastern Europe ve společnosti Niterra.

Níže tento odborník uvádí čtyři důvody, proč jsou žhavicí svíčky – kromě studeného startu – pro provoz vznětového motoru klíčové.

Efektivnější provoz a nižší emise

Při nízkých venkovních teplotách umožňují žhavicí svíčky nastartovat motor. Pomocí elektrické energie se zahřívají na velmi vysokou teplotu, čímž ohřívají prostor ve spalovací komoře. Díky neustálému vývoji technologie žhavicích svíček je možné předehřátí v extrémně krátkém čase. Například keramické vysokoteplotní žhavicí svíčky (NHTC) nabízené společností Niterra dosahují teploty 1 000 °C za méně než 2 sekundy.

Rychlé předehřátí, které tyto špičkové žhavicí svíčky zajišťují, umožňuje okamžitý start motoru a jeho hladší chod. Emise škodlivin a sazí jsou sníženy na minimum, což hraje velkou roli při plnění norem EURO,“ říká Dawid Pauszek.

Moderní žhavicí svíčky přispívají ke snížení emisí výfukových plynů již po nastartování motoru. Tím, že zajišťují dožhavování, tj. žhavení po dobu několika minut po nastartování, podporují úplné spalování motorové nafty během zahřívání motoru.

Vždy čistý EGR ventil

Díky své funkci řízeného dožhavování mají žhavicí svíčky také pozitivní vliv na stav a funkci EGR ventilu.

Při nízké teplotě výfukových plynů má EGR ventil tendenci zanášet se karbonem, což snižuje jeho schopnost redukovat emise pevných částic a oxidů dusíku. V důsledku toho může být dokonce nutné EGR ventil vyměnit. Nánosy karbonu však lze minimalizovat. Je to možné, pokud řídicí jednotka motoru aktivuje žhavicí svíčky za chodu motoru. Tím je zajištěno řízené dožhavení/dohřátí, které zabrání poklesu teploty výfukových plynů pod kritickou mez,“ vysvětluje expert.

NGK žhavicí svíčky

Regenerace filtru DPF

Také pro stav filtru pevných částic je důležité řízené dožhavování. Přestože je účelem DPF filtru redukce emisí, jeho schopnost zachycovat a ukládat saze je omezená. Aby byl zachován odpovídající stupeň filtrace, musí být pravidelně „regenerován“ (zachycený uhlík se musí spálit).

Aby bylo možné provést regeneraci, musí se DPF filtr zahřát na teplotu vyšší než 600 °C po dobu přibližně 10 minut. Za tímto účelem spustí řídicí jednotka motoru řadu úkonů. Jedním z nich je takzvané regenerační (následné) žhavení. Žhavicí svíčky v tento moment dosahují teploty výrazně vyšší než 1 000 °C, a to i po zahřátí motoru na provozní teplotu. Tím se zvyšuje teplota ve spalovacím prostoru, což následně zvyšuje teplotu výfukových plynů. To napomáhá procesu regenerace DPF. Vadné žhavicí svíčky mohou vést k tomu, že regenerace DPF není možná, což vede k ucpání filtru, což může znamenat nutnost nákladné výměny tohoto dílu,“ vysvětluje Dawid Pauszek.

Ochrana proti přílišnému chladnutí

Žhavicí svíčky se podílejí i na dalším aspektu spalování.

Při jízdě z kopce je velmi důležité chránit spalovací komoru před nadměrným ochlazením,” objasňuje expert. „Při chodu motoru bez zatížení klesá teplota výfukových plynů. Při opětovném zrychlování však motor zpočátku vypouští příliš mnoho výfukových plynů a sazí. Aktivací nepřímého dohřevu prostřednictvím žhavicích svíček při chodu bez zátěže lze těmto problémům čelit.”

Z toho všeho je zřejmé, že správná funkce žhavicích svíček je velmi důležitá také pro ochranu ostatních součástí vozidla.

„Správně fungující žhavicí svíčky přinášejí mnoho výhod. Z tohoto důvodu by měly být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby vyměněny, a to i v létě,” uzavírá Dawid Pauszek.

Kromě snížení emisí šetří žhavicí svíčky peníze tím, že prodlužují životnost DPF filtru a EGR ventilu.

NGK žhavicí svíčky

Výměna žhavicích svíček – rady a tipy:

  1. Před zahájením opravy zkontrolujte chybové kódy. To vám umožní přesně určit stav žhavicích svíček a posoudit, zda je nutné je výměnit.
  2. Okolí každé žhavicí svíčky natřete syntetickým motorovým olejem a nechte jej před demontáží nejlépe týden působit. Usnadníte tak vyšroubování svíčky a snížíte riziko stržení závitů.
  3. Před vyjmutím zapalovacích svíček zahřejte motor – za tepla se snáze vyšroubují.
  4. Žhavicí svíčky vyšroubujte momentovým klíčem nastaveným na správnou hodnotu, aby nedošlo ke stržení závitu.
  5. K vyčištění otvoru žhavicí svíčky od nánosů sazí použijte vhodný výstružník potřený tukem bez obsahu silikonu.
  6. Po ručním zašroubování nové žhavicí svíčky ji utáhněte správně nastaveným momentovým klíčem. Doporučený utahovací moment najdete na obalu nebo v katalogu Niterra.

Více informací o žhavicích svíčkách najdete na www.ngkntk.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!