Čo láka zákazníkov do európskych autoservisov? Výsledky ankety

27 novembra 2023, 14:27

Imidž autoservisov zohráva kľúčovú úlohu pri ich úspechu. Tento úspech sa meria nárastom počtu zákazníkov, cenami služieb a následne nárastom tržieb a zisku. To, ako zákazníci vnímajú podnik, má preto významný vplyv na jeho činnosť.

Jak podle pracovníků autoservisů vnímají řidiči jejich servis?

Pokud se podíváme na střední a východní Evropu, v zemích, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko a Litva, jsou zaměstnanci autoservisů pevně přesvědčeni, že řidiči vnímají nezávislé autoservisy pozitivně. Naopak v zemích, jako je Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko, se projevují méně pozitivní trendy. I když je třeba poznamenat, že v případě těchto zemí téměř polovina lidí odpověděla poněkud vyhýbavě, tj. nevyjádřila se. Podobně vysoké procento nerozhodnutých vykázali i zástupci britských servisů. Nicméně je třeba podotknout, že v každé ze zkoumaných zemí vždy převažovala pozitivní hodnocení image nad špatnými názory.

Co přispívá k pozitivnímu obrazu servisu?

Pozitivní image autoservisu je důležitým prvkem pro budování důvěry zákazníků a udržení loajality v automobilovém průmyslu. Profesionalita, spolehlivost a vysoká kvalita oprav jsou základy, na kterých stojí pověst každého autoservisu. Důležitým a druhým nejčastěji zmiňovaným faktorem je také odbornost mechaniků.

„Zákazníci hledají nejen odborný servis pro své vozidlo, ale také komunikaci, vstřícnost a ochotu porozumět jejich potřebám. Transparentní komunikace o opravách, jasné vysvětlení nákladů a přesnost provedených prací jsou pro budování pozitivního image neméně důležité,” poznamenává Robert Dzierżanowski, vedoucí oddělení rozvoje servisních společnosti Robert Bosch.

Alfred Franke, generální ředitel MotoFocus Group„Pozornost věnovaná detailům v každé oblasti provozu servisu, stejně jako profesionální vybavení, které je k dispozici, potvrzují závazek servisu poskytovat opravy nejvyšší kvality. V konečném důsledku jsou právě spokojení zákazníci, kteří se přesvědčili o spolehlivosti a vysoké úrovni služeb, nejlepší vizitkou autoservisu, která přitahuje nové zákazníky a zvyšuje tržby a zisky servisu,“ doplňuje Alfred Franke, generální ředitel MotoFocus Group.

Metodologie výzkumu

Průzkum, na jehož základě byl článek připraven, provedly portály MotoFocus formou online dotazníku (CAWI) na vzorku zástupců autoservisů v těchto evropských zemích: Polsko, Česká republika, Slovensko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Velká Británie, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie.  Průzkumu se zúčastnilo celkem 1.655 osob, které byly mimo jiné dotazovány na nejdůležitější otázky a aspekty při budování dobré image těchto provozoven.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!